SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SKUPŠTINA I BRATIMLJENJE U KUČEVUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 863

Udruženje homoljskih pčelara Pek, Kučevo, 3. marta 2018. godine održalo je redovnu godišnju skupštinu gde je usvojilo godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2017 godinu.

Zbog isteka mandata predsedniku društva, izabran je novi predsednik Šulejić Slobodan, zamenik predsednika je Vermešanović Nenad , sekretar Dragoljub Kržanović, blagajnik Vicanović Dragan.  

Takođe zbog isteka mandata pojedinim članovima izvršnog odbora izabrani su novi članovi tako da je izvršni odbor u sledećem sastavu: Šulejić Slobodan, Vermešanović Nenad,Ilić Aleksandar ,Blažević Dragan, Petrović Mirko, Malenović LJubiša , Makuljević Predrag.                                                                                                                                                                       

Takođe je potpisana i povelja o bratimljenju sa udruženjem pčelara Peščara iz Kovina.  

Na skupštini je besplatno predavanje pod pokroviteljstvom SPOS-a održao predavač Ivan Vasiljević iz Kragujevca. 

Udruženje homoljskih pčelara Pek, Kučevo, predsednik Šulejić Slobodan

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien