SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

УСВОЈЕНА ПРАВИЛА РАДА ГРУПАЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПЧЕЛАРА СПОС-аDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.653

Групација професионалних пчелара СПОС-а усвојила је већином гласова прва Правила рада Групације, те ће од сада функционисати по њима, те ускоро самостално изабрати руководство и донети план рада.

Пошто је претходни председник Групације поднео оставку и није израдио предлог правила сходно одлуци ИО СПОС-а, иницијативу за самостално доношење Правила покренуо је професионални пчелар Зоран Радосављевић из Сврљига. 

Иначе, Групација у овој години има 13 чланова (чланарину су чланови Групације самостално изгласали и износи 5.000 динара годишње, и доплаћује се преко редовне чланарине СПОС, а Групација средствима самостално располаже), очекујемо да својим активностима усмери рад ка њиховом интересу, и тако привуче и друге пчеларе да се учлане. 

Усвојена су следећа Правила рада Групације: 

 

ПРАВИЛА РАДА ГРУПАЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПЧЕЛАРА СПОС-а

 

Члан 1

Групација професионалних пчелара СПОС-а (у даљем тексту Групација) је радно тело ИО СПОС-а, сходно Статуту СПОС-а.

Члан 2

Групација професионалних пчелара СПОС-а је самостална у свом раду.

Члан 3

Групација професионалних пчелара СПОС-а, сходно Статуту СПОС-а, дужна је да се придржава Статута СПОС-а, као и аката и одлука СПОС-а усвојених на Скупштини СПОС-а и ИО СПОС-а.

Члан 4

Групација има следеће органе: председништво и председника. Мандат органа је 4 године.

Члан 5

Председништво броји 5 чланова, од којих је један председник. Чланови бирају председништво и председника директним гласањем путем вибер групе Групације или директно на састанцима. На састанцима уживо руководећи органи Групације морају обезбедити да сви чланови буду обавештени о тачном времену и месту састанака, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. Одлуке на вибер групама Групације се доносе већином гласова оних чланова који гласају у року од највише 24 часа од тренутка предлагања одлуке. Одлуке се могу донети и раније, ако сви чланови вибер група гласају пре истека рока од 24 часа.

Члан 6

Председник Групације води седнице председништва Групације и организује рад председништва и Групације. Председник о свим одлукама води евиденцију коју доставља ИО СПОС-а најмање 2 пута годишње. Председник Групације најкасније до 5. јануара подноси ИО СПОС-а годишњи извештај о раду Групације за претходну годину. Председник води вибер групу Групације, вибер групу председништва Групације, као и вибер групу придружених чланова Групације, додаје нове чланове и уклања оне који нису платили чланарину за текућу годину.

Члан 7

У случају оставке једног или више чланова председништва, остатак председништва пуноправно доноси одлуке, до избора нових чланова.

Члан 8

Превремени избори за органе Групације одржавају се одмах након што члан неког органа поднесе оставку (ако остатак председништва не организује избор за попуњавање упражњених места најкасније у року од 15 дана од оставке, сматра се да је цело председништво поднело оставку те се бира ново, новим гласањем чланова Групације), или након што најмање 50% чланова Групације то затражи у усменом, писаном или електронском облику (зависно од врсте састанка), када је председништво (или остатак председништва) дужно да предлог стави на гласање. У случају да то не учини најкасније у року од 15 дана од дана пријема предлога, на гласање одлуку може ставити било који представник предлагача.

Члан 9

Чланство у Групацији остварује се учлањењем у Групацију плаћањем посебне чланарине чији ниво самостално утврђује председништво Групације. Постоје две врсте чланарине у Групацији: чланарина за пуноправне чланове и чланарина за придружене чланове (придружени чланови имају ограничена права која одређују органи Групације и не учествују ни у каквом доношењу одлука, могу само да предлажу активности и да буду информисани о њима). Пуноправни чланови морају да поседују најмање 150 регистрованих кошница. Пуноправни чланови управљају Групацијом. Придружени чланови могу имати било који број кошница, мањи или већи од 150.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE