SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

СПОС У СЕКТОРСКОМ ВЕЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ, ШУМАРСТВО, РИБАРСТВО И ВЕТЕРИНУDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 488

Влада Републике Србије именовала је председника СПОС-а у Секторско веће за cектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине.

Задаци Секторског већа су да:

1) анализира постојеће и утврђује потребне квалификације у одређеном сектору;

2) идентификује квалификације које треба осавременити;

3) идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;

4) доноси одлуку о изради предлога стандарда квалификација у оквиру сектора;

5) даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;

6) промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;

7) промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;

8) идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;

9) разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;

10) анализира везу квалификација са релевантним занимањима у сектору;

10а) разматра потребу за осавремењивањем стандарда квалификације након пет година његове примене;

11) обавља друге послове у складу са Законом о Националном оквиру квалификација.

 

Прва, односно конститутивна седница новог сазива Секторског већа одржана је 18. марта 2024. године. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE