SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

USKORO PODELA KARTICA LOJALNOSTI SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.313

Kao što je poznato, na Svetski dan pčela, 20. maja 2018. godine, IO SPOS-a je doneo odluku da pčelarima SPOS-a sa određenim posebnim zaslugama za gradnju Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a dodeli prestižne kartice lojalnosti (Loyalty card), u tri kategorije. Na poslednjoj sednici IO SPOS-a zaključeno je da se što pre odštampaju i podele kartice lojalnosti svima koji su donirali sredstva za gradnju Pogona, kao i drugim zaslužnim ličnostima, jer će Pogon ubrzo početi da radi, već na proleće.

Kako da pomognete gradnju svog Pogona, pročitajte OVDE

Inače, Pogon je građevinski završen, očekujemo da nas izvođač narednih dana obavesti da je završio i najsitnije radove iz primarnog projekta, nabavljen je deo opreme u vrednosti od oko 150.000 evra, ali nedostaje još dosta sredstava za opremu da bi Pogon mogao nesmetano da počne da radi kako na veliko, za šta je skoro spreman, tako i na malo, jer prodaja na malo je jedini pravi način obezbeđivanja maksimalno moguće cene meda za pčelare. 

 

Evo i Pravila kojima se definiše na koji način se može steći pravo na SPOS-ovu karticu lojalnosti: 

 

PRAVILA ZA DODELU KARTICA LOJALNOSTI SAVEZU PČELARSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

 

Član 1.

Kartice lojalnosti SPOS-u ustanovio je IO SPOS-a 20. maja 2018. godine. Postoje tri vrste kartica lojalnosti: zlatna, dijamantska i platinasta. Kartice lojalnosti su primarno uvedene povodom podrške gradnji Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, ali će se dodeljivati i drugim prigodnim povodima predviđenim ovim Pravilima. Ova generacija pčelara SPOS-a, koja plaća članarinu SPOS-u u godinama prikupljanja sredstava za gradnju i same gradnje Pogona SPOS-a, nosi posebnu težinu i odgovornost na svojim plećima, koju neće imati druge generacije pčelara SPOS-a, već će samo koristiti i unapređivati benefite koje je ova generacija obezbedila svojim ozbiljnim pristupom, razumevanjem tržišnih uslova i visokom svešću o neophodnosti što bržeg početka rada našeg pogona, koji će potpuno preobraziti sliku srpskog pčelarstva. 

 

Član 2.

Kartice lojalnosti dodeljivaće se posebno zaslužnim pojedincima, izuzetno institucijama, udruženjima i pravnim licima, odnosno odgovornim i drugim licima u njima, a na osnovu odluke IO SPOS-a.

 

Član 3.

ZLATNA KARTICA LOJALNOSTI

Zlatna kartica lojalnosti dodeljuje se svim pčelarima koji su kontinuirano, bez prekida, članovi SPOS-a od 2017. godine (računajući i 2017. godinu) i na dalje. Ako pčelar ikada preskoči jednu godinu članstva, gubi pravo na ovu karticu.

 

Član 4.

DIJAMANTSKA KARTICA LOJALNOSTI

Dijamantska kartica lojalnosti dodeljuje se svim donatorima za gradnju Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo koji su uplatili manje od 120 dinara po obeleženoj košnici u godini prve uplate (za one koji imaju više uplata).  

 

Član 5.

PLATINASTA KARTICA LOJALNOSTI

Platinasta kartica lojalnosti dodeljuje se svim donatorima za gradnju Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo koji su uplatili najmanje 120 dinara po obeleženoj košnici u godini prve uplate (za one koji imaju više uplata). 

Takođe, platinasta kartica se dodeljuje i pčelarima koji plaćaju članarinu SPOS-u a koji u najmanje tri uzastopne godine plasiraju najmanje 10 kg meda godišnje po obeleženoj košnici (shodno poslednjoj aprilskoj prijavi stanja na pčelinjaku) preko Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo, shodno odgovarajućem ugovoru o čuvanju i plasmanu meda.

 

Član 6.

Sve kartice lojalnosti mogu se dodeliti i drugim fizičkim i pravnim licima, kao i institucijama i udruženjima, koji su u dužem vremenskom periodu, kontinuirano, sistematski i nesebično pomagali, unapređivali i promovisali SPOS i njegove aktivnosti.

 

Član 7. 

Kartice lojalnosti imaju nasledni karakter (ako se direktni potomci budu bavili pčelarstvom tj. kćeri i sinovi, zadržaće pravo na posedovanje ove kartice, i prebaciće se na njihovo ime u trenutku kada to prvobitni nosilac poželi, recimo zbog starosti ili prestanka bavljenja pčelarstvom, ali i upokojenja i slično).

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien