SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

TRETMAN KRPELJA NA FRUŠKOJ GORI APLIKACIJOM SA ZEMLJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.924

 

 

Najavljeno je prskanje protiv krpelja na teritoriji Nacionalnog parka „Fruška gora“ u periodu od 24. do 26. aprila, aplikacijom sa zemlje.

Detaljne informacije pročitajte OVDE

Prskaće se kasno uveče, kao što je prošle godine dogovoreno sa SPOS-om (OVDE), a Nacionalni park „Fruška gora“ će prethodno pokositi travu. 

Inače, što se tiče krpelja, Zakon o biocidnim sredstvima strogo zabranjuje da se tokom uništavanja krpelja mora voditi računa o bezbednosti i u članu 39 jasno navodi: 

„Korisnik biocidnog proizvoda dužan je da poštuje sve zaštitne mere za bezbednost ljudi i životinja i životne sredine u skladu sa uputstvom za upotrebu i informacijama iz bezbednosnog lista.“ 

Član 59 propisuje: 

„Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako ne prati sve okolnosti u vezi sa korišćenjem biocidnog proizvoda koji mogu štetno delovati na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao i dejstva i okolnosti u vezi sa efikasnošću biocidnog proizvoda (član 26. stav 6). 

Za privredni prestup kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.“ 

 

Odbor za zaštitu pčela SPOS-a 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien