SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ISTRAŽIVANJA MIČIGENSKOG UNIVERZITETA MOGU DA DOVEDU DO OTKRIĆA NOVIH NAČINA SUZBIJANJA VAROE


Na Mičigenskom državnom univerzitetu (SAD), ekipa naučnika došla je do novih zapanjujućih otkrića koja mogu značajno da pomognu u otkrivanju novih načina suzbijanja varoe, a koja su objavljena na sajtu ovog univerziteta 7. decembra 2009. godine.

 

Ekipu naučnika predvodi profesorka entomologije Ke Dong ([email protected]), a u ekipi se nalaze i drugi entomolozi: Yuzhe Du, Yoshiko Nomura, Zhiqi Liu i Zachary Huang.

 

Prof. dr Ke Dong, vođa istraživačkog tima

 

 

 

Ovi istraživači su uspeli da po prvi put proizvedu u laboratoriji proteine (belančevine) koji učestvuju u provođenju jona natrijuma kroz ćelijsku membranu ćelija varoe. Istraživanje je takođe otkrilo da ove belančevine reaguju sa hemikalijama koje se koriste protiv varoe, na drugačiji način, u odnosu na slične belančevine u pčelama. To bi moglo da bude od ključnog značaja u daljim istraživanjima suzbijanja varoe.

Fluvalinat, koji se dugo koristio za suzbijanje varoe, zapravo pogađa natrijumove kanale koji su „izgrađeni“ od belančevina koje imaju sposobnost da provedu pozitivne natrijumove jone kroz ćelijsku membranu i tako dovedu do potrebnog akcionog potencijala, pre svega kod nervnih ćelija. Međutim, varoa je uglavnom postala otporna na fluvalinat. Uspešno stvaranje natrijumovih kanala u laboratorijskim uslovima, omogućiće naučnicima da razviju nove hemikalije koje bi pogađale natrijumove kanale kod varoe, ali ne bi negativno uticale na pčelinje natrijumove kanale, tj. na same pčele.

Fluvalinat parališe varou i na kraju je ubija. Ali, kako navode ovi naučnici, pored toga što se stvorila otpornost varoe te više nema dovoljno visoku efikasnost, fluvalinat može da škodi pčelama i da zagadi med ako se ne koristi izuzetno oprezno.

Naučnici sa Mičigenskog državnog univerziteta su takođe pronašli dve aminokiseline u kanalima natrijuma kod varoe, koje praktično stvaraju otpornost na tetrodotoksin, smrtonosni otrov otkriven kod nekih vrsta riba (riba balon), koji se trenutno ne koristi kao insekticid. Ovaj otrov za sada nema poznati antidot, i te ribe su, iako vrlo ukusne, radi sigurnosti, uvek bile jedina zabranjena hrana japanskog cara.

Ova osnovna istraživanja umnogome će pomoći naučnicima da kroz analizu mehanizama otpornosti varoe na fluvalinat i tetrodotoksin (koji ovde ima ulogu „školskog učila“), naučnici rade na otkrivanju primenljivijih metoda za suzbijanje varoe i drugih štetnih insekata.

Inače, Mičigenski državni univerzitet poznat je u celom svetu kao najveća podrška razvijenom voćarstvu u ovoj državi, koji se stalno trudi da pomogne voćarima da se lakše izbore sa parazitima i bolestima. Ta aktivnost sada je dovela i do nove nade za pčelare zbog pomenutog otkrića. Radom na rešavanju ovog problema kod pčela, tj. varoe, doći će se do mnogo šire primene stečenih znanja. Inače, na ovom Univerzitetu, u sektoru voćarstva, radi od pre dvadesetak godina i svetski poznata srpska naučnica, prof. dr Mirjana Danilović Bulatović. 

Preuzmite ceo tekst

Nazad