SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

VII Državni pčelarski sajam održaće se 28. februara i 1. marta 2015. godine u hali 2 Beogradskog sajma.

Promenjen je način ulaska u salu. Kontrola ID kartica i karata za ulaz u deo sale sa opremom, obavljaće se u samoj sali, na prelazu iz dela gde se izlaže med, i dela gde se izlaže oprema.

 

VII DRŽAVNI PČELARSKI SAJAM

28. februar – 1. mart 2015.

 

Hala 2 Beogradskog sajma

 

 

MEĐUNARODNI STRUČNI SEMINAR

“ZNANJEM PROTIV PREPREKA”

 

11.00-11.45 “Tehnika pčelarenja na profesionalnom pčelinjaku od 1500 košnica, sa osvrtom na specifičnosti vezane za brzi prolećni razvoj”

Predavač: Ari Seppälä, savetnik za pčelarstvo Pčelarskog saveza Finske

Komppa-Seppala pčelarska farma je porodična farma čiji su vlasnici Ari Seppälä i Marja Komppa koji su diplomirali na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Helsinkiju. Farma ima 10 hektara polja i 35 hektara šume i nalazi se u srednjoj Finskoj (30 km južno od Jyväskylä). Najbliže selo je Korpilahti, udaljeno 5 km, sa 1000 stanovnika. Farma postoji 28 godina. Poslednjih sedam godina farma je specijalizovana za proizvodnju meda. U jesen ove godine uzimljeno je 1.510 pčelinjih društava u LR košnicama. Osim meda, Komppa-Seppälä farma je poznata po uzgoju oko 1500 matica godišnje, čije se parenje odvija u izolovanim područjima.

Raspolaže modernom opremom za vrcanje meda: uređaj za vađenje okvira iz nastavka, automatski otklapač, lančani sistem stavljanja ramova u centrifugu koja prima 120 ramova. Ima nekoliko automatskih uređaja za pakovanje meda, a ponekad rade uslugu pakovanja meda za druge pčelare. Farma stalno zapošljava jednog radnika na puno radno vreme i jednog na pola radnog vremena. Tokom sezone, imaju 1-5 sezonskih radnika. Finska je posebno zanimljiva za srpske pčelare, jer ima neverovatno kratku pčelarsku sezonu, i neophodno je brzo razviti pčele kako prinosi ne bi izostali, te nam njihova iskustva svakako mogu pomoći u iskorišćenju naše bagremove paše koja je sada veoma rana zbog klimatskih promena.

 

11.45-12.30 “ Zdravstvena zaštita pčela u Finskoj, sa osvrtom na suzbijanje varoe“

Predavač: Ari Seppälä, savetnik za pčelarstvo Pčelarskog saveza Finske

 

12.30-13.15 „Savremenom tehnikom pčelarenja do pristojnih prinosa i u lošim pašnim sezonama”

Predavač: Dr vet. med. Zlatko Tomljanović, Zagreb, viši stručni savetnik za pčelarstvo u Savetodavnoj službi Republike Hrvatske

Pčelari sa oko 150 LR košnica. Predsednik je Izdavačkog saveta časopisa „Hrvatska pčela“. Potredsednik je Hrvatskog apiterapeutskog društva. Održao je preko 500 naučno-stručnih predavanja, radionica i demonstracija. Rukovodilac je pčelarskih škola u Hrvatskoj. Učesnik je mnogobrojnih pčelarskih konferencija u regionu, Evropi i svetu.

 

13.15-14.00 „Da li je dvomaticno pčelarenje jedno od mogućih rešenja za loše pašne sezone“

Predavač: Rajko Pejanović, Šabac, urednik časopisa Pčelar u dva mandata

 

Ulaz na sajam, samim tim i na predavanja, besplatan je za članove SPOS-a (obavezno poneti ID člansku kartu SPOS-a koja je besplatna ulaznica, ali se učlanite za 2015. godinu najkasnije do kraja januara, kako bi vam ID kartica bila aktivna za 2015. godinu). Nečlanovi SPOS-a plaćaju ulaz 300 dinara po jednom ulasku u Halu 2.

 

Ovde možete pogledati uslove učešća za izlagače na sajmu.

 

SEDMI DRŽAVNI

PČELARSKI SAJAM

SA MEĐUNARODNIM

UČEŠĆEM

Hala 2 Beogradskog sajma
28.
februar i 1. mart 2015. godine

U organizaciji SPOS-a, 28. februara i 1. marta 2015. godine održaće se u Beogradu Sedmi državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem, sa kompleksnim prodajnim, izložbenim, obrazovnim, promotivnim, privrednim i turističkim sadržajem.
SPOS je obezbedio da ulaz na sajam bude besplatan za građane koji dolaze da kupuju pčelinje proizvode, u izdvojenom delu Hale 2 Beogradskog sajma.
Ove godine, SPOS će ponoviti najuspešnije prošlogodišnje marketinške promocije sajma među građanima i pčelarima, i obogatiti ih novim. Očekujemo još veću posećenost i značajno veći broj izlagača, jer je interesovanje za sajam očekivano veliko, nakon spektakularnog uspeha dosadašnjih sajmova, posebno šestog, i odlične prodaje.
Svaki izlagač opreme za pčelarstvo biće dužan da organizatoru neposredno pre početka sajma uruči povlašćeni sajamski cenovnik svih proizvoda, kao i da ga istakne na vidljivom mestu na štandu te da ga strogo poštuje. Podizanje cena tokom održavanja sajma nije dozvoljeno, a ako se dogodi, izlagač neće moći da izlaže na sajmu naredne dve godine, i biće udaljen sa sajma odmah po utvrđivanju prekršaja.
 

USLOVI UČEŠĆA NA SAJMU

SPOS je svojim značajnim finansijskim učešćem u organizaciji sajma, opet obezbedio znatno povoljnije cene izložbenog prostora od redovnih sajamskih cena, pošto se pokazalo da je sajam izuzetna prilika za plasman većih količina meda naših pčelara, plasman opreme po povoljnim cenama za pčelare i posebno za ugovaranje budućih poslova – što je sve učestalija pojava koja izlagačima donosi najveći profit, usled posete velikog broja stranih kupaca opreme na veliko.
Ove godine smo uspeli da zadržimo ekskluzivnu halu 2 za naš sajam, koju smo prvi put koristili prošle godine, potpisivanjem posebnog ugovora sa Beogradskim sajmom.
Puna kotizacija za sve izlagače iznosi 17.256 dinara (+PDV), za tezge i štandove do 6 m2. Za članove SPOS-a koji izlažu isključivo pčelinje proizvode cena se umanjuje na svega trećinu pune cene, tj. iznosi 5.752 dinara (+PDV). Zabranjeno je korišćenje jednog štanda za više izlagača, u suprotnom se nosiocu štanda zabranjuje izlaganje narednih pet godina na sajmu, i po utvrđivanju prekršaja se odmah udaljava sa sajma, što će ugovorom biti preciznije definisano. Kotizacija za izlaganje literature je povlašćena na poseban način.

7-SAJAM-TABELA

Za sve izlagače koji ne uplate kotizaciju do 25. decembra 2014, iznos kotizacije se uvećava za 25% za uplate od 26. decembra 2014. do 16. januara 2015, a za uplate od 17. januara do 12. februara 2014, uvećava se za 50%.
 
Nije dozvoljeno zauzimanje prostora van okvira izlagačkog štanda. U slučaju da neko od izlagača to čini, biće odmah udaljen sa sajma.
Nije dozvoljena prodaja bilo kakvih drugih proizvoda osim pčelinjih (u koje su uključene mešavine i proizvodi na bazi pčelinjih proizvoda), na štandovima za koje je plaćena povlašćena kotizacija za članove SPOS-a za izlaganje pčelinjih proizvoda i proizvoda na njihovoj bazi. U slučaju da se to dogodi, izlagaču će, uz trenutno udaljavanje sa štanda, biti zabranjeno izlaganje naredne dve godine na sajmu. Pčelari izlagači – članovi SPOS-a, koji plaćaju povlašćenu kotizaciju, moraju biti članovi SPOS-a i u 2014. i u 2015. godini da bi izlagali pod povlašćenim uslovima.
Svi izlagači su dužni da svoju robu plasiraju na sajmu u skladu sa zakonskim propisima, a u suprotnom sami snose kompletnu zakonsku odgovornost.
Prijava za učešće na sajmu obavlja se sledećom procedurom. Najpre izvršite uplatu na račun SPOS-a u Erste banci: 340-11000568-51, a uplatnicu sa podacima (ime i prezime, puna adresa, telefoni, mejl, spisak svega što izlažete, naziv društva pčelara preko koga ste član SPOS-a) šaljete na adresu SPOS-a sa naznakom “Za sajam”. Takođe morate dostaviti precizan tekst koji želite da stoji iznad štanda, na površini namenjenoj toj svrsi koja je deo štanda (naziv firme, svog pčelarskog gazdinstva, vaše ime i prezime i slično, po želji). Ako ne dostavite ovaj tekst, organizator će ispisati vaše ime i prezime. Ispisivanje je uključeno u cenu štanda. Raspored izlagača u hali određuje organizator. Ako imate neku posebnu želju po pitanju lokacije štanda, možete je izneti isključivo mejlom na [email protected], najkasnije do 10. februara 2015. godine, a mi ćemo pokušati da vam izađemo u susret, u skladu sa objektivnim mogućnostima (ako se vaša želja uklapa u koncepciju sajma, i možemo vam izaći u susret, izbor lokacije štanda platićete dodatnih 2.711 dinara, u roku od 24 časa od trenutka kada vam se javi da vam se može izaći u susret).
Izlagači iz inostranstva plaćaju istovetnu kotizaciju (u evrima), ali se za uputstva o uplati moraju javiti knjigovođi SPOS-a Jagodi Milenković na telefone (011) 61-28-071, (060) 444-01-24, ili na mejlove: [email protected] ili [email protected]

OBAVEZNI SAJAMSKI ŠTANDOVI ZA SVE

Pored kotizacije, SVI izlagači su dužni da zakupe štand od Beogradskog sajma, bez izuzetaka (osim: inovacija bez prodaje, istorijski eksponati). Marketinški nastup treba prilagoditi izabranom štandu.
Znači, da pojasnimo, ukupna suma za izlaganje na sajmu dobija se kada se sabere vrednost kotizacije i cena zakupa štanda od Beogradskog sajma.
Beogradski sajam nudi izlagačima iznajmljivanje više tipskih štandova ili štandova po želji. Za iznajmljivanje tipskih štandova javljajte se direktno Sajmu, tj. Aleksandru Paviću na 063/600-335, 011/2655-831, najkasnije do 12. februara 2015. godine. Izlagačima koji ne zakupe štand isključivo od Beogradskog sajma do 12. februara 2015. godine, neće biti omogućeno izlaganje na Sajmu, i imaju pravo na povraćaj 50% vrednosti uplaćene kotizacije bez uračunatog PDV-a, koju će im SPOS vratiti najkasnije do 30. aprila 2015. godine.
Osnovni štand 4 m2 (trisi konstrukcija, natpis firme iznad štanda, pult 2×1 m, jedna stolica sa mestom za stajanje 2×1 m), po ceni od 45 evra u dinarskoj protivvrednosti (+PDV) za sve vreme trajanja sajma (2 dana). Cena se preračunava u dinare na dan izdavanja profakture za uplatu od strane Sajma, a izlagač je dužan da dinarsku vrednost zakupa štanda uplati najkasnije u roku od 7 dana od izdavanja profakture, ili je dužan da zatraži novu profakturu.
Ponuđeni su i tipski standardni štandovi (3 vrste) po ceni od 12 evra u dinarskoj protivvrednosti (+PDV) po m2. Po istoj ceni možete naručiti i štandove po svojoj želji. Minimalna veličina štanda je 6 m2.
Za izlagače iz inostranstva važe druge cene štandova, te se oni moraju obratiti gore pomenutom Aleksandru Paviću za dodatne informacije.

OSTALO

Obezbeđeno je: besplatan parking za izlagače koji se nalazi odmah pored hale, grejanje hale 2 u oba dana sajma, hala na raspolaganju za postavljanje štandova i drugih elemenata dva dana pre i jedan dan nakon sajma, čišćenje hale tokom svih 5 dana. Po komercijalnim uslovima, svi izlagači mogu dobiti priključak struje, vode, telefona, interneta, izdavanje marketinških prostora van hale 2 (obratiti se direktno Aleksandru Paviću na 063/600-335, 011/2655-831, najkasnije do 12. februara 2015. godine). Nakon tog datuma nećete moći da dobijete ove dodatke.

 

DOBIJANJE MARKETINŠKOG PROSTORA
U HALI 2

Dobijanje marketinškog prostora u hali, van štanda izlagača, doplaćuje se SPOS-u uz kotizaciju, 1.300 dinara (+PDV), po metru duže strane reklame, ili 1.000 dinara (+PDV) za reklame čija je duža strana kraća od jednog metra. Izlagač sam izrađuje reklamu i bira mesto za nju na ogradi galerije i sam je postavlja (u skladu sa bezbednosnim zakonskim propisima), kao i na drugim mestima u hali 2 koje Sajam i SPOS mogu da ponude. Za postavljanje reklama od strane Sajma, dodatno se plaća.

INOVACIJE

Glavni kriterijumi za ocenjivanje inovacija biće: 1. Jednostavnost primene u praksi; 2. Unapređenje ekonomičnosti pčelarenja inovacijom. Sve prijave slati na mejl predsednika Komisije za ocenjivanje inovacija, Dejana Miloševića iz Požarevca ([email protected]), ili poštom na njegovu adresu: selo Drmno, 12208 Kostolac, najkasnije do 13. februara 2015. godine. Kontakt telefon: 063/221–501. Članovi komisije su Nenad Savić iz Ripnja, Boža Trbojević iz Beograda, Vladimir Kovačević iz Kikinde i Slavko Lakić iz Banatskog Velikog Sela. Prijava inovacije treba da sadrži kratak tehnički opis, fotografije ili video snimak. Sve inovacije doneti na sajam najkasnije u nedelju 1. marta 2015. godine do 9 sati. Inovacije koje se prijavljuju za takmičarski deo, mogu se izlagati na Sajmu bez nadoknade (isključivo bez prodaje), ali sa prethodnom prijavom na mejl [email protected] (najkasnije do 13. februara 2015), radi određivanja mesta izlaganja (inovatori sami obezbeđuju štand ne veći od jednog kvadratnog metra, ili izlažu bez štanda). Svi izlagači se brinu o svojim eksponatima od otvaranja do zatvaranja sajma.

Izrada sajta Tirien