SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ТЕКСТ ПРОТОКОЛА СА КИНОМ ОКО ИЗВОЗА МЕДА ИЗ СРБИЈЕDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.237

Као што смо и објавили, министарка пољопривреде Јелена Танасковић потписала је са Управом царина Кине Протокол који отвара могућност извоза меда у Кину. Следи регистрација објеката за извоз која ће трајати неко време, и одмах након тога може се кренути са извозом. Објављујемо цео текст Протокола на српском језику, како би сви видели озбиљност Народне Републике Кине, поготово да би видели да су услови које Кина захтева доста строжији од услова које захтева ЕУ.

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕЂУ

ГЕНЕРАЛНЕ УПРАВE ЦАРИНA

НАРОДНE РЕПУБЛИКE КИНE

И МИНИСТАРСТВA ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О ИНСПЕКЦИЈСКИМ, КАРАНТИНСКИМ И ВЕТЕРИНАРСКИМ САНИТАРНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ИЗВОЗ МЕДA ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У НАРОДНУ РЕПУБЛИКУ КИНУ

 

Општа управа царина Народне Републике Кине (у даљем тексту „GACC“) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (у даљем тексту „МПШВ“) (у даљем тексту: „Стране“), пријатељским преговорима, договориле су следеће инспекцијске, карантинске и ветеринарско санитарне услове за пчелињи мед који ће се извозити из Републике Србије (у даљем тексту „Србија“) у Народну Републику Кину (у даљем тексту „Кина“).

 

Члан 1.

GACC и МПШВ ће бити надлежни органи Кине и Србије за спровођење овог Протокола, респективно. У оквиру овог Протокола, МПШВ је одговорно за политике и програме који регулишу инспекцију, карантин пчелињег меда који се извози у Кину, и надлежни је орган за издавање ветеринарског здравственог сертификата који ће пратити производ током извоза.

 

Члан 2.

МПШВ ће бити одговорно да GACC-у обезбеди следеће информације на одговарајући начин:

(1) Ажурирање закона и прописа Србије којима се регулише званична контрола производње и прераде пчелињег меда за извоз у Кину, као и програма инспекције и карантина, методе испитивања, процедуре и релевантне стандарде за пчелињи мед;

(2) Податке о националном програму мониторинга остатака, плану санитарне контроле, заразних болести пчела и загађивача са годишњим извештајем о резултатима;

(3) Редовно ажурирање података надлежног органа о производњи и извозу објеката регистрованих за извоз пчелињег меда у Кину као и санитарни и безбедносни надзор;

(4) Појединости о мерама превенције и сузбијања болести пчела из чланова 4. и 5.; и

(5) Појаву заразних болести код пчела.

МПШВ ће обезбедити да административни системи за безбедност хране буду у складу са захтевима Кине, уз континуирану ефикасност. Када сматра да је неопходно, GACC може послати стручњаке у Србију, редовно или насумично, да спроведу ревизију на лицу места или ретроспективну инспекцију. МПШВ ће пружити неопходну помоћ која ће омогућити ревизију и инспекцију.

Обе стране ће успоставити веома ефикасан механизам за извештавање о информацијама како би међусобно сарађивали у истраживању и решавању постојећих проблема, као и корективним и превентивним мерама које треба предузети како би се осигурало да су установе усклађене са захтевима Кине за увоз. У случају угрожености јавног здравља услед велике епидемије, МПШВ би требало да благовремено обавести GACC о свим зараженим запосленима у установама.

 

Члан 3.

Пчеле од којих се добија извезени пчелињи мед:

(1) морају да потичу са пчелињака који се налазе у Србији, који су регистровани и под ефективним надзором МПШВ;

(2) не сакупљају нектар и медљику из или са излучевина токсичних или трансгених биљака.

 

Члан 4.

МПШВ званично потврђује да не постоји зараза етиниозом (Aethina tumida Murray Spp.) и било којa заразa тропилелозом (Tropilaelaps mites Spp.) медоносних пчела на територији Србије.

 

Члан 5.

(1) У року од 12 месеци пре извоза пчелињег меда не сме бити званичног извештаја о појави америчке куге пчелињег легла медоносних пчела и европске куге пчелињег легла медоносних пчела у радијусу од 5 километара око пчелињака.

(2) На основу карантинских услова за пчелињег крпеља, пчелињи мед који се извози у Кину:

 1. a) у року од 12 месеци пре извоза, не сме бити званичног извештаја о појави пчелињег крпеља у радијусу од 5 километара око пчелињака; или

б) мора бити процеђен кроз филтер величине пора мање од 0,42 мм; или

ц) мора бити загреван на температури 50°C и чуван на тој температури најмање 20 минута, или

д) мора бити замрзнут на температури од минус 12ºC или мање бар 24 сата,    како би се пчелињи крпељ и његова јаја потпуно уништила, те су предузете неопходне мере за ефикасно уклањање мртвих гриња и њених јаја.

 

Члан 6.

Објекти за прераду намењени извозу меда у Кину морају бити регистрована код GACC-а у складу са Законом о безбедности хране Кине. Надлежни органи Србије ће проверити да ли су наведени објекти усаглашени са захтевима закона, прописа и стандарда Кине и одредбама овог протокола и сходно томе препоручити их GACC -у. GACC одлучује о регистрацији објеката за прераду. Предузећима за прераду која нису регистрована код GACC -а није дозвољено да извозе пчелињи мед у Кину.

 

Члан 7.

Званични ветеринари Србије ће према званичним информацијама обезбедити следеће: 

(1) да је пчелињи мед извезен у Кину добијен од пчела које испуњавају услове из чланова 3, 4. и 5. овог протокола;   

(2) да забрањени ветеринарски лекови никада нису коришћени нити је пчелињи мед намењен за извоз добијен са пчелињака где су се исти користили;

(3) да се пчелињи мед из објеката који имају систем следљивости може пратити до пчелињака.

(4) да је ниво резидуа ветеринарских лекова, пестицида, микроорганизама, тешких метала и других контаминираних загађивача животне средине у меду испод максималних граница које су прописале Кина и Србија.

(5) да су се током опасне заразне болести која угрожава јавно здравље, у објектима спроводиле мере превенције и контроле у складу са међународним стандардима, развијале неопходне мере превенције и контроле за безбедност пчелињих производа, обезбеђивале примене ефикасних мера примењених у целом процесу пријема сировине, прераде, паковања, складиштења и транспорта како би се спречила унакрсна контаминација;

(6) да је пчелињи мед хигијенски, безбедан и погодан за људску исхрану.

 

Члан 8.

Прерада и складиштење меда који се извози у Кину мора бити у складу са санитарним захтевима Кине и Србије како би се спречило загађење непожељним материјама. Пчелињи мед који се извози у Кину не сме се мешати или прерађивати заједно са:

(1) другим производима који нису у складу са захтевима из чланова 3, 4. и 5. овог протокола,

(2) производима који нису произведени у истом регистрованом објекту, или

(3) производима других врста истог регистрованог објекта, који су произведени у исто време.

Обележавање у свакој фази, укључујући пчелињак, производњу, паковање и складиштење, мора бити у складу са постојећим законодавством. Независна складишта, или посебне области које су јасно идентификоване, биће доступне искључиво за складиштење пчелињег меда намењеног за извоз.

 

Члан 9.

Пчелињи мед који се извози у Кину мора бити упакован у материјале који су одговарајући за контакт са храном у складу са кинеским националним стандардима за безбедност хране.

Паковање мора бити запечаћено и означено називом, спецификацијама, местом порекла (наводећи државу/покрајину/град), регистрационим бројем објекта, бројевима серије, одредиштем (означено као Народна Република Кина), датумом производње (година/месец/дан), роком трајања итд.

Декларација претходно упакованог пчелињег меда морају бити у складу са стандардима и регулаторним захтевима Кине о обележавању претходно упаковане хране.

 

Члан 10.

Да би се спречила контаминација непожељним материјама током транспорта, пчелињи мед који се извози у Кину мора да испуњава одговарајуће санитарне услове Кине и Србије.

Контејнер треба затворити под надзором овлашћеног службеника Србије, након утовара производа. Број печата се наводи на ветеринарском здравственом уверењу. Током транспорта, паковање производа се не сме одмотавати или мењати.

 

Члан 11.

Сваки контејнер/серија пчелињег меда који се извози из Србије у Кину мора бити праћен најмање једним оригиналним ветеринарским здравственим сертификатом, који потврђује да су производи у складу са ветеринарским и јавно здравственим правилима и прописима Србије и Кине и одредбама овог Протокола.

Ветеринарско здравствено уверење мора бити написано на кинеском, српском и енглеском језику. Формат и садржај сертификата ће обе стране међусобно унапред договорити.

МПШВ ће GACC-у доставити моделе инспекцијских и карантинских печата и пломбе, моделе ветеринарског здравственог сертификата, списак имена и потписа овлашћених потписника и мере безбедности од фалсификовања. МПШВ ће обавестити GACC о свим модификацијама и променама горе наведеног, најмање месец дана пре ступања на снагу измена или промена.

 

Члан 12.

(1) Када у Србији дође до појаве заразних болести наведених у члану 4. овог Протокола, МПШВ ће одмах обуставити извоз меда, повући производе од пчелињег меда са потенцијалним ризиком и благовремено обавестити GACC, пружајући детаљне информације о истрази заразе и евентуалним предузетим мерама за контролу ситуације.

 

(2) Када у Србији постоји појава заразних болести наведених у члану 5. овог протокола, или болести Б категорије, паразитских болести и других епидемијских болести, које су уврштене у Листу карантинских болести за животиње које се увозе у Народну Републику Кине и у Кодекс о здрављу копнених животиња Светске организације за здравље животиња, а које су релевантне за пчеле и које се могу ширити путем меда, МПШВ ће одмах предузети ефикасне мере да спречи уношење заразних болети у пчелињаке који извозе мед у Кину. Када се потврди да су горе поменути пчелињаци и површине захваћени, МПШВ ће одмах прекинути извоз меда произведеног у одговарајућим пчелињацима и подручјима, повући производе и друге производе са потенцијалним ризиком, одмах обавестити GACC и пружити информације о томе како су се појава болести десила и била контролисани.

 

(3) Када у Србији дође до значајне јавно-здравствене појаве болести који може утицати на квалитет и безбедност меда намењеног за извоз, на пример, када је запослени био заражен  заразном болешћу и контаминирао је или може контаминирати пчелињи мед за извоз у Кину, као и пакет и транспортно возило истог, МПШВ ће одмах обавестити GACC, предузети неопходне мере, укључујући обустављање извоза у Кину од тих објеката, повући производе и друге производе са потенцијалним ризиком и пружити информације о истрази и уклањању инцидената који су се догодили.  

По искорењивању заразе или на крају горе наведене појаве заразне болести, трговина ће се наставити, након консултација између GACC-а и МПШВ у складу са међународном праксом.

 

Члан 13.

Ако GACC утврди да пчелињи мед није у складу са захтевима овог Протокола, GACC ће благовремено обавестити МПШВ и спровести процедуру враћања, уништавања или другог одлагања производа, у складу са кинеским законима и прописима. МПШВ ће истражити разлоге у складу са информацијама добијеним од GACC -а, и предузети корективне радње, те пружити релевантне повратне информације GACC-у.

 

Члан 14.

За потребе овог Протокола, пчелињи мед означава природну слатку супстанцу која настаје прерадом нектара, екскрета или сокова медоносних биљака које сакупљају пчеле и прерађују додајући соспствене секрете.

 

Члан 15.

Овај Протокол ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења дипломатским путем, којим Стране обавештавају једна другу да су завршене њихове интерне процедуре за његово ступање на снагу.

 

Овај Протокол ће остати на снази за период од 5 година и након тога ће се аутоматски продужавати за узастопне петогодишње периоде, осим ако било која Страна не упути другој Страни писано обавештење шест (6) месеци унапред о својој намери да ити раскине.

 

Члан 16.

Закључен у ………дана …….. у два примерка на српском, енглеском и кинеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају одступања у тумачењу, енглески текст има предност.

 

 

 

 

У име

У име

Опште управе царина

Народне Републике Кине

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

 

 

 

 

GB

National Standard of the People’s Republic of China

GB 14963-2011

National Food Safety Standard
Honey

Published on 20 April 2011. Applicable from 20 October 2011

Published by the Ministry of Health of the People’s Republic of China

 

Foreword

 

 

This standard shall replace the corresponding indexes in GB 14963-2003 „Health Standard for Honey“ and GB 18796-2005 „Honey“.

Compared with GB 14963—2003, the main changes in this standard are as follows:

– the scope has been modified;

– the definition of honey has been added;

– raw material requirements have been replaced with the nectar requirements and main poisonous types of honey plants have been specified;

– sensory requirements have been modified;

– physical and chemical properties have been modified;

– requirements with regard to pollutant limits, veterinary medicine residue limits, and pesticide residue limits have been added;

– requirements with regard to osmophilic yeast count have been added.

 

National Food Safety Standard
Honey

 

 1. Scope

This standard applies to honey and does not apply to honey products.

 1. Terms and Definitions

Honey

A natural sweet substance obtained through fermentation after plant nectar, secretions, or honeydew are collected by the bees and mixed with their own secretions.

 1. Technical Requirements

3.1. Nectar

Nectar, secretions or honeydew collected by bees from plants should be safe and non-toxic and should not originate from Tripterygium wilfordii Hook. F., Macleaya cordata (willd.) R.Br and Stellera chamaejasme L. and other toxic honey plants.

3.2. Sensory Requirements

Sensory requirements shall be in accordance with Table 1.

Table 1 Sensory Requirements

Item

Requirement

Testing method

Color

It varies depending on the type of plant it originates from, from pale white (almost colorless) to dark (dark brown)

Test according to the corresponding method in SN/T 0852

Taste and smell

Specific taste and smell, without foreign odors

State

Liquid or viscous consistency at room temperature, partly or completely crystallized

Observe the state of the substance in natural light, check for impurities

Impurities

It should not contain any bee limbs, larvae, pieces of wax and other impurities visible with the naked eye (except honey in the comb)

 

3.3 Physical and Chemical Properties

 

Physical and chemical properties shall be in accordance with Table 2.

 

 

Table 2 Physical and Chemical Properties

Item

Index

Testing method

Fructose and glucose (g/100 g)                                                                                     ≥

60

GB/T 18932.22

Sucrose (g/100 g)

Eucalyptus honey, citrus honey, alfalfa honey, lychee honey, wild osmanthus honey                                                                 ≤

Other honey                                    ≤    

10

5

Zinc (Zn) (mg/kg) ≤

25

GB/T 5009.14

 

3.4. Limits for Pollutants

Limits for pollutants shall comply with the provisions of GB 2762 standard.

3.5. Limits for veterinary medicine residues limits and pesticide residues

3.5.1. Limits for veterinary medicine residues

The limit for veterinary medicine residues shall be in accordance with the relevant standards.

3.5.2. Pesticide residue limits

Pesticide residue limits shall be in accordance with GB 2763 and related regulations.

3.6. Microbial limits

Microbial limits shall be in accordance with Table 3.

 

Table 3. Microbial limits

Item

Index

Testing methoda

Total number of microorganisms (CFU/g) ≤

1000

GB 4789.2

Coliform bacteria (MPN/g) ≤

0.3

GB 4789.3

Mold count (CFU/g) ≤

200

GB 4789.15

Osmophilic yeast count (CFU/g) ≤

200

Appendix A

Salmonella

0/25 g

GB 4789.4

Shigella

0/25 g

GB/T 4789.5

Staphylococcus aureus

0/25 g

GB 4789.10

and Sample analysis and processing shall be carried out in accordance with GB 4789.1.

 

 

 

 

Appendix A
Osmophilic Yeast Count

 

A.1 Equipment and Materials

In addition to conventional sterilization and culture equipment used in microbiology laboratories, other equipment and materials are as follows:

A.1.1. Incubator: 25 ℃±1 ℃.

A.1.2. Refrigerator: 2℃~5℃.

A.1.3. Homogenizer and sterile bag for homogenization, cup homogenizers or sterile mortar.

A.1.4. Scale: Sensitivity to 0.1g

A.1.5. Sterile test tubes: 18 mm×180 mm.

A.1.6. Sterile pipettes: 1 ml (with 0.01 ml graduation), 10 ml (with 0.1 ml graduation) or micro pipettes and micro suction tips.

A.1.7. Sterile Erlenmeyer flasks: 500 ml, 250 ml.

A.1.8. Sterile petri dishes: 90 mm diameter.

A.1.9. Sterile L-shaped microbiological spatula made of glass, plastic or stainless steel, the diameter of the spatula must not exceed 2 mm.

A.1.10. Microscope: 10×~100×.

A.2. Medium and reagents

A.2.1. 30% glucose solution (pH 6.5 ± 0.5)

A.2.2. Composition

Anhydrous glucose 30.0 g

Distilled water 100 ml

A.2.1.2. Preparation

Measure the appropriate amount of glucose, dissolve it in distilled water and adjust the pH to about 6.4 if necessary. After aliquoting, perform autoclave sterilization at 115 °C for 20 minutes.

A.2.2. Dichloran 18% Glycerol (DG18) Agar

A.2.2. Components

 

 

Casein peptone

5.0 g

Anhydrous glucose

10.0 g

Potassium dihydrogen phosphate

1.0g

Magnesium sulfate (MgSO4 H2O)

0.5 g

Dichloran

0.002 g

Anhydrous glycerin

200 g

Agar

15 g

Chloramphenicol

0.1 g

Distilled water

1000 ml

 

 

A.2.2.2. Preparation

Heat all ingredients except chloramphenicol until boiling and completely dissolved, adjust pH to about 6.4 if necessary. Add antibiotics and perform autoclave sterilization at 121 °C for 15 minutes, the final pH should be 5.6 ± 0.2. After sterilization, immediately cool in a water bath to 44 °C to 47° C to below 50° C, pour approximately 15-20 ml of medium into each sterilized flat container and place it on a horizontal surface to cool for later use. If necessary, leave it in the incubator at 36 °C overnight, so that the agar surface dries without bubbles. Store in a dark place.

A.3. Testing procedure

Testing procedure for osmophilic yeast is shown in Figure A.1.

 

Count the number of microorganisms.

Observe suspicious colonies under a microscope as needed.

Sample 25 g + 225 g of 30% glucose solution thoroughly shake or homogenize

10-fold series dilution

Select 2 to 3 appropriate dilutions, apply 2 DG18 agars for every 0.1 ml

Issuance of reports

25 ℃±1 ℃, 5 d~7 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A.1 Diagram of Testing Procedure for Osmophilic Yeast

 

 

 

A.4. Procedure

A.4.1. Sample collection and storage

Samples should be tested as soon as possible after collection. If testing cannot be performed in a timely manner, ordinary samples should be stored in a refrigerator at 2 °C to 5 °C and tested within 24 hours. Frozen samples shall be defrosted at 45° C for not more than 15 minutes or at a temperature between 2° C and 5° C for not more than 18 hours.

A.4.2. Dilution of samples

A.4.2.1. Sampling

Measure 25 g of solid or liquid sample using a sterile scale, add 225 g of 30% glucose diluent and homogenize with a rotary blade homogenizer at 8000 r/min for 1 min, or with a paddle homogenizer for 2 min, and prepare a uniform 1:10 dilution. In the absence of a homogenizer, place the sample in a sterile Erlenmeyer flask with glass beads and shake it thoroughly.

A.4.2.2. Gradient dilution

Use a sterile pipette to take 1 ml of the 1:10 dilution, inject it into a test tube containing 9 ml of 30% glucose diluent and place it on a vortex mixer to mix well and obtain a 1:100 dilution. Take another 1 ml with a sterile pipette and prepare 10-fold incremental dilutions according to the previous method. For each incremental dilution, use a sterile 1 ml pipette.

A.4.3. Coating and Cultivation

A.4.3.1 According to the estimation of pollution of the test sample, select 2 to 3 consecutive suitable dilutions and inoculate 2 DG18 agar plates for each dilution.

Immediately after thorough mixing of the dilutions, inoculate the surface of each plate with 0.1 ml and then coat the agar surfaces widely using a sterile L-shaped microbiological spatula. Make sure that the bottom end of the spatula does not touch the side edge of the petri dish. Simultaneously with the sample testing, 0.1 ml of the dilution should be inoculated on the surface of two DG18 agar plates as a control sample.

A.4.3.2 After the inoculation is completed, place all the plates in an incubator at 25 ℃ ± 1 ℃ as soon as possible and cultivate them away from light. Do not turn the petri dishes during cultivation.

After 48h of cultivation, observe the fungus growth on the agar on a daily basis to prevent mould from overspreading thus covering target colonies. Cultivate for 7 days.

A.4.4. Colony Count

A.4.4.1 Select a plate with 15-150 colonies and count the colonies.

A.4.4.2 Typical osmophilic yeast appears on the DG18 agar plate as circular, raised center, opaque and orderly-edged colony with a 1 mm to 2 mm diameter. If necessary, use a low magnification setting on microscope to directly observe whether the colony growing on the plate is a bacterial colony. If mixed with mold colonies, do not count the number of filamentous colonies.

A.4.5. Report

According to the reporting method based on GB 4789.2, report the amount of osmophilic yeast in the sample in CFU/g.

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE