SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SKUPŠTINA DP MATICA IZ NIŠADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.494

Društvo pčelara Matica iz Niša održaće vanrednu sednicu Skupštine 24. februara 2015. godine u MK Božidar Adzija ul. Bulevar Nemanjića br. 26 sa početkom u 18.00 časova.

Dnevni red:

 

  1. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE

    – 3 člana radnog predsedništva

    – 3 člana verifikacione komisije

    – zapisničara i 2 overivača zapisnika

 

  1. PODNOŠENJE IZVEŠTAJA SKUPŠTINI

    – finansijskog izveštaja za 2014.godinu

    – izveštaja nadzornog odbora

    – izveštaja disciplinske komisije

 

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE

   – finansijskog izveštaja za 2014.godinu

   – izveštaja nadzornog odbora

   – izveštaja disciplinske komisije

 

  1. PODNOŠENJE SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE I USVAJANJE

   – finansijskog plana za 2015.godinu

 

  1. RAZNO

 

Po završetku sednice Skupštine održaće se predavanje na temu:

Tehnika pčelarenja farar košnicama

kao i dalji rad na obnovi članarine za 2015. godinu.

 

                                              Sekretar DP Matica

                                              Dobrosav Milovanović

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien