SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRODUŽENO NARUČIVANjE TEGLI SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.883

Na zahtev velikog broja pčelara i udruženja pčelara, IO SPOS-a produžio je rok za naručivanje tegli SPOS-a do 31. oktobra 2016. godine, jer su primedbe ukazivale da je dati rok od 15 dana za pčelare bio prekratak.

Sva pravila naručivanja tegli, tj. pristupa standardu kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ objavljena u prošlom broju časopisa (od 516. do 520. strane, tj. OVDE na sajtu) važe u potpunosti, samo je potrebno naglasiti da je tamo došlo do jedne štamparske greške, jer na strani 520 piše da se Obrazac liste provere i izveštaj o kontroli, u knjizi o DPP nalazi na 17. i 18. strani, a zapravo se nalazi na 17, 18. i 19. strani knjige, te SVE TRI STRANE treba popuniti i poslati SPOS-u, na tamo navedeni način.

Takođe napominjemo da svaki pčelar u standardu ima obavezu da jednom godišnje samostalno obavi unutrašnju, tzv. samokontrolu, popunjavanjem Liste provere sa strana 17, 18 i 19 (Prilog OP 3). Znači, jednom godišnje pčelar je popuni sam, bez kontrolora. Popunjenu Listu provere pčelar obavezno dostavlja SPOS-u, vlasniku standarda (u pisanom ili elektronskom obliku, tj. mejlom), najkasnije do 30. septembra tekuće godine, pa molimo sve oni koji su pristupili standardu pre ovog datuma, da pošalju i traženi dokument. Svrha tog dokumenta je da SPOS ima uvid u eventualne promene uslova u kojima se radi, pošto će vas kontrolori redovno kontrolisati samo jednom u pet godina.

Zato vas molimo da OBAVEZNO PONOVO PROČITATE CEO TEKST, kako ne bi došlo do nekog propusta, te da period do 31. oktobra iskoristite i naručite svoje tegle.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien