SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SEKRETAR

Dipl. pravnik Radivoje Ranković

(060) 444-0-121
[email protected]

 

Član je Uslužnog centra SPOS-a, koji stoji na raspolaganju svim članovima SPOS-a za bilo koja pisana pitanja vezana za rad SPOS-a i davaće informacije odmah, a najvise u roku od dve nedelje od zahteva. Radno vreme Uslužnog centra (na telefonima: 011/6128-071, 060/444-0-121, 060/444-0-124, 060 444 0287) je od 9.00-13.00 sati. U naznačeno vreme na ove telefone će vam se uvek neko javiti i odgovoriti na vaša pitanja, sugestije i predloge. Inače, radno vreme zaposlenih u SPOS-u je od 7-15 sati. Subota i nedelja su neradni dani.

Biografija

Obrazovanje:

 • Srednja ekonomska škola ,,Nada Dimić“ u Zemunu, opšti smer maturirao na predmetu marketing
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer, diplomirani pravnik
 • Prosek studija 7,97

 


Dostignuća i nagrade:

 

 • Druga nagrada fondacije ,,Alan Votson“,
  Naziv rada: ,,Pravni transplanti u Srpskom građanskom zakoniku iz 1844.“
  Pravni fakultet u Beogradu

 

 • Dva treća mesta na takmičenju iz srednjovekovne iz novovekovne istorje
  Srbije, na opštinskom i jedno na gradskom takmičenju, Zemun/Beograd

 

 • Prva nagrada na Republičkom takmičenju iz elektrotehnike,
  Naziv rada i modela: ,,Eko – Vod“, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Značajna interesovanja i aktivnosti:2008. Uspešno završen kurs: Internet law, potvrđen
Sertifikatom, ocena 10. Kurs ostvaren saradnjom Pravnog
fakulteta u beogradu i Northeastern University u Bostonu

2008. Praksa u Prvom osnovnom sudu u Beogradu ocena:
,,naročito se ističe“

2007. Kurs umetnosti retorike, ocena 10, Pravni fakultet
u Beogradu

2007. Istraživački rad: ,,Uprava kao javni servis građana“
Realizovan uz srdačnu pomoć biblioteke ambasade SAD

2006. Istraživački rad: ,,Porodično pravo u
srednjovekovnoj Srbiji i u periodu od 1844 – 1914”,
komparativna analiza sa posebnim osvrtom na prava žena
i dece, Pravni fakultet u Beogradu

2005 – 2007. Opšti pravni seminar, Pravni fakultet u Beogradu

2005. Istraživački rad: ,,Isavirijanci i ikonoborstvo,
opšta pravna istorija, Pravni fakultet u Beogradu

2004. Istraživački rad: ,,Neron’’, rimsko pravo, Pravni
fakultet u Beogradu

2004. Istraživački rad: ,,Srpske zemlje VII do XI veka”,
nacionalna istorija države i prava, Pravni fakultet u
Beogradu

2003. Istraživački zadatak: ,,Ekonomska perspektiva
Srbije“, Srednja ekonomska škola ,,Nada Dimić“, Zemun
Poznavanje jezika:

 • Engleski jezik – univerzitetski nivo znanja, pravni engleski – ocena 10
 • Nemački jezik – srednji nivo znanja
Rad na računaru:

 • Potpuno poznavanje operativnog sistema: MS windows 98/Me/XP/7, programa: MS office 03/2007, Fotošop CS3 i kasniji
 • Slepo kucanje na engleskom i srpskom jeziku, korišćenje internet i i – mejl servisa, umrežavanje računara, testiranje softverskih i hardverskih problema, instalacija/reinstalacija svih softverskih aplikacija
 • Zamena komponenti laptop i desktop računara, pravljenje konfiguracija
Ostalo:

 • Nepušač
 • Poseduje vozačku dozvolu B kategorije

Sistematizacija

 •  Komunikacija telefonom i lično sa pčelarima pojedincima, udruženjima pčelara i ostalim strankama, o raznim temama – pretplata na časopis „Pčelar“, saveti, davanje raznih informacija o izložbama, savetovanjima i sl. Posebno intenzivna je komunikacija u zimskom periodu od oktobra do marta, u vreme učlanjivanja društava i pretplate pojedinaca na časopis „Pčelar“ (telefon, faks, e-mail).
 • Javljanje na telefon od 1. januara do 31. decembra: Od 9 sati do 13 sati.
 • Kontakt sa svetskim organizacijama (Apimondija, Apislavija), telefonski i elektronskom poštom.
 • Priprema materijala za sednice Izvršnog odbora – korektura tekstova, štampanje i fotokopiranje.
 • Slanje materijala za sednice i kontakt telefonom i mejlom sa članovima IO.
 • Vođenje zapisnika na sednicama Izvršnog odbora i izrada zapisnika u roku od 7 dana nakon održane sednice.
 • Nabavka i organizacija posluženja na sastancima.
 • Prijem elektronske pošte, kao i zavođenje svih dokumenata u delovodnik.
 • Prijem i zavođenje pošte u delovodnik svakog neparnog datuma tokom radnih dana u godini.
 • Po dogovoru sa Predsednikom, urednikom i predsednicima komisija SPOS-a, zakazivanje sastanaka IO, Redakcije, Izdavačkog saveta i komisija.
 • Priprema materijala za komisije – Komisija za dodelu priznanja (pregled upitnika), Sud časti, Komisija za obrazovanje.
 • Priprema materijala za skupštinu SPOS-a (korektura tekstova, štampanje i fotokopiranje), slanje materijala udruženjima i kontakt sa predsednicima udruženja, priprema glasačkih listića, kartona, bedževa. Rad na organizaciji skupštine – sala, pomoćno tehničko osoblje.
 • Vođenje zapisnika i snimanje sednice skupštine, izrada zapisnika sa skupštine u roku od 10 dana od održavanja skupštine.
 • Rad na organizaciji izložbi, pomoć Organizacionom odboru (administrativna, tehnička pomoć pri potpisivanju ugovora).
 • Odlazak na teren (pošta, fotokopirnica, prodavnica, knjižara).
 • Slanje časopisa u inostranstvo organizacijama i redakcijama sa kojima Savez ima razmenu, slanje paketa časopisa i knjiga.
 • Rad na organizaciji oko distribucije časopisa, njegovog prenosa i pakovanja za slanje (Bez angažovanja eksternih lica, uz ukupan rad na poslu pakovanja do 4 dana. U danima pakovanja smanjuje se javljanje na telefon samo na period od 7 do 9 sati, a informacija o tim danima se objavljuje na sajtu Saveza).
 • Pakovanje svog ostalog materijala koji se šalje članovima.
 • Formiranje i održavanje baze podataka članova i pretplatnika na časopis – prijem i sređivanje spiskova i unos podataka.
 • Prevođenje dokumenata (Statut Apimondije, obaveštenja, izveštaji, kraći tekstovi, pisma i dopisi inostranih saveza pčelara).
 • Sastavljanje spiska predavača (kontakt sa predavačima), spiska nagrađenih SPOS-a.
 • Kontakt sa Agencijom za privredne registre.
 • Rad u programima „Microsoft Office“ paketa (Word, Excel, Power Point), Corel, korišćenje interneta.
 • Svakodnevno praćenje internet sajta SPOS-a i upoznavanje sa sadržajima objavljenim na sajtu, radi pravilnog informisanja članstva.
 • Održavanje osnovne higijene poslovnog prostora SPOS-a svakog neparnog datuma tokom radnih dana u godini.
 • Obavlja i druge poslove u cilju funkcionisanja SPOS-a, a po nalogu predsednika.
 • Pauza je od 9.00-9.30 sati.
Izrada sajta Tirien