SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

POTPISAN UGOVOR SA HEMIJSKIM FAKULTETOM O REALIZACIJI PODRŠKE FONDA ZA INOVACIONU DELATNOSTDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.119

 

Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo podneo je Prijavu za finansiranje projekta pod nazivom „Razvoj standarda kvaliteta srpskog meda“ kroz program Inovacionih vaučera kao jedne od servisnih linija u sklopu Programa transfera tehnologija (Programa TTF) koji implementira centralna Kancelarija za transfer tehnologije uspostavljena u okviru Fonda za inovacionu delatnost, i dobio je podršku u visini od 800.000 dinara.

Ulaganje Pogona je 200.000 dinara, a Fond za inovacionu delatnost uplatiće 800.000 dinara. 

Danas je zvanično potpisan i Ugovor sa Inovacionim centrom Hemijskog fakulteta u Beogradu, čime je započeta implementacija celog projekta. 

Inače, svrha Inovacionih vaučera koje Fond za inovacionu delatnost dodeljuje privrednim društvima koja sarađuju sa naučnim institucijama, jeste da podstakne prenošenje rezultata javnog istraživanja u privatni sektor kako bi se kreirali proizvodi i usluge kojima će se unaprediti privreda. Dizajn i procedure za implementaciju Programa su pripremljene u okviru projekta „Podrška istrazivanju, inovacijama i transferu tehnologije“, koji se finansira iz Pretpristupnih fondova Evropske Unije (IPA 2013), a njime administrira Svetska banka, dok su sredstva za realizaciju Programa obezbeđena iz budzeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kroz „Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom). 

 

 

RAZVOJ STANDARDA KVALITETA SRPSKOG MEDA 

Od posebnog značaja za plasman srpskog meda na tržištu je njegova usklađenost sa zahtevima EU u pogledu autentičnosti, specifičnih kriterijuma kvaliteta, botaničkog i geografskog porekla. Međutim, sistematsko ispitivanje našeg meda je relativno skoro započeto te podaci o njegovom kvalitetu još uvek nisu u potrebnoj meri dostupni široj javnosti. Internacionalna komisija za med je u okviru studije više od 6500 uzoraka meda iz 21 zemlje definisala kriterijume kvaliteta glavnih vrsta evropskih monofloralnih medova, ali nijedan uzorak meda iz Srbije nije bio uključen u ova ispitivanja. Zbog toga je usluga koju će sprovesti Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu upravo sistematsko ispitivanje tri, za Savez pčelarskih organizacija Srbije ekonomski najznačajnije, botaničke vrste meda, bagremov, suncokretov i med uljane repice (lipov je detaljno analiziran u projektu Fruškogorskog lipovog meda, te su ti podaci dostupni i koristiće se u budućnosti) i razvoj standarda kvaliteta ovih medova. Pouzdana kontrola kvaliteta usklađena sa standardima Evropske unije doprinela bi promociji našeg meda, odnosno povećanju proizvodnje i izvoza srpskog meda koji zadovoljava stroge zahteve evropskog tržišta. 

Kao rezultat pružene usluge dobićemo: 

– Izveštaj o sistematskom ispitivanju kvaliteta tri botaničke vrste meda iz Srbije: bagremovog, suncokretovog i meda uljane repice;

– Definisane standarde kvaliteta za procenu autentičnosti i botaničkog porekla ispitivane tri vrste meda koje ćemo koristiti kao brz i jednostavan skrining postupak za klasifikaciju meda pre njegove detaljne analize u akreditovanoj laboratoriji.

Metodologiju razvijenu u okviru ove usluge planiramo u daljem radu da primenimo i na druge botaničke vrste meda (lipov i drugi) i definišemo standarde njihovog kvaliteta i karakteristike koje su od posebne važnosti za potvrdu pripadnosti meda određenoj botaničkoj vrsti.

Sve ovo će dodatno doprineti suzbijanju pojave falsifikata meda na tržištu i promociji kvaliteta autentičnog srpskog meda radi njegovog što boljeg plasmana, a što će imati za cilj dalji razvoj pčelarstva u Srbiji, odnosno povećanje proizvodnje i izvoza našeg meda.

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien