SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

U BORBU PROTIV TROVANJA PČELA SA GIZ-om!Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.257

SPOS kreće u novu akciju borbe protiv trovanja pčela zajedno sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

 

 

 

Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Evropi (SEDRA)

Okrugli sto:

„Značaj pčela kao oprašivača i njihova zaštita od nekontrolisane upotrebe pesticida u Republici Srbiji“

Jedan od glavnih problema u pčelarstvu je nekontrolisana i neadekvatna upotreba pesticida i smanjenje broja pčelinjih društava usled trovanja pesticidima.

Iz tih razloga, Savez pčelarskih organizacija Srbije je, kao krovna organizacija svih pčelarskih udruženja na području Srbije, koja predstavlja sektor civilnog društva, angažovana, kroz projekat koji je SPOS dobio od GIZ-a, od strane Nemačke korporacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) – GIZ, da organizuje okrugle stolove pod nazivom: „Značaj pčela kao oprašivača i njihova zaštita od nekontrolisane upotrebe pesticida u Republici Srbiji“.

Na okruglim stolovima učestvovaće pčelari, voćari i drugi poljoprivredni proizvođači, kao i predstavnici nadležnih organa vlasti (Ministarstvo poljoprivrede, poljoprivredna inspekcija, fitosanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, savetodavne i stručne službe, fakulteti…) kako bi diskutovali o značaju pčela kao oprašivača i njihovoj zaštiti od nekontrolisane upotrebe pesticida.

Okrugli stolovi će se organizovati u okviru projekta „Podrška ekonomskoj diverzifikaciji ruralnih područja u jugoistočnoj Evropi (SEDRA)“ u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi (Standing Working Group for Regional Rural Development in South Eastern Europe) – SWG i  Nemačke korporacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) – GIZ.

Projekat SEDRA jača regionalne i nacionalne kapacitete u državama Jugoistočne Evrope i celom regionu kroz omogućavanje dijaloga o specifičnim politikama i pružanju tehničke podrške.

Predviđeno je da se prvi okrugli sto sa temom „Značaj pčela kao oprašivača i njihova zaštita od nekontrolisane upotrebe pesticida u Republici Srbiji“ održi u Beogradu 3. novembra 2019. u 11.00 časova u Sava Centru.

Drugi okrugli sto je predviđen da se održi u Surdulici  (7. novembar 2019. u 11.00 časova u Domu kulture Surdulica, ul. Omladinska br. 1) i treći okrugli sto je predviđen u Bosilegradu (8. novembar 2019. u 11 sati, Opština Bosilegrad, ul. Georgi Dimitrova br. 82).

Tokom okruglih stolova govoriće stručnjaci na sledeće teme:

– Važnost pčele kao oprašivača

– Zaštita bilja, vrste i načini upotrebe pesticida i preventivne mere za zaštitu oprašivača od negativnih efekata sredstava za zaštitu bilja

– Simptomi, dijagnoza i tretman pčela otrovanih pesticidima

-Na osnovu zaključaka dobijenih putem diskusija na okruglim stolovima biće donešen stručni  izveštaj (position paper) u vezi zaštite pčela od trovanja pesticidima, koji će se koristiti u budućoj komunikaciji političkih donosioca odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Očekuje se da će okrugli stolovi, kao i stručni izveštaj podići svest različitih zainteresovanih strana o značaju pčela kao oprašivača i nužnosti da se one zaštite od nekontrolisane upotrebe pesticida na teritoriji Republike Srbije  kao i da će se preduzeti neophodne radnje i promene pravnog okvira, promene stava, prakse prema zaštiti pčela kako u Srbiji tako i u zemljama regiona Jugoistočne Evrope.

 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien