SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SEMINAR “UČEŠĆE DRŽAVA JUGOISTOČNE EVROPE U PROCESU STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA: POSLEDICE PO POSLOVNU ZAJEDNICU”Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 980

U Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 9. oktobra 2019. godine, u organizaciji NALED-a i Pravnog fakulteta u Beogradu održan je četvoročasovni seminar “Učešće država jugoistočne Evrope u procesu stabilizacije i pridruživanja: posledice po poslovnu zajednicu”. Ovaj seminar namenjen privrednicima organizovan je uz podršku Erasmus+ programa Evropske unije (EU). Erazmus+ je najveći obrazovni program EU koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Republika Srbija je 5. februara 2019. godine zvanično postala punopravna članica ovog programa, koji se između ostalih aktivnosti sastoji i od jednog posebnog dela – Žan Mone projekta (čiji je cilj promovisanje izvrsnosti u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije).

Seminar su otvorili prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, g. Slobodan Krstović, projektni koordinator NALED-a, i prof. dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula (detaljnije OVDE). Polaznici seminara, na kojem je prisustvovalo 50 privrednika, imali su priliku da se upoznaju sa institucionalnim okvirom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, njegovim opštim pojmovima, mogućnostima za slobodni promet robe i kapitala, uslovima plaćanja između EU i država jugoistočne Evrope, te pravu nastanjivanja i zaštiti konkurencije. SPOS je imao svog učesnika na ovom seminaru, te je u ime SPOS-a učešće uzeo Nenad Portić, referent SPOS-a za administrativne i razvojne poslove.

Predavači, prof. dr Dušan V. Popović, prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović i doc. dr Marko Jovanović, su posebno govorili o osnovnim slobodama (slobodi prometa robe, prava nastanjivanja i slobodi pružanja usluga, slobodi kretanja kapitala i plaćanja između EU i država jugoistočne Evrope i zaštiti konkurencije) koje predviđa Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je potpisan 29. aprila 2008. godine, a koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine između Republike Srbije i EU. SSP kao dve najvažnije obaveze predviđa usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa pravom EU, a u ekonomskom delu treba postepeno da pripremi kandidata za članstvo u EU, odnosno da pripremi privredu kandidata za konkurenciju na jedinstvenom tržištu. To se svakako a pored svega ostalog odnosi i na oblast poljoprivrede, odnosno na trgovinu proizvodima poljoprivrede u šta spada i med. Predavači su napomenuli i da u oblasti slobodne trgovine Republika Srbija, pored SSP (sa EU), ima sporazume i sa zemljama potpisnicama EFTA, CEFTA, Turskom, Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom koji omogućavaju ukidanje carina na najširi krug proizvoda a to omogućava nesmetan izvoz na ta tržišta.

Polaznici su na kraju dobili sertifikate Pravnog fakulteta o pohađanju seminara. Učešće na seminaru je bilo besplatno, na čemu se SPOS zahvaljuje organizatorima.

Nenad Portić,

Referent SPOS-a za opšte i razvojne poslove

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE