SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SKUPŠTINA U APATINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.429

U Apatinu će se 20. decembra održati sednica Skupštine Društva pčelara „Dunav“ iz Apatina.

 

Na osnovu odredaba Statuta Društva pčelara „Dunav“ Apatin i odluke Izvršnog odbora Društva pčelara „Dunav“ od 12. 12. 2014 godine, zakazujem izbornu skupštinu Društva pčelara „Dunav“ Apatin.

          Izborna skupština će se održati dana 20. 12. 2014 godine /subota/ u prostorijama banje „Junaković“, sa početkom u 10,00 časova.

Za godišnju skupštinu predlaže se sledeći:

DNEVNI     RED

1. Izbor radnog presedništva, zapisničara i overivača zapisnika
2. Izveštaj o radu, financiski izveštaj i izveštaj nadzornog odbora
3. Donošenje plana rada i financijskog plan za 2015 godinu
4. Diskusija po podnetim izveštajima
5. Izbor članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
6. Izbor delegata za Skupštinu SPOS-a i SPOV-a
7. Predlog za dodelu priznanja SPOS-a,SPOV-a i DP „Dunav“ i podela priznanja za 2014 god.
8.  PIO osiguranje i aktivni nadzor pčelinjaka
9. Pitanja i predlozi.

          Na osnovu odluke IO članarina za 2015 god. iznosi 1300.00 din i 2 kg meda, porodična članarina je 650,00 din i 2 kg meda, koju možete regulisati u prostorijama udruženja, petkom od 17,30 časova ili u banji „Junaković“ 20. 12. 2014 od 09,00 do 09,45 časova.

           Članarina SPOS-a sa časopisom  „Pčelar“ je 2.700,00 din, porodična članarina SPOS-a je 700.- din.  a članarina SPOV-a je 600,00 dinara.
 
           Po završetku skupštine predviđen  je zajednički  ručak,  dva pića i kafa,  za članove koji su uplatili članarinu i doneli med, uplata za ručak je 300,00 dinara.

NAPOMENA:  Molimo Vas da popunite obrazac koji je u prilogu ovog poziva, sa Vašim tačnim podacima koji su potrebni radi učlanjenja u SPOS i DP „Dunav“.

Predsednik udruženja
Rade Stevanović

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien