SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SVI PODSTICAJI ZA PČELARSTVO U SRBIJIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 11.060

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poslednjih godina ima sve više i više razumevanja za pčelarstvo, posebno od kako je za ministra postavljen Branislav Nedimović, koji je na osnovu ekonomskih pokazatelja koje su stvorili vredni pčelari Srbije prethodnih godina, prepoznao pčelarstvo kao granu poljoprivrede koja daje veliki doprinos srpskoj poljoprivredi, ne samo kroz izvoz meda, već i na brojne druge poznate načine. Sve smo mi to znali i ranije, ali niko to nije umeo ili želeo da prepozna, ni približno u ovom obimu kao sada, na čemu se ministru naročito zahvaljujemo. Takođe, posebnu podršku dobili smo i od kako je na čelo Vlade Republike Srbije došla Ana Brnabić, koja nas strukturno i fundamentalno podržava od prvog dana njenog mandata. Njihova zajednička podrška i prepoznavanje važnosti pčelarstva, već ostavljaju dubok i krucijalni trag u razvoju ove grane poljoprivrede, da slobodno možemo reći da živimo u vremenu u kome se ispisuje moderna istorija srpskog pčelarstva. Ovde ćemo napraviti presek svih podsticaja koje Ministarstvo daje pčelarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko uprave za Agrarna plaćanja dodeljuje sledeće vrste podsticaja pčelarstvu:

 

1. Podsticaji po košnici pčela

Podsticaji po košnici pčela dodeljuju se u iznosu od 720 dinara po registrovanoj košnici. Podnosi se samo obrazac zahteva za podsticaje po košnici pčela za tekuću godinu, i to u terminu od 15. aprila do 31. maja. Preporuka je da se zahtev podnese što ranije, budući da se sredstva dodeljuju prema redosledu prijava.

Prema trenutno važećem Pravilniku, podsticaji po košnici pčela se dodeljuju za najmanje 30, a najviše 200 registrovanih košnica pčela. Međutim, prema postignutom dogovoru sa ministrom poljoprivrede, očekuje se izmena ovog Pravilnika, pri čemu će raspon za dodelu podsticaja biti u 2019. godini od 20 do 1000 registrovanih košnica pčela. Više o tome možete pročitati u okviru sledećih vesti: http://spos.info/podnesite-zahtev-za-subvencije-po-kosnici-u-2018-godini/ i http://spos.info/razresen-gordijev-cvor-oko-subvencija-za-ovu-godinu/

 

2. Podsticaji za kupovinu opreme, tj. podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljopoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu

Prema trenutno važećem Pravilniku, podsticaji za kupovinu opreme za pčelarstvo se mogu dobiti za:

1) Košnice i delove košnica;
2) Satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska (maksimalno 0,75 kg po obeleženoj košnici);
3) Centrifuge;
4) Električni otklapač saća;
5) Kade za otklapanje saća;
6) Električne pumpe i punilice za med;
7) Prohromska ambalaža za med;
8) Topionici za vosak;
9) Električni dekristalizator;
10) Automatski sto za pakovanje meda;
11) Sušara za polen;
12) Stresač pčela i izduvač pčela (tzv. ručni duvač za lišće);
13) Pčelarske vage za merenje košnica;
14) Kontejneri za držanje i transport pčela;
15)Duplikatori za med, sa ili bez mešača;
16) Kontejneri i platforme za držanje i transport pčela;
17) Sve vrste prikolica za motorna vozila za prevoz košnica, kontejnera i platformi;
18) Mlin za šećer i mašine za izradu testa (pogača) za dohranu pčela;
19) Ručna presa za satne osnove;

Pored ispunjenosti opštih, potrebno je ispuniti i određene posebne uslove, između ostalog da gazdinstvo koje podnosi zahtev ima između pet i 500 registrovanih košnica. Prema trenutno važećem Pravilniku, pravo na podsticaje se ostvaruje i ukoliko je vrednost investicija u opremu minimum 100.000 dinara, a iznos pojedinačnog računa za opremu minimum 50.000 dinara. U Pravilniku za 2019. godinu koji očekujemo da bude objavljen narednih dana, ova granica će biti promenjena, te će biti potrebno da minimalna vrednost investicija bude 50.000 dinara, a iznos pojedinačnog računa za opremu minimum 20.000 dinara i pri čemu će oprema moći da se kombinuje. (videti: http://spos.info/razresen-gordijev-cvor-oko-subvencija-za-ovu-godinu/)

Zahtevi za podsticaje za nabavku opreme se ne podnose u unapred definisanom roku, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, već tek nakon raspisivanja javnog poziva od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja, jednom ili više puta u toku kalendarske godine, do utroška raspoloživih sredstava. Podsticaji za nabavku opreme u pčelarstvu iznose 50-65% od iznosa cene bez PDV-a. Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, gde je iznos podsticaja 65% od iznosa cene bez PDV-a, u suprotnom, podsticaji iznose 50% iznosa cene bez PDV-a. Spisak područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi možete naći na sledećem linku: http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnici/4827018.0142.37-1-za-D181D0B0D198D182.pdf

Najviši ukupni iznos podsticaja za nabavku opreme u pčelarstvu koji korisnik može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara. Više o ovoj vrsti podsticaja, kao i kompletan pravilnik, možete naći u okviru sledeće vesti na našem sajtu: http://spos.info/objavljen-pravilnik-za-nabavku-pcelarske-opreme/

 

3. Podsticaji za kupovinu pčelinjih matica

Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje, između ostalog obuhvataju i pčelinje matice. Pored ispunjenosti opštih uslova, pravo na podsticaje se ostvaruje ukoliko gazdinstvo ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela, iznos na računu za kupovinu pčelinjih matica je najmanje 20.000 dinara i ukoliko je realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje. Zahtev se podnosi u periodu od 1. jula do 15. oktobra tekuće godine.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu, i to u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime PDV-a, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, pri čemu maksimalni iznos podsticaja po pčelinjoj matici ne može biti veći od 600 dinara. Maksimalni iznos koji korisnik može da ostvari za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Više o ovome možete pronaći u okviru sledeće vesti na našem sajtu: http://spos.info/objavljen-pravilnik-za-nabavku-selekcionisanih-matica/

 

4. Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela, podnosi se za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje, i to od 3. maja do 30. juna tekuće godine. Pravo na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela može da ostvari lice sa najmanje deset košnica pčela. Iznos podsticaja je za 40% veći u odnosu na konvencionalno pčelarstvo, tj. podsticaji po košnici pčela za organsko pčelarstvo su 1.008 dinara po košnici.

U okviru ove vrste podsticaja, korisnik može ostvariti maksimalno 55.000.000 dinara u toku jedne godine.

Kompletan pravilnik o podsticajima za organsku stočarsku proizvodnju možete naći na: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D1%83.pdf

 

5. Podsticaji za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda

Ova vrsta podsticaja predstavlja program podrške za investicije u preradu i marketing pčelinjih proizvoda, kroz sledeće vrste investicija:
1) izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;
2) nabavka opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda;
3) nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda;
4) nabavka opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
5) nabavka opreme za dezinfekciju radnika;
6) nabavka laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
7) marketing proizvoda.

Zahtev se podnosi za svaku kalendarsku godinu u periodu do 1. novembra tekuće godine. U okviru ove vrste podsticaja, korisnik može ostvariti maksimalno 3.500.000 dinara.
Kompletan pravilnik o podsticajima za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda možete naći na sledećem linku: http://spos.info/wp-content/uploads/2019/01/Правилник-о-подстицајима-за-подршку-инвестицијама-у-прераду-и-маркетинг-на-пољопривредном-газдинству.pdf

 

6. Podsticaji za mlade poljoprivrednike

Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima obuhvata kupovinu nove opreme i mašina za pčelarstvo i nabavku selekcionisanih pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava počev od 1. januara godine koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs i nalazi se u aktivnom statusu; na dan podnošenja zahteva ima navršenih najmanje 18, a najviše 40 godina života u toj kalendarskoj godini i ima najmanje pet a najviše 500 prijavljenih košnica.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na konkurs, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu. Maksimalni iznos podsticaja za nabavku selekcionisane pčelinje matice je 600 dinara, dok je maksimalni iznos koji korisnik može da ostvari po ovoj vrsti podsticaja 1.500.000 dinara.
Više o ovome možete naći na našem sajtu: http://spos.info/objavljen-pravilnik-za-podrsku-mladim-poljoprivrednicima/

 

Priredila Milena Stevanović, referent SPOS-a za ekonomske i administrativne poslove 
060/444-0-287 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE