SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

NOVA I BRZA METODA ZA OTKRIVANJE ANTIBIOTIKA U MEDU


Tim hemičara sa Univerziteta Almeria u Španiji, razvio je metod za istovremeno utvrđivanje prisustva čak 17 vrsta antibiotika u medu za manje od deset minuta.

Rukovodilac studije, Antonia Garrido navodi da metoda, od svih vrsta antibiotika, može da utvrdi prisustvo makrolida, tetraciklina, hinolona i sulfonamida u medu. Rad o tome objavljen je u Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009; 57 (5): 1760. Autori metode koriste ultra efikasnu tečnu hromatografiju, tehniku koja omogućuje odvajanje komponenti iz uzorka, zajedno sa masenom spektrometrijom koja dozvoljava istovremenu identifikaciju do 17 antibiotika. 

Praktično se ceo posao završava samo jednom analizom koja traje svega 10 minuta. To će omogućiti rutinsku primenu ove metode u laboratorijama i verovatno pad cena analiza meda na antibiotike. 

Evropsko zakonodavstvo danas se drži politike nulte tolerancije antibiotika u medu i pokušava da razvije metode koje mogu utvrditi minimalne količine antibiotika u medu. Ovom, upravo otkrivenom metodom, biće moguće utvrditi prisustvo 17 vrsta antibiotika samo jednom analizom, u dozama od 0,1 do 1 mikrogram na kilogram meda, zavisno od vrste antibiotika. 

Istraživači su sakupili 16 uzoraka meda, 11 od njih iz supermarketa, a 5 od pčelara Granade i Almerie. Antibiotike su našli u tri uzorka. Znači, pčelara koji ne poštuju propise ima svuda na svetu. 

Jedan od komercijalnih uzoraka sadržao je 8,6 mikrograma eritromicina na kilogram meda. U drugom uzorku nađen je sarafloxacin. U trećem uzorku meda koji je uzet od jednog pčelara nađeni su sarafloxacin, tylosin, sulfadimidine i sulfachlorpyridazine, čak četiri antibiotika! 

Preuzmite ceo tekst

Nazad