SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

RASPISANI IZBORI ZA DELEGATE SKUPŠTINE SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.411

IO SPOS-a raspisuje izbore za delegate Skupštine SPOS-a, koji se shodno Statutu biraju svake godine za predstojeću Skupštinu. Osnovne pčelarske organizacije trebalo bi da u narednom periodu izaberu svoje delegate za Skupštinu Saveza. Shodno članu 30, stav 1 Statuta SPOS-a, delegati Skupštine Saveza biraju se od strane nadležnih organa osnovnih pčelarskih organizacija shodno broju njihovih članova koji plaćaju članarinu Savezu, na način i po postupku utvrđenim njihovim statutima…

 

Da podsetimo, osnovne pčelarske organizacije koje imaju od 20 do 100 svojih članova koji plaćaju članarinu Savezu, biraju jednog delegata. Na svakih započetih novih 100 članova imaju pravo na još jednog delegata.
Rok za dostavljanje podataka o izabranom delegatu (ime i prezime, adresa i kontakt podaci) određenom da zastupa udruženje/društvo pčelara u Skupštini SPOS-a u narednih godinu dana, koliko traje mandat delegata, jeste 16. januar 2018. godine. Podatke o izabranom delegatu mora pratiti pisani i overeni dokaz nadležnog organa društva/udruženja o njegovom izboru. 

Što se tiče udruživanja udruženja/društava pčelara koja, shodno odredbama Statuta, a prema broju članova, nemaju pravo na samostalnog delegata (imaju ga samo oni sa najmanje 20 članova koji su platili članarinu Savezu), ali ga mogu ostvariti udruživanjem sa drugim udruženjem sa kojim bi imali zajedno najmanje 20 članova, i time ostvarili pravo na jednog delegata, mogu da se udružuju udruženja/društva pčelara koja potiču iz istog izbornog regiona, shodno članu 30, stav 3, Statuta SPOS-a. Udruženja/društva pčelara koja se udružuju kako bi zajedno imala najmanje 20 članova i time ostvarila pravo na jednog delegata na narednoj Skupštini SPOS-a, trebalo bi da do 24. novembra 2017. godine dostave SPOS-u odluku nadležnog organa po njihovom Statutu, o tome sa kojim udruženjem se udružuju. Ako to ne urade, shodno Statutu, proizlazi da nemaju pravo na kasnije udruživanje. Ime delegata koji će ih predstavljati, sa njegovim kontakt podacima i adresom, dostaviće u roku kao i druga udruženja.

Ista izborna procedura važi i za pokrajinske i regionalne saveze, s tim što pokrajinski imaju pravo na dva delegata, a regionalni jednog.

Ako kojim slučajem društvo ili udruženje ne dostavi u propisanom roku ime izabranog delegata, poziv za Skupštinu biće poslat na ime predsednika društva ili udruženja, te je stoga delegat tog društva dužan da OBAVEZNO na dan Skupštine donese odluku o svom izboru na mesto delegata i priloži ga stručnoj službi SPOS-a na ulazu u salu, u suprotnom ne može učestvovati u radu Skupštine jer nema potrebno ovlašćenje.

IO SPOS-a 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien