SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

СКУПШТИНА СПОС 11. МАРТА 2023.Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.576

ИО СПОС-а донео је одлуку да се годишња Скупштина СПОС-а одржи у суботу, 11. марта 2023. године.

Дневни ред Скупштине је следећи: 

 

На основу члана 35, став 1, Статута Савеза пчеларских организација Србије, заказујем седницу Скупштине Савеза пчеларских организација Србије за 11. март 2023. године, у 10 часова и 30 минута, у амфитеатру Факултета ветеринарске медицине у Београду, ул. Булевар Ослобођења 18, и предлажем следећи

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 

 1. ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ

– 4 члана радног председништва

– 3 члана верификационе комисије

– записничар и два оверивача записника

 

 

 1. ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА СКУПШТИНИ

– Извештај о раду СПОС-а за 2022. годину

– Финансијски извештај СПОС-а за 2022. годину

– Извештај Надзорног одбора за 2022. годину

– Извештај Суда части за 2022. годину

 

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ

– Извештаја о раду СПОС-а за 2022. годину

– Финансијског извештаја СПОС-а за 2022. годину

– Извештаја Надзорног одбора за 2022. годину

– Извештаја Суда части за 2022. годину

 

 

 1. ПОДНОШЕЊЕ СКУПШТИНИ НА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ

– Предлог Програма рада СПОС-а за 2023. годину

– Предлог Финансијског плана СПОС-а за 2023. годину

 

 

 1. Разно

 

 

                                                                                            Председник Савеза пчеларских организација Србије,

                                                                                                            Др мед. Родољуб Живадиновић

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE