SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPISAK PREDAVAČA SPOS-a ZA 2015/2016.Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 6.019

Objavljujemo spisak predavača SPOS-a za 2015/2016. godinu.

 

SPISAK PREDAVAČA SPOS-a ZA 2015/2016. GODINU

 

Zoran Avramović

18230 Sokobanja, 018/834-592, 063/171-8904, 061/882-6247

Pčelar od 1974. godine. Ne koristi nikakva priručna sredstva za predavanja. U 2014/2015. održao je 8 predavanja, od toga 2 besplatna.

 • Stacionarno pčelarenje DB košnicama bez prihranjivanja;
 • Proizvodnja matica iz prirodnih matičnjaka;
 • Kvalitet pčelinjih proizvoda i njihova proizvodnja sa davanjem prednosti kvalitetu nad kvantitetom;
 • Prepoznavanje i otkrivanje bolesti pčela i njihovo sprečavanje i otklanjanje.

 

Janoš Balint

Kozaračka br. 5, Zrenjanin, 023/521-757, 064/164-5756, [email protected]
Pčelari 39 godina. U 2014/2015 je održao 27 predavanja od kojih 5 besplatno.
Tehnologija pčelarenja sa fararovom košnicom;
Tehnologija pčelarenja sa LR košnicom i polunastavcima;
Radovi za pravilno uzimljavanje i dobar prolećni razvoj.

 

Prof. dr Dušan Banjac

Diplomirani inženjer

Karađorđeva 10/141, 11080 Zemun, 011/2107-216, 064/1832-693; 060/3080-254

Pčelarstvom se bavi više od 30 godina. Pčelari na Fruškoj Gori sa oko 60 LR košnica. U toku 2014/2015 održao više besplatnih predavanja, od čega su polovina bila besplatna. Nastavna sredstva koja koristi u radu dogovara sa organizatorom predavanja.

 • Američka kuga pčelinjeg legla, vlastita iskustva, pouke i praktična rešenja za neutralisanje bolesti;
 • Sezonski proletnji i jesenji radovi na pčelinjaku kao preventiva zdravstvene zaštite pčela – nove proverene metode koje obezbeđuju sprečavanje bolesti pčelinjih društava;
 • Nove metode pčelarenja vezane za visoke prinose pčelinjih proizvoda.

 

Bojan Baščarević

 

Selo Ugljare, Zubin Potok, 064/4590-151; 062/1018-296, [email protected]

Pčelarstvom se bavi 15 godina. Od pomoćnih sredstava koristi tablu.

 

 • Priprema pčela za uzimljavanje i njihovo zimovanje koje će sadržati tretman pčelinjih društava protiv Varoe i preventivne mere protiv Nozemoze
 • Prolećni razvoj pčelinjih društava i njihova priprema za glavnu pčelinju pašu.

 

Živka Vlajković

Diplomirani nutricionista.

11080 Zemun, Ul. Cara Dušana br. 146, 011/210-4555, 064/178-2252, [email protected]

Pčelari od 1992. godine. U 2014/2015. godini održala je 7 predavanja, od toga 3 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi sopstveni računar i video bim.

 • Med slatko i zdravo za decu svih uzrasta;
 • Pčelinji proizvodi u ishrani stanovništva;
 • Med čuvar zdravlja majke bebe
 • Pčelinji proizvodi leče malokrvnost
 • Med za dobro zdravlje i bistar um naše dece;
 • Apiterapija zdravlje iz pčelinje košnice;
 • Apipreventiva deo kulture zdravog života.

 

 

Damljan Dramlić

 

32240 Lučani, Ul. 4. decembar br. 11, 032/817-657; 0264/3611-624, [email protected]

 

Pčelari od 1980. godine, sa DB i LR košnicama. Autor je 18 obrazovnih filmova o pčelarstvu. Od nastavnih sredstava koristi računar i video bim. Predavanja se sastoje iz dva dela: prezentacije i audio-vizuelnog predavanja o izabranoj temi. U 2014/2015. godini održao 12 predavanja, od toga 10 besplatnih.

 

 • Suncokretova paša, seoba i prinos.
 • Održavanje snažnih pčelinjih zajednica tokom godine.
 • Tehnika gajenja pčelinjih društava tokom godine.
 • Gajenje matica, rad Jenterom i Nikot aparatom.
 • Analiza uzimljavanja pčelinjih društava – bolesti i lečenje.
 • Što više čuješ dalje vidiš.

 

Dr vet. med. Uroš Glavinić    

Asistent – Katedra za biologiju

Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu, Bulevar Oslobođenja 18, 11000 Beograd, 011/ 2658894, 064/ 358 11 66 [email protected], http://katedre.vet.bg.ac.rs/~biolog/

U 2014/2015 godini održao je 15 predavanja od toga 13 besplatnih.

 • Kvalitetna ishrana – osnov uspešnog prezimljavanja pčelinjh zajednica
 • Higijensko-sanitarne mere i postupci na pčelinjaku – uslov zdravlja, kondicionog stanja i dobrih proizvodnih sposobnosti pčelinjih zajednica
 • Imunitet pčelinjih zajednica – individualni i kolektivni mehanizmi odbrane
 • Klinički pregled i zazimljavanje pčela
 • Nozemoza i askosferoza – klinička slika, dijagnostika i terapija
 • Varoza – klinička slika, dijagnostika i terapija
 • Virusne infekcije pčela
 • Američka i evropska trulež pčelinjeg legla klinička slika, dijagnostika i mere sanacije
 • Prednosti savremenih laboratorijskih analiza u dijagnostici pčelinjih patogena
 • Posledice primene hemijskih preparata u pčelarstvu.
 • Biologija medonosne pčele i potrebe pčelinje zajednice.
 • Veći prinosi nektara i polena – kako to postići.
 • Biološki mehanizmi odbrane medonosne pčele od bakterijskih, gljivičnih i ektoparazitskih infekcija
 • Nozema i energetski stres.
 • Kolaps pčelinjih zajednica (CCD).
 • Uzroci iznenadnog nestanka pčela u zemljama Evrope (varroa destructor, CCD – colony collapse disorder, nosema ceranae, novi sojev paenibacillus larvae i nove generacije pesticida).

 

 

Zoran Đurić

Korenita, 15300 Loznica, 015/846-420, 064/132-9047, [email protected]

Pčelari od 1994, trenutno sa 300 Fararovih košnica. U 2014/2015. godini održao je 7 predavanja, od toga 5 besplatnih predavanja. Od nastavnih sredstava koristi laptop.

 • Tehnologija pčelarenja Fararovom košnicom;
 • Proizvodnja matica.
 • Intenzivno iskorišćavanje više paša uz upotrebu SMS vaga
 • Kako ubrzati prolećni razvoj?

 

Branislav Đuričić

 

15000 Šabac, ul. Gospodar Jevremova br. 15/II, 015/348-686, 015/345-329, 061/882-6165
Pčelari od 1970. LR i AŽ košnicama. U 2014/2015. održao je 4 predavanja, od kojih 4 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi grafoskop i dijaprojektor.
– Kasno-jesenje pčelinje paše bršljana i astera;
– Gajenje medonosnog bilja – pošumljavanje;
– Štetočine u pčelarstvu i njihovo suzbijanje;
– Suzbijanje varoe bio-tehničkim metodama i kiselinama;
– Voćari, povrtari i pčelari – saradnja i perspektive.

-Tehnologija pčelarstva sa AŽ košnicama

 

Dr med. Rodoljub Živadinović

Specijalista epidemiologije, apiterapeut

18210 Žitkovac, ul. Stojana Janićijevića br. 12 (060) 444-01-01, (069) 444-01-01, [email protected]

Pčelari od 1992. godine; U 2014/2015. održao je 24 predavanja, od kojih 15 besplatnih. Od nastavnih sredstava koristi kompjuter i video projektor (video bim), praktičnu prezentaciju.

–           Nove metode pčelarenja;

–           Hrana i ishrana pčela;

–           Uzroci i sprečavanje stradanja pčela iz ugla najnovijih naučnih istraživanja;

–           Primenjena dostignuća savremene apiterapije;

–           Suzbijanje varoe preparatima koji ne zagađuju med i druge pčelinje proizvode (timol i oksalna kiselina) shodno preporuci Evropske radne grupe za integralno suzbijanje varoe (sa projektovanjem prezentacionih filmova ili prezentacijom na pčelinjaku);

–           Biologija ponašanja varoe i njeno efikasno suzbijanje (sve metode);

–           Praktična primena modernih naučnih saznanja u suzbijanju američke truleži, nozemoze i krečnog legla;

–             Dobra pčelarska praksa, HACCP sistem i zakonska regulativa u pčelarstvu;

–           Kako da izvučete profit iz pčelarstva: ekonomičnost pčelarenja i preduslovi za plasman meda;

 

 

Dipl. ekon. Đoko Zečević

Diplomirani ekonomista i profesor, 31320 Nova Varoš, naselje „Brdo“, 033/63-160, 064/178-0050, [email protected], www.zlatarpcela.org.rs

Pčelari od 1987, trenutno sa 112 DB 10-oramnih košnica. U 2014/2015. godini održao je 7 predavanja, od kojih 3 besplatna.

 • Perga, značaj, načini prikupljanja, upotreba i čuvanje
 • Specifičnosti stacioniranog pčelarenja u brdsko-planinskom području
 • Etape razvoja pčelinje zajednice tokom godine
 • Priprema pčelinjih zajednica za zimovanje
 • Prolećni razvoj i priprema pčelinjih zajednica za glavnu pašu
 • Poznavanje strukture pčelinje zajednice kao uslov dobre tehnike rada tokom godine.
 • Pčelarenje sa 10-to ramnom ili 12-toramnom DB košnicom. Razlike i prednosti.
 • Načini uvećanja pčelinjaka iz sopstvenih resursa.
 • Uzjog matica pomoću Jenter aparata
 • Seleće pčelarenje sa Brdsko-planinskog područja primenom tzv. „agresivne“ tehnike rada!
 • Šta (ne)znam o medu i pčelinnjim proizvodima (za građane i mlade pčelare).

 

Slobodan Ivančević

Ul. Đurđevska br. 78, 22308 Golubinci, 063/869-2142, [email protected]. U 2013/2014. godini održao je 7 predavanja, od čega 6 besplatnih. Od nastavnih sredstava koristi video bim.

 • Ponašanje pčelinjih zajednica u ekstremnim klimatskim uslovima
 • Uzimljenje pčelinjih zajednica u novoformiranom plodištu
 • Kad i kako deblokirati plodište u prolećnom razvojnom ciklusu
 • Kad i kako dobiti količinu zimske pčele
 • Da li nastavci odnosno košnice predstavljaju glavnu tehnologiju
 • Ograničenje pčelinjih zajednica u ekstremnim vremenskim uslovima je koban za za opstanak zajednica

 

 

Milan Jezdimirović

Mašinski tehničar
34000 Kragujevac, ul. Spasenije Cane Babović br. 3/3-29, 034/322-419, 064/315-2191
Pčelari od 1982. LR košnicama. Od nastavnih sredstava koristi DVD plejer i televizor – video bim i praktičnu prezentaciju.

 • Konstrukcija DB i LR košnice bitan zbeg i podnjača
 • Tehnologija pčelarenja DB i LR košnicom gde nema prirodnog nagona rojenja
 • Uslovi za visoke prinose kvalitetnog meda bez selidbe
 • Preventiva – da ne dođe do zaraznih bolesti i lečenje pčela pouzdanim lekovima
 • Kako prepoznati kvalitet satnih osnova i jedina kvalitetna pogača za pčelinja društva
 • Šta je u radu sa pčelinjim društvima loše za njih, a šta dobro za pčelare i obrnuto
 • Kvalitetne matice sa presađivanjem gde kvalitet matice samo zavisi od oplodnje, i razlika pčelara i medara u karakteru ljudi i kvalitetu pčelinjih proizvoda

 

Dr Goran Jevtić  

Naučni saradnik Instituta za krmno bilje

37000 Kruševac, ul. Kopaoničkih žrtava 4/40, 064/ 875-9011, faks 037/441-295

[email protected]; Sajt: www.ikbks.com,

Pčelari od 1993. godine sa LR i DB košnicama. U 2014/2015. godini održao 17 predavanja, od kojih 8 besplatnih. Od sredstava koristi računar i video bim.

 • Dinamika razvoja pčelinje zajednice u funkciji ostvarenja visokih prinosa;
 • Zimovanje pčelinjih društava;
 • Uloga medonosne pčele u oprašivanju poljoprivrednih kultura;
 • Uloga medonosne pčele u oprašivanju bilja;
 • Popravljanje pčelinje paše;
 • Ostale teme iz pčelarstva.

 

Slobodan Jevtić

Mašinski tehničar,  penzioner.  S. Kostolac  bb 12208 Kostolac 012/7101763  065/387-4275 [email protected] 

Koristi brojnu stručnu literaturu i poseduje iskustvo od 48 godina uzgoja pčela pčelarstvom se bavi od 1967. godine. Trenutno poseduje 150 košnica. U 2014/2015. godini održao je 21 predavanje od toga 15 besplatnih.

Od opreme koristi laptop i projektor

 • Uzimljavanje pčela
 • Izimljavanje pčela
 • Pčelarenje DB košnicom tokom godine, sa akcentom na formiranje rojeva za tržište
 • Održavanje radnog potencijala za medobranje i Priprema pčelinjih zajednica za zimovanje
 • Rad sa nastavljačima i AŽ košnicama tokom godine, sa akcentom na formiranje rojeva za   tržište i većim prinosom meda
 • Rojenje: 12 načina rojenja

 

Čedomir Jovanović

18106 Niš, ul. Belopalanačka br. 6, 018/590-075,

Pčelari od 1988, trenutno sa 40 Fararovih košnica. Od sredstava koristi video bim, praktičnu prezentaciju. Organizovao pčelarsku zadrugu i vrši dvogodišnju obuku pčelara. U 2014/2015 održao 12 predavanja od čega 2 besplatna.

– Razvojni periodi (po Lebedevu) pčelinjeg društva u toku godine;

– Naučno zasnovana tehnika pčelarenja (DB, LR, FARAR) za visoke prinose;

– Veštačko rojenje – simulacija prirodnog rojenja- savremeno rojenje;

– Osavremenjene košnice ( DB ,LR,Farar za proizvodnju svih pčelinjih proizvoda);

– Amaterski uzgoj matica na svom pčelinjaku;

– Proizvodnja svih pčelinjih proizvoda po svetskim standardima;

– Zdravstvena zaštita;

– Savremena podnjača;

– Košnice – ispitivanje LR, DB i FARAR

 

 

Miljan Krstić

38239 Drajkovce, Ul. Stevana Mokranjca b.b. Berevce, +37745604582 (mobilni za poziv iz mobilnih mreža) 0027745604582 (mobilni za poziv sa fiksnog)   029071298 fiksni

[email protected]

Pčelarstvom se bavi samostalno 12 godina. Trenutno poseduje 110 LR pčelinjih zajednica. Vodio je više obuka za pčelare početnike i žene pčelare, kao o Debatni klub pčelara Štrpce. Od nastavnih sredstava koristi projektor.

 • Stacionarno pčelarenje na Šar-planini
 • Upotreba najlonske folije umesto poklopne daske (moja iskustva)
 • Kako do jakih pčelinjih zajednica
 • Moj način pripreme pčelinjih zajednica za zimovanje.

 

 

Radoje Kostadinović

Inženjer elektrotehnike

34000 Kragujevac, Ul. Cane Babović br. 3/3-49, 034/311-910, 064/190-5477,

[email protected]

Samostalno pčelari od 1984. godine. Trenutno ima nešto više od šezdeset pčelinjih društava u dvanaestoramnim DB košnicama i desetak Kongresovki. U 2014/2015 godini održao 33 predavanja od čega 15 besplatnih. Od opreme koristi video projektor, a predlaže i praktičan rad nakon teorijskog dela.

 • Paketni rojevi (formiranje, transport, zbrinjavanje, nega, nedostaci i prednosti – sopstvena iskustva);
 • Uslovi za glavnu pašu i njeno iskorišćavanje (pravilno zazimljavanje, zimovanje, prolećni razvoj, stimulacije, iskorišćavanje paše) – rad sa DB košnicom;
 • Hrana i ishrana pčela i prirodni preparat KAS-81 (optimalna količina hrane u košnici za zimovanje, dopuna hrane, stimulacije: šećerni sirup, šećerno-medno testo-recepti, KAS-81: sastav, koristi, način pripreme, primena, sopstvena iskustva);
 • Ram u košnici (optimalan broj ramova za zimovanje, uslovi za izgradnju saća, stimulacije za njegovu izgradnju, starost saća u košnici i njegove karakteristike, međuramno rastojanje u košnici i njegov značaj na osnvu naučnih istraživanja i sopstvenog iskustva).
 • Glavni pregled pčelinjih zajednica krajem leta (praktičan rad na pčelinjaku u avgustu mesecu). Rad sa DB košnicom.

 

 

Milun Mandić

Diplomirani inženjer poljoprivrede

32000 Čačak, Prvomajska br. 19, 032/346-503; 064/3860110

Pčelarstvom se bavi od 1970. godine. U 2014/2015. godini održao je 10 predavanja od kojih 6 besplatnih. Od nastavnih sredstava koristi školsku tablu i kredu, grafoskop i video bim. Od stručne literature koristi pčelarske knjige i časopis Pčelar.

 • Pčelarenje DB košnicom;
 • Priprema pčelinjih društava za pašu;
 • Seoba pčela;
 • Proizvodnja matica;
 • Proizvodnja mleča;
 • Ostale teme po dogovoru sa organizatorom.

 

Danča Marković

25255 Karavukovo, ul Svetog Save br. 17, 025/762-404, 064/280-8678

Pčelari 54 godine. Od nastavnih sredstava koristi grafoskop i video bim.

 • Buđenje i prolećni razvoj pčelinjih društava;
 • Ekonomika pčelarenja i borba za visoke prinose sa LR košnicom sa visokom podnjačom i međupodnjačom;
 • Najnoviji način uzimljavanja pčelinjih društava, a uz minimalno potrošnju hrane i uspešno prezimljavanje.

 

Mr Jovan Marković

Magistar hemije

11000 Beograd, Njegoševa br. 38/ 6, (od polovine novembra do marta) , 011/344-7188, 064/234-6098, [email protected]

85310 Budva, Markovići bb, (od početka marta do polovine novembra), 0038233/458-989, mob tel 0038268/671-198,

U 2014/2015. održao 4 besplatna predavanja. Od nastavnih sredstava koristi grafoskop i video bim.

– Tretman varoe metodom nakapavanja oksalne kiseline;

– Metoda sublimacije čvrstih kristala oksalne kisene u borbi protiv varoe;

– Letnji tretman mravljom kiselinom.

– Kontrola varoe alternativnim sredstvima

 

Dr sci. vet. med. Kazimir Matovć    

Doktor nauka veterinarske medicine

36000 Kraljevo, Čika Ljubina 5/6, 036/321-562; 064/8247-504, [email protected]; [email protected]

U 2014/2015. godini održao 4 predavanja, od čega jedno besplatno. Autor je brojnih radova iz oblasti pčelarstva. Od materijala koristi računar i video bim.

 • Bolesti pčela i pčelinjeg legla;
 • Zakonska regulativa u pčelarstvu
 • Antibiotici i njihova (zlo)upotreba u pčelarstvu
 • Mikrobiološka ispravnost i kvalitet meda
 • Trovanje pčela
 • Dobra proizvođačka/pčelarska praksa i HACCP u pčelarstvu.

 

Dipl. inž. Milan Mitrović

Diplomirani inženjer mašinstva

37000 Kruševac, Ul. Hilandarska br. 11/3, 037/455-035, 066/455-035, 064/383-2561,

[email protected]

Pčelarstvom se bavi 48 godina, trenutno sa 90 LR i 40 DB košnica. U 2014/2015. godini je održao 4 besplatna predavanja.

 • Uticaj klimatskih promena na hranjenje pčela i stvaranje zimskih pčela.
 • Planinska zamena matica i stvaranje zimskih pčela;
 • Uticaj starenja pčela na razvoj i slabljenje pčelinje zajednice tokom godine.

 

 

Momčilo M. Milojević

Diplomirani pravnik

34000 Kragujevac, Ul. Košutnjački vis br. 6, 034/366-374, 063/745-3653,

[email protected]

Pčelari 20 godina sa preko 70 društava. U 2014/2015. održao je 8 predavanja, od toga 7 besplatnih. Od opreme koristi projektor.

 • Proizvodnja matične mleči i posebno uticaj pojedinačnih faktora na poboljšani prijem larvi i pojačano lučenje matične mleči kod pčela;
 • Uzgoj visokokvalitetnih matica korišćenjem metode proizvodnje matične mleči i kontrola njihovog kvaliteta;
 • Formiranje ranih rojeva pre početka bagremove paše;
 • Uzimljavanje i prolećni razvoj pčelinjih društava uz pripremu za bagremovu pašu.

 

 

 

Prof. dr Mića Mladenović

Redovni profesor, doktor biotehničkih nauka – oblast pčelarstvo, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

11080 Zemun, Beograd, ul. Nemanjina br. 6, 064/136-1721, [email protected]

Pčelari od 1983. LR košnicama. Tokom 2014/2015. održao je 17 predavanja, od kojih 6 besplatnih. Od nastavnih sredstava koristi video-bim.

– Priprema pčela za zimu i zimovanje;

– Razmnožavanje pčela;

– Savremena apitehnika, oprema i uređaji u pčelarstvu;

– Tipovi košnica i tehnologija pčelarenja;

– Tehnologija dobijanja i upotreba pčelinjih proizvoda;

– Mehanizacija u pčelarstvu i selidba pčela;

– Prirodno i veštačko rojenje;

– Uzgajanje visokokvalitetnih matica;

– Prolećni razvoj i priprema pčelinjih društava za bagremovu pašu;

– Higijena pčelarenja i sanacija pčelinjih društava od bolesti i štetočina;

– Nestajanje pčela u svetu i kod nas;

– Organsko pčelarenje.

– Sve druge teme iz pčelarstva po dogovru

 

Dr Nebojša Nedić

Docent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu

11081 Beograd, Ul. Nemanjina br. 6, 064/227-8520, [email protected]

U 2014/2015. održao je 9 predavanja, od toga 2 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi video projektor.

 • Značaj medonosne pčele u oprašivanju biljaka .
 • Selekcija i odgajivanje u pčelarstvu;
 • Ishrana medonosne pčele;
 • Standard kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda;
 • Potreba primene HACCP sistema u pčelastvu;
 • Mogućnost organse pčelarske proizvodnje u Srbiji;
 • Dobra pčelarska praksa – uslov za dobijanje kvalitetnih pčelinjih proizvoda;
 • Druge teme po dogovoru sa organizatorom predavanja;.

 

 

Hranislav Pavlović

22414 Subotište, Partizanska br. 24, 022/482-668

Pčelarenjem se bavi već 59 godina, bio je đak specijalne pčelarske škole u Smederevu.

U 2014/2015. godini održao je 4 besplatna predavanja.

 • Pčelarenje bez satne osnove;
 • Biološki protiv Varoe Jakobsoni;
 • Proizvodnja matica prve, druge i treće generacije;
 • Proizvodnja rojeva;
 • Dve matice – sestre u istoj košnici.

 

Rajko Pejanović

Diplomirani pravnik

15000 Šabac, ul. Dr Avrama Vinavera br. 12/6,

015/342-530, 061/665-3296, [email protected]  

Pčelari od 1972. LR i Fararovim košnicama. U 2014/2015. održao je 10 predavanja od čega 2 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi grafoskop, dijaprojektor i video projektor.

 • Tehnika pčelarenja LR i Farar košnicom;
 • Jednomatični i dvomatični sistem;
 • Stacionarno i seleće pčelarenje;
 • Uzimljavanje pčelinjih zajednica i prolećni razvoj;
 • Priprema za bagremovu i letnje paše;
 • Uzgoj matica za sopstvene potrebe;
 • Prevencija pčelinjih bolesti i suzbijanje varoe;
 • Periodi razvoja pčelinje zajednice tokom godine;
 • Uzroci zimskih gubitaka pčelinjih zajednica.

 

 

Prof. dr Nada P. Plavša

Profesor na Poljoprivrednom fakultetu univerziteta u Novom Sadu.

Ulica Trg D. Obradovića br. 8; 021/485-3495, 066/643-5896, [email protected]

U sezoni 2014/2015. održala je 12 predavanja, od kojih su 2 bila besplatna.

 • Bolesti pčela (Američka kuga pčelinjeg legla; Varooza pčela; Nozemoza pčela; Novi sindrom nestajanja pčela (CCD); Virusne bolesti pčela);
 • Ishrana pčela ( Značaj ishrane u preživljavanju pčelinje zajednice; Posledice nekvalitetne ishrane; Suncokret kao pčelinja hrana);
 • Pčelinji proizvodi( med, ekstrakcija, čuvanje, pakovanje, polen i njegovo dobijanje, matični mleč, pčelinji otrov; Kvalitet voska-kritična tačka u bezbednosti zdravstvenog stanja u pčelinjoj zajednici);
 • HACCP u pčelarskoj proizvodnji (Dobra pčelarska praksa);
 • Organsko pčelarstvo;
 • Organska proizvodnja hrane.

 

 

Rajko Radivojac

Transfuzijski tehničar

79203 Omarska, Republika Srpska, ul. Gornji Petrov Gaj br. 38, +387(0)52/327-029, +387(0)65/969-393, [email protected]

Pčelari od 1993. godine LR i AŽ košnicama. U 2014/2015. održao je 15 predavanja, od toga 2 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi računar i video projektor.

 • Zablude u pčelarstvu;
 • Trovanje pčela;
 • Proizvodnja matične mleči;
 • Savremeni koncept uništavanja varoe;
 • Pčelarstvo za početnike.

 

 

Radislav Sandić

15316 Banja Koviljača, Ul. Ive Lole Ribara br. 26. 015/818-230; 064/889-6160

[email protected]

Pčelari od 1972. godine sa DB, AŽ i LR košnicama. Profesor u penziji. U 2014/2015. godini održao 6 predavanja, od toga 2 besplatna. Od opreme koristi računar i video bim.

 • Jesenji radovi na pčelinjaku – uzimljavanje pčela
 • Prolećni radovi na pčelinjaku
 • Dvomatično-dvokošnično pčelarenje
 • Rojenje pčela.

 

Zoran Sević

Diplomirani inženjer mašinstva

15320 Ljubovija, ul. Planinska bb, 015/662-041, 063/385-625, [email protected]

Pčelari od 1980. godine LR i AŽ košnicama. U 2014/2015. održao je 5 predavanja, od toga 2 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi video-bim.

 • Stacionarno pčelarenje LR košnicom (paralelno objašnjenje za DB, Farar i druge tipove košnica);
 • Pokretno pčelarenje AŽ košnicom u paviljonu

 

Inž. Vlastimir Spasić

Inženjer zaštite na radu

18000 Niš, ul. Bulevar Nemanjića br. 98/12, 060/444-0110, [email protected]

Pčelari od 1990. godine. U 2014/2015. održao je 9 predavanja, od kojih 2 besplatno. Od nastavnih sredstava koristi video-projektor i grafoskop.

– Prolećni razvoj, usklađen sa biologijom pčela i uslovima u prirodi;

– Primenjene metode pčelarenja u funkciji ostvarivanja visokih prinosa;

– Najčešći uzroci uginuća pčelinjih zajednica u zimskom periodu i mere prevencije;

– Praktični postupci i mere sprečavanja pojave i širenja bolesti i štetočina pčela;

– Primena oksalne i mravlje kiseline protiv varoe, sa praktičnom prezentacijom.

 

Prof. dr Zoran Stanimirović  

Redovni profesor, šef Katedre za biologiju, Fakultet veterinarske medicine

11000 Beograd, ul. Bulevar oslobođenja br. 18, p.fah 370, 011/265-8894, 063/391-581, [email protected], http://katedre.vet.bg.ac.rs/~biolog/

Pčelari od 2000. LR košnicama. U 2014/2015 održao je 15 predavanja od čega 13 besplatnih.

 • Kvalitetna ishrana – osnov uspešnog prezimljavanja pčelinjh zajednica
 • Higijensko-sanitarne mere i postupci na pčelinjaku – uslov zdravlja, kondicionog stanja i dobrih proizvodnih sposobnosti pčelinjih zajednica
 • Imunitet pčelinjih zajednica – individualni i kolektivni mehanizmi odbrane
 • Klinički pregled i zazimljavanje pčela
 • Nozemoza i askosferoza – klinička slika, dijagnostika i terapija
 • Varoza – klinička slika, dijagnostika i terapija
 • Virusne infekcije pčela
 • Američka i evropska trulež pčelinjeg legla klinička slika, dijagnostika i mere sanacije
 • Prednosti savremenih laboratorijskih analiza u dijagnostici pčelinjih patogena
 • Posledice primene hemijskih preparata u pčelarstvu.
 • Biologija medonosne pčele i potrebe pčelinje zajednice.
 • Veći prinosi nektara i polena – kako to postići.
 • Biološki mehanizmi odbrane medonosne pčele od bakterijskih, gljivičnih i ektoparazitskih infekcija
 • Nozema i energetski stres.
 • Kolaps pčelinjih zajednica (CCD).
 • Uzroci iznenadnog nestanka pčela u zemljama Evrope (varroa destructor, CCD – colony collapse disorder, nosema ceranae, novi sojevi paenibacillus larvae i nove generacije pesticida).

 

Prof. dr Jevrosima Stevanović

Vanredni profesor i viši naučni saradnik – Katedra za biologiju,

Fakultet veterinarske medicine Univerzitet u Beogradu, Bulevar oslobođenja 18, 11000 Beograd, 011/2658894, 062/226410, [email protected] http://katedre.vet.bg.ac.rs/~biolog/

 • Kvalitetna ishrana – osnov uspešnog prezimljavanja pčelinjh zajednica
 • Higijensko-sanitarne mere i postupci na pčelinjaku – uslov zdravlja, kondicionog stanja i dobrih proizvodnih sposobnosti pčelinjih zajednica
 • Imunitet pčelinjih zajednica – individualni i kolektivni mehanizmi odbrane
 • Klinički pregled i zazimljavanje pčela
 • Nozemoza i askosferoza – klinička slika, dijagnostika i terapija
 • Varoza – klinička slika, dijagnostika i terapija
 • Virusne infekcije pčela
 • Američka i evropska trulež pčelinjeg legla klinička slika, dijagnostika i mere sanacije
 • Prednosti savremenih laboratorijskih analiza u dijagnostici pčelinjih patogena
 • Posledice primene hemijskih preparata u pčelarstvu.
 • Biologija medonosne pčele i potrebe pčelinje zajednice.
 • Veći prinosi nektara i polena – kako to postići.
 • Biološki mehanizmi odbrane medonosne pčele od bakterijskih, gljivičnih i ektoparazitskih infekcija
 • Nozema i energetski stres.
 • Kolaps pčelinjih zajednica (CCD).
 • Uzroci iznenadnog nestanka pčela u zemljama Evrope (varroa destructor, CCD – colony collapse disorder, nosema ceranae, novi sojevi paenibacillus larvae i nove generacije pesticida).

 

Mr Žarko Stepanović

Magistar vojnih nauka – smer hemija, diplomirani pravnik

11193 Beograd, ul. Nikole Marakovića br. 8/2, 011/359-5004, 064/339-7775, [email protected], Sajt: www.darovikosnice.co.nr

Pčelari od 1985. godine. U 2014/2015. održao je 9 predavanja, od kojih 3 besplatno. Nastavna sredstva – elektronska.

 • Apiterapija, moderna profesija tradicionalne medicine.

 

 

Dr med. Ljubinka Stojković

Specijalista opšte medicine, apiterapeut

18000 Niš, ul. Janka Veselinovića br. 5, 018/203-284, 060/014-8955

[email protected], [email protected], www.naissusinfo.com

U 2014/2015. održala je 5 predavanja, od kojih 2 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi video prezentaciju.

 • Eliksiri mladosti – praktična primena pčelinjih proizvoda i rezultati lečenja;
 • Rast i razvoj dece – pčelinji proizvodi i rezultati;
 • Uloga voska u prevenciji i lečenju reumatoidnog artrita;
 • Dijabetesna polineuropatija – propolis u službi zdravlja;
 • Uloga mleča u revitalizaciji ovojnica nerava kod multiple skleroze;
 • Autizam – med i mleč za bolji rad mozga;
 • Bronhijalna astma – vosak i propolis u prevenciji i lečenju;
 • Prevencija virusnih infekcija – gripa i herpes zostera propolisom;
 • Sterilitet – prevencija i lečenje iz Medene apoteke;
 • Prevencija virusnih infekcija – medena apoteka;
 • Pčelinji otrov za i protivotrov, praktična primena i rezultati;
 • Primena pčelinjih proizvoda u prevenciji i lečenju hroničnih bolesti (multiplekskleroza, ulcerozni kolitis i psorijaza);
 • Vosak, praktična primena;
 • Prevencija i lečenje ulceroznog kolitisa proizvodima iz medene apoteke;
 • Uticaj polena i matične mleči na rast i razvoj dece;
 • Medena apoteka u službi lepote;
 • Prevencija i lečenje steriliteta – eliksiri iz košnice;
 • Predavač je spreman da drži predavanje na bilo koju temu iz oblasti prevencije i lečenja pčelinjim proizvodima.

 

Doc. dr Dragan Ćirković

Doc. dr Dragan Ćirković, veterinar specijalista za bolesti pčela i pčelinjih bolesti

36300 Novi Pazar, Ul. Oslobođenja br. 3, 020/315-536, 064/189-5801;

U toku 2014/2015 održao 8 besplatnih predavanja. Održao i više predavanja u zemljama regiona. Za predavanja koristi brojnu domaću i stranu literaturu.

 • Bolesti pčela (parazitarne, bakterijske, gljivične i virusne bolesti)
 • Ekološke metode suzbijanja Varroa Destructor;
 • Kada i kako vršiti pregled pčelnih društava, prvi (letimični, informativni) pregled pčelnih društava, glavni (osnovni) pregled pčelnih društava;
 • Proizvodnja matica, način proizvodnje prema prilikama, iskorišćavanje prirodnih matičnjaka, metode proizvodnje matica bez presađivanja larvi i sa presađivanjem larvi, formiranje uzgajivačke zejednice;
 • Mere za razvoj pčelnih društava posle medobera, jesenji pregled i uzimljavanje pčelnih društava.

 

Ivan Umeljić

Diplomirani filozof

11010 Beograd, ul. Braće Jerković br. 103/10, 011/249-7890, 064/242-4455, [email protected], www.pcelarskizurnal.com

Pčelari 20 godina. U 2013/2014. održao je 7 predavanja, od kojih 2 besplatnih. Od nastavnih sredstava koristi video-bim.

– Lažne matice;

– Plesovi, feromoni i komunikacija u pčelinjoj zajednici;

– Propolis i imunitet pčelinje zajednice;

– Život pčela u prirodi – pčelinja zajednica kao superorganizam;

– O tipovima košnica (od starog veka do danas);

– Naučnopopularna predavanja za širu publiku i đake u školama na različite teme.

 

Veroljub Umeljić

34000 Kragujevac, ul. Čede Dulejanovića br. 33, 034/636-2879, 063/814-8080, [email protected], Sajt: www.umeljic.com

Pčelarstvom se bavi samostalno od 1967. godine, a profesionalno od 1994. godine. U 2014/2015. godini održao je 29 predavanja, od kojih 7 besplatnih. Od nastavnih sredstava koristi video bim.

 • Uzgoj visokokvalitetnih matica uz korišćenje „Jenter“ i „Nicot“ aparata;
 • Tehnika pčelarenja DB košnicama;
 • Izimljavanje, prolećni razvoj i priprema pčelinjih društava za glavnu pašu;
 • Priprema društava za zazimljavanje i rani prolećni razvoj
 • Seoba pčelinjih društava radi postizanja velikih prinosa meda;
 • Dobijanje pčelinjih proizvoda (med, vosak, propolis, cvetni prah, mleč, pčelinji otrov);
 • Medonosna flora.

 

Dipl. ekon. Miljko Šljivić

Diplomirani ekonomista

37251 Globoder, Kruševac, 037/681-126, 063/809-3065, [email protected]

Pčelari od 1987. godine. U 2014/2015. održao je 31 predavanje, od kojih 4 besplatna. Od nastavnih sredstava koristi sopstveni računar i video bim.

–           Radovi za prolećni razvoj ( izimljavanje, utopljavanje, stimulativno prehranjivanje, proširivanje prostora, značaj mladih pčela, sprečavanje rojenja i priprema za bagremovu pašu).

–           Radovi tokom leta ( rojenje, proizvodnja obeležavanje i dodavanje matica, ceđenje meda, letnji tretman protiv varoe i ostalo)

–           Radovi na pripremi pčela za zimu ( pregled i utvrđivanje stanja, obezbeđivanje jakih i zdravih društava, kvalitetno saće, kvalitetna matica, hrana: količina, kvalitet i raspored i ostali radovi za zimu).

–           Uticaj uslova na tehnologiju pčelarenja (teoriski deo i analiza pčelarenja naših pčelara u poređenju sa teorijom: Agatona Miljkovića, Žike Đurića, Miljka Šljivića, Dragana Antića, Dobrivoja Dragovića, Cvetka Cakića, Bože Petrovića, Ivana Venera i Vlade Hunjadija).

–           Značaj medne kape tokom godine ( Važnost medne kape da dobro zimovanje i problemi zbog medne kape tokom paše i kako ih rešiti)

–           Rojenje ( uzroci, posledice i sprečavanje )

–           Pogača kao pčelinja hrana i njene posledice.

–           Dodavanje satnih osnova pčelinjim društvima.

–           Uloga i značaj pčela za poljoprivredu

 

 

Izvršni odbor SPOS–a poziva zainteresovana društva i udruženja pčelara da se najkasnije do 15. decembra u pisanom obliku prijave stručnoj službi SPOS-a sa izraženom željom kog predavača sa spiska predavača SPOS-a žele da im održi besplatno predavanje – bez naknade honorara (troškove putovanja predavača snose društva pčelara – organizatori predavanja) u predstojećem zimskom obrazovnom ciklusu 2015/2016. Nakon prijema zahteva društava za održavanje jednog besplatnog predavanja (u prijavi mora obavezno biti navedeno da li je društvo pčelara imalo besplatno predavanje dodeljeno od strane SPOS-a u prošlogodišnjem zimskom obrazovnom ciklusu) stručna služba SPOS-a će napraviti raspored predavanja i obavestiti društva. U pisanoj prijavi, pored već navedenog, obavezno navesti imena pet željenih predavača sa temama koje želite, a stručna služba će se truditi da maksimalno izađe u susret vašim željama. Nadamo se da će svako zainteresovano društvo dobiti jednog od navedenih pet predavača, a molimo za razumevanje ako to ne bude tehnički izvodljivo, kada ćemo vam uputiti predavača sa sličnom temom. Prijave šaljite na adresu: Savez pčelarskih organizacija Srbije, „Za besplatnog predavača“, Ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd. Po okončanju ciklusa predavanja, sva društva i udruženja pčelara su DUŽNA da OBAVEZNO pošalju SPOS–u ocenu predavača koji je kod njih držao predavanje tokom obrazovne sezone. Društva pčelara koja ne pošalju pisanu ocenu dodeljenog predavača (od 1 do 5), u roku od mesec dana od održanog predavanja, naredne godine neće imati pravo na besplatnog predavača od SPOS-a!!!

Za IO SPOS-a, Komisija za obrazovanje,

Prof. dr Jovan Kulinčević

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE