SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ПОЈЕДНОСТАВЉEЊЕ ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА KВАЛИТЕТА „ДОБРА ПЧЕЛАРСKА ПРАKСА“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.189

Kао што је и најављено да ће у априлу доћи до извесних измена у правилима СПОС-овог стандарда квалитета „Добра пчеларска пракса“ ради његове практичније и лакше примене, ИО СПОС донео је, након скоро 7 година примене стандарда, одлуку о одговарајућим изменама.

Очекујемо да ће сада стандард бити још приступачнији пчеларима, те да ће од ове године почети да добијају озбиљне разлике у цени између меда из стандарда и меда ван њега. 

 • укида се обавеза спровођења унутрашње, тзв. самоконтроле, коју врши сам пчелар (или лице које је за те потребе пчелар интерно ангажовао), и то попуњавањем Листе провере (Прилог ОП 3) најмање једном годишње, али само ако није дошло до никаквих промена на газдинству. Попуњену Листу провере пчелар је био дужан да доставља СПОС-у, власнику стандарда (у писаном или електронском облику, тј. мејлом), најкасније до 30. септембра текуће године. Ако је дошло до измена у производњи на газдинству, онда је пчелар дужан да ову обавезу ипак спроведе, те да власника стандарда о томе и обавести до 30. септембра сваке године када има измена; 
 • Укида се обавеза обнове регистрације сваке године слањем обрасца „Прилог ОП 2“ најкасније до 15. априла. Овај образац се доставља само када има промена на газдинству (рецимо промена броја кошница које су укључене у ДПП стандард и друге битне измене). Наравно, доставља се и на самом почетку приступа стандарду, уз потписан Уговор о лиценци. Када неко пожели да иступи из стандарда, о томе у писаном облику или мејлом обавештава СПОС; 
 • Евиденциони образац бр. 2 (Евиденциони образац за прегледе пчелињих друштава, прихрану и друге пчеларске интервенције) више не мора да се попуњава како је било раније наведено што се тиче апитехничких мера, већ је само обавезно уписати датум обављања апитехничких мера на пчелињаку, а од осталих података се уписује само оно што пчелар сматра за сходно (нешто што треба запамтити због важности, уочене необичне особитости и слично). Уписивање података о прихрани остаје обавезно у свим детаљима, и у наведеном и у другим обрасцима везаним за прихрану или производњу хране за пчеле; 
 • Контролна тачка 1.4(v).1. која је тренутно секундарна (ниво значаја 2), постаје примарна контролна тачка (ниво значаја 1), и представља изјаву пчелара; 
 • Контролна тачка 2.1.4. која је тренутно примарна (ниво значаја 1), постаје секундарна контролна тачка (ниво значаја 2), због измене законских прописа у корист пчелара; 
 • У Евиденциони образац бр. 1 (Евиденција о чишћењу и/или прању и по потреби дезинфекцији) од сада се примењено средство уписује само приликом првог чишћења, а затим тек када се евентуално промени. Средства за чишћење и прање могу бити иста кроз дужи временски период. Пчеларима се препоручује да користе исто средство за дезинфекцију највише до две године, а затим да га промене средством са другом активном материјом; 
 • уводи се обавеза поседовања регистрованих просторија у домаћинству (Просторије за вађење, складиштење, обраду и паковање меда и других пчелињих производа) након што је коначно са државом усаглашено поједностављивање тог процеса; 
 • Уводи се обавеза уписивања набавних цена апсолутно свих потрепштина у Евиденциони образац бр. 3 (Евиденција набавке репроматеријала) у постојећој рубрици Напомена, који неће бити предмет контроле контролора у ценовном делу, већ искључиво има сврху да пчелар спозна своје стварне трошкове производње, те да након њихове анализе и поређења са приходима о којима такође треба водити евиденцију, успешније изналази начине за смањење трошкова производње, ради њене веће рентабилности и подизања нивоа прихода на пчелињаку, што је и један од циљева ДПП. 

Све о стандарду квалитета „Добра пчеларска пракса“ можете прочитати ОВДЕ

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE