SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

VAJNI „STRUČNJACI“ DEZAVUISALI SPOSDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.063

Povodom neosnovane i bez pravno valjanog razloga javno iznete primedbe od strane izvesnog pojedinca i time nanete štete SPOS-u u javnosti, a to sve u vezi procedure i postupka registracije povećanja osnovnog kapitala društva kod nadležnog organa, objavljujemo pravno mišljenje dobijeno od naših pravnih savetnika, koje možete pogledati u nastavku teksta. 

Kao što je poznato, SPOS je, kao član društva, uvećao osnovni kapital privrednog društva Pogon za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo krajem 2017. godine za 3.500.000 dinara, što je novac koji su uplatili donatori – pčelari članovi SPOS-a i ostali donatori. Shodno upitu prema APR krajem prošle godine, zaključeno je da se registraciona prijava može dostaviti APR-u kasnije kako ne bismo nepotrebno sprovodili tu proceduru više puta, što je u skladu sa zakonom, recimo kada uplatimo još 1.500.000 dinara, te tako zaokružimo sumu na 5.000.000 dinara, ili čak i kasnije, a što će verovatno uslediti najkasnije neposredno pre raspisivanja javnog poziva za izbor izvođača radova, mada se registracija pocećanja osnovnog kapitala može oficijelno uvećati bilo kada u APR-u, ali će nam to trebati zbog eventualnog dobijanja nedostajućih sredstava za gradnju pogona od strane komercijalnih izvora. Do danas, donatori su uplatili ukupno 4.866.541 dinara, te je taj dan jako blizu, jer je do 5.000.000 dinara ostalo svega oko 130.000 dinara. Međutim, izvesna osoba je „ustvrdila“ da je SPOS time prekršio propise i izložio se kažnjavanju, te je tim svojim „znanjem“ opteretila društvene mreže i nanela štetu SPOS-u! Molimo sve koji raspolažu sličnim „znanjima“, da se, pre nego progovore, informišu kod pravih stručnjaka šta je pravna istina a šta ne, pa da tek onda reaguju. 

U slučaju predmetnog povećanja upisanog osnovnog kapitala Društva uplatom novog uloga postojećeg Člana, odnosno povećanja upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala za iznos od 3.500.000,00 dinara (slovima: tri miliona i petsto hiljada dinara i nula nula para) od strane Člana Društva, Saveza pčelarskih organizacija Srbije, a bez promene iznosa procenata udela Članova Društva, u ukupnom osnovnom kapitalu Društva, od 25.12.2017, odnosno 28.12.2017. godine, se ne primenjuje opšti rok za podnošenje registracione prijave (koji je propisan Zakonom, koji uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre, a iznosi 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta), već je u pitanju izuzetak, koji primenjuju registratori Agencije za privredne registre u postupku predmetne registracije, te ne postoji obaveza privrednog društva Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo Rača, odnosno zakonskog zastupnika, kao niti Članova Društva, Saveza pčelarskih organizacija Srbije i Opštine Rača, da tu promenu na kapitalu registruju u opštem propisanom roku. 
Takođe u navedenom slučaju, kada to bude želelo (a želju iskazanu preko organa privrednog društva) Društvo može registrovati ovu promenu podatka bez ikakve kaznene posledice ili sankcije, kao ni bilo kakvog penala.

Po ovom pitanju dobili smo i zvaničan stav Agencije za privredne registre, prvo usmenim putem (pre trenutka povećanja osnovnog kapitala), a potom i pisanim putem (nakon trenutka povećanja osnovnog kapitala), a koji potvrđuje napred navedeno.

Dakle, u ovom slučaju nema neblagovremenosti podnošenja registracione prijave promene podataka ovog privrednog subjekta, odnosno društva, Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo Rača. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien