SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

STIGLI REZULTATI ANALIZE VOSKA SA IZLOŽBE U KAMENOVUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.366

U laboratoriji Inovacionog centra Hemijskog fakulteta u Beogradu analizirano je 10 uzoraka satnih osnova od 10 proizvođača i 12 uzoraka pčelinjeg voska koji su pčelari doneli da zamene za satne osnove, na pčelarskoj manifestaciji u Kamenovu ove godine, a po dogovoru SPOS-a i Hemijskog fakulteta. Uzorke satnih osnova uzeli su stručnjaci Hemijskog fakulteta, a uzorke donetog voska od strane pčelara uzela je delegacija SPOS-a, metodom slučajnog uzorka sa gomile voska donetog na zamenu kod svakog od 12 proizvođača koji su tog dana vosak menjali za satne osnove. Prosečan procenat parafina u satnim osnovama iznosio je 42,83%, a u donetom vosku od strane pčelara 24,96%.

Uzorci nisu uzeti od svih proizvođača, kako niko ne bi mogao da se poziva na rezultate analiza, jer one nisu službeni uzorci nadležnih inspekcija koje time za sada očigledno neće da se bave, već služe samo kao orijentacija za utvrđivanje stanja na tržištu Srbije.

Prethodne slične preliminarne analize urađene su na VIII Državnom pčelarskom sajmu i možete ih pogledati OVDE.

U svim uzorcima su određeni sledeći parametri: tačka omekšavanja (TO), kiselinski broj (KB), estarski broj (EB), saponifikacioni broj (SB), odnos estarskog i kiselinskog broja (EB/KB), kao i sadržaj parafina.

Uzorci  su ispitivani  primenom odgovarajućih standardnih metoda (European Pharmacopoeia, 6th edition, Monographs B, pp. 1261). Sadržaj parafina je određen na osnovu FTIR spektroskopije i odgovarajuće kalibracione krive.

 

Dobijeni su sledeći rezultati:

Tabela 1: Fizičko-hemijski parametri satnih osnova

 

Oznaka

TO (°S)

KB

EB

SB

EB/KB

O1

64,4

13,76

41,26

55,02

3,00

O2

71,8

16,54

54,80

71,34

3,31

O3

67,1

7,60

20,55

28,16

2,70

O4

75,2

12,87

49,19

62,06

3,82

O5

68,8

12,90

56,26

69,16

4,36

O6

66,3

0,87

9,20

10,08

10,54

O7

68,5

14,65

63,74

78,39

4,35

O8

65,3

11,81

45,82

57,63

3,88

O9

67,5

14,85

56,27

71,12

3,79

O10

69,6

7,18

28,51

35,69

3,97


Tabela 2: Fizičko-hemijski parametri donetog pčelinjeg voska

Oznaka

TO (°S)

KB

EB

SB

EB/KB

V1

66,9

19,67

68,89

88,56

3,50

V2

67,0

17,65

74,74

92,39

4,23

V3

64,3

5,31

24,18

29,49

4,55

V4

66,0

16,68

65,53

82,21

3,93

V5

66,5

15,82

63,42

79,24

4,01

V6

63,0

11,92

67,38

79,30

5,65

V7

67,6

18,89

73,21

90,20

3,88

V8

60,5

5,60

19,42

25,01

3,47

V9

66,5

15,31

60,63

75,94

3,96

V10

67,5

15,82

74,65

90,47

4,72

V11

66,0

16,40

60,55

76,96

3,69

V12

65,4

15,33

67,26

82,59

4,39

 

Tabela 3: Literaturni podaci za ispitivane parametre

Literatura

TO (°S)

KB

EB

SB

EB/KB

Bogdanov, WaxBook, 2009 (Evropski vosak)

61 – 65

17 – 22

70 – 90

87 – 102

3,3 – 4,3

Bogdanov, WaxBook, 2009 (Azijski vosak)

61 – 65

17 – 22

70 – 90

87 – 102

8 – 9

Pharmacopeia

61 – 66

17 – 24

70 – 80

87 – 104

3,3 – 4,3

 

Tabela 4: Sadržaj parafina u ispitivanim uzorcima

Oznaka

uzorka

Sadržaj

parafina (%)

Oznaka

uzorka

Sadržaj

parafina (%)

O1

43,1

V1

<1,0

O2

22,1

V2

1,20

O3

78,6

V3

69,1

O4

32,9

V4

<1,0

O5

29,8

V5

8,2

O6

92,6

V6

38,0

O7

12,6

V7

<1,0

O8

37,4

V8

71,6

O9

15,8

V9

7,6

O10

63,4

V10

8,2

 

 

V11

66,6

 

 

V12

24,0

PROSEK

42,83%

 

24,96%

 

 

Analizu uradio: mr Tomislav Tosti, stručni saradnik Hemijskog fakulteta

Rezultate potvrđuje: prof. dr Dušanka Milojković Opsenica, profesor Hemijskog fakulteta

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien