SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

U hali 2 Beogradskog sajma 27. i 28. februara 2016. godine održaće se Osmi državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem u organizaciji SPOS-a. Puna kotizacija za sve izlagače nije povećavana, ista je kao prošle godine. Ulaz za građane potrošače pčelinjih proizvoda je i dalje besplatan, a ulaz za pčelare koji nisu u SPOS-u takođe je ostao isti kao na prošlom sajmu, 300 dinara za jedan ulazak.

 

 

OSMI DRŽAVNI

PČELARSKI SAJAM

SA MEĐUNARODNIM

UČEŠĆEM

Hala 2 Beogradskog sajma
27-28. februar 2016. godine

 

U organizaciji SPOS-a, 27. i 28. februara 2016. godine održaće se u Beogradu Osmi državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem, sa kompleksnim prodajnim, izložbenim, obrazovnim, promotivnim, privrednim i turističkim sadržajem.
SPOS je obezbedio da ulaz na sajam bude besplatan za građane koji dolaze da kupuju pčelinje proizvode, u izdvojenom delu Hale 2 Beogradskog sajma.
Ove godine, SPOS će ponoviti najuspešnije prošlogodišnje marketinške promocije sajma među građanima i pčelarima, i obogatiti ih novim. Očekujemo još veću posećenost i značajno veći broj izlagača, jer je interesovanje za sajam očekivano veliko, nakon spektakularnog uspeha dosadašnjih sajmova, posebno šestog i sedmog, i odlične prodaje.
Svaki izlagač opreme za pčelarstvo biće dužan da organizatoru neposredno pre početka sajma uruči povlašćeni sajamski cenovnik svih proizvoda, kao i da ga istakne na vidljivom mestu na štandu te da ga strogo poštuje. Podizanje cena tokom održavanja sajma nije dozvoljeno, a ako se dogodi, izlagač neće moći da izlaže na sajmu naredne dve godine, i biće udaljen sa sajma odmah po utvrđivanju prekršaja.
 

USLOVI UČEŠĆA NA SAJMU

SPOS je svojim značajnim finansijskim učešćem u organizaciji sajma, opet obezbedio znatno povoljnije cene izložbenog prostora od redovnih sajamskih cena, pošto se pokazalo da je sajam izuzetna prilika za plasman većih količina meda naših pčelara, plasman opreme po povoljnim cenama za pčelare i posebno za ugovaranje budućih poslova – što je sve učestalija pojava koja izlagačima donosi najveći profit, usled posete velikog broja stranih kupaca opreme na veliko.
I ove godine smo uspeli da zadržimo ekskluzivnu halu 2 za naš sajam, koju smo prvi put koristili pretprošle godine, potpisivanjem posebnog ugovora sa Beogradskim sajmom.
Puna kotizacija za sve izlagače iznosi 17.256 dinara (+PDV), za tezge i štandove do 6 m2, i ista je kao prošle godine – nema povećanja. Za članove SPOS-a koji izlažu isključivo pčelinje proizvode cena se umanjuje na svega trećinu pune cene, tj. iznosi 5.752 dinara (+PDV). Zabranjeno je korišćenje jednog štanda za više izlagača, u suprotnom se nosiocu štanda utvrđuje obaveza da na prvom narednom SPOS-ovom državnom sajmu na kome učestvuje, plati duplo veću kotizaciju SPOS-u, plus što se odmah po utvrđivanju prekršaja udaljava sa sajma. Prodaja van hale 2 je najstrožije zabranjena pravilima Beogradskog sajma, i pored snošenja posledica shodno pravilima Beogradskog sajma, onaj za koga se utvrdi da se time bavi, takođe je dužan da na prvom narednom SPOS-ovom državnom sajmu na kome učestvuje, plati duplo veću kotizaciju SPOS-u, plus što se odmah po utvrđivanju prekršaja udaljava sa sajma. Prodaja repromaterijala (satne osnove…) i opreme, na štandovima namenjenim prodaji pčelinjih proizvoda i preparata na bazi pčelinjih proizvoda, najstrožije je zabranjena, i oni koji to budu radili odmah će biti udaljeni sa sajma, a takođe su dužni da na prvom narednom SPOS-ovom državnom sajmu na kome učestvuju, plate duplo veću kotizaciju SPOS-u. Kotizacija za izlaganje literature je povlašćena na poseban način.

CENE KOTIZACIJE (bez PDV)

Uplate do 25.12.2015.

Uplate od 26.12.2015. do 15.1.2016.

Uplate od 16.1. do 29.1.2016.

Uplate od 30.1.2016. do početka Sajma

Oprema i ostalo (za tezge i štandove ne veće od 6 kvadratnih metara)*

17.256

21.570

25.884

30.198

Oprema i ostalo (za štandove od 6 do12 kvadratnih metara)*

19.113

23.891

28.669

33.447

Oprema i ostalo (za štandove od 12 do 24 kvadratnih metara)*

20.981

26.226

31.471

36.716

Oprema i ostalo (za štandove veće od 24 kvadratnih metara)*

23.771

29.713

35.656

41.599

Pčelinji proizvodi (za firme i nečlanove SPOS-a)*

17.256

21.570

25.884

30.198

Pčelinji proizvodi (za članove SPOS-a)*

5.752

7.190

8.628

10.066

Literatura (u pisanom i elektronskom obliku)*

1.000

1.250

1.500

1.750

*- cena se uvećava za 10% u slučaju da izlagač na tezgi ili štandu namenjenom prodaji opreme želi da prodaje i pčelinje proizvode (med, polen, propolis, sirovi vosak, perga, matični mleč… ili preparate na bazi pčelinjih proizvoda), a za 30% ako želi da bira lokaciju svoje tezge ili štanda na sajmu (ako neko ima dva izlagačka mesta, i za opremu i za pčelinje proizvode, za svaki od njih se posebno doplaćuje izbor lokacije). Zahtev za izbor lokacije šaljite na mejl [email protected] najkasnije do 10. februara 2016. godine, ali prethodno najpre obavite uplatu po redovnoj proceduri. Lokaciju ćete birati na osnovu prošlogodišnjeg rasporeda: www.spos.info/raspored-standova-na-vii-drzavnom-pcelarskom-sajmu, a možemo vam ponuditi samo ona mesta koja već nisu zauzeta pre vašeg javljanja.

 
Nije dozvoljeno zauzimanje prostora van okvira izlagačkog štanda. U slučaju da neko od izlagača to čini, biće odmah udaljen sa sajma.
Nije dozvoljena prodaja bilo kakvih drugih proizvoda osim pčelinjih (u koje su uključene mešavine i proizvodi na bazi pčelinjih proizvoda), na štandovima za koje je plaćena povlašćena kotizacija za članove SPOS-a za izlaganje pčelinjih proizvoda i proizvoda na njihovoj bazi. U slučaju da se to dogodi, izlagač će trenutno biti udaljen sa štanda, a takođe je dužan da na prvom narednom SPOS-ovom državnom sajmu na kome učestvuje, plati duplo veću kotizaciju SPOS-u. Pčelari izlagači – članovi SPOS-a, koji plaćaju povlašćenu kotizaciju, moraju biti članovi SPOS-a i u 2015. i u 2016. godini da bi izlagali pod povlašćenim uslovima.
Svi izlagači su dužni da svoju robu plasiraju na sajmu u skladu sa zakonskim propisima, a u suprotnom sami snose kompletnu zakonsku odgovornost.
Prijava za učešće na sajmu obavlja se sledećom procedurom. Najpre izvršite uplatu na račun SPOS-a u Erste banci: 340-11000568-51, a uplatnicu sa podacima ispisanim na propisanom obrascu (ime i prezime, puna adresa, telefoni, mejl, spisak svega što izlažete, naziv društva pčelara preko koga ste član SPOS-a) šaljete na adresu SPOS-a sa naznakom “Za sajam”. Takođe morate dostaviti precizan tekst koji želite da stoji iznad štanda, na površini namenjenoj toj svrsi koja je deo štanda (naziv firme, svog pčelarskog gazdinstva, vaše ime i prezime i slično, po želji). Ako ne dostavite ovaj tekst, organizator će ispisati vaše ime i prezime. Ispisivanje je uključeno u cenu štanda. Raspored izlagača u hali određuje organizator.
Izlagači iz inostranstva plaćaju potpuno istu kotizaciju (u evrima), ali se za uputstva o uplati moraju javiti knjigovođi SPOS-a Jagodi Milenković na telefone (011) 61-28-071, (060) 444-01-24, ili na mejlove: [email protected] ili [email protected]

OBAVEZNI SAJAMSKI ŠTANDOVI ZA SVE

Pored kotizacije, SVI izlagači su dužni da zakupe štand od Beogradskog sajma, bez izuzetaka (osim: inovacija bez prodaje, istorijski eksponati). Marketinški nastup treba prilagoditi izabranom štandu.
Znači, da pojasnimo, ukupna suma za izlaganje na sajmu dobija se kada se sabere vrednost kotizacije i cena zakupa štanda od Beogradskog sajma.
Beogradski sajam nudi izlagačima iznajmljivanje više tipskih štandova ili štandova po želji. Za iznajmljivanje tipskih štandova javljajte se direktno Sajmu, tj. Ljiljani Andrejević na 063/342-771 i 011/2655-121, mejl: [email protected], najkasnije do 12. februara 2016. godine. Izlagačima koji ne zakupe štand isključivo od Beogradskog sajma do 12. februara 2016. godine, neće biti omogućeno izlaganje na Sajmu, i imaju pravo na povraćaj 50% vrednosti uplaćene kotizacije bez uračunatog PDV-a, koju će im SPOS vratiti najkasnije do 30. aprila 2016. godine.
Osnovni štand 4 m2 (trisi konstrukcija, natpis firme iznad štanda, pult 2×1 m, dve stolice sa mestom za stajanje 2×1 m), po ceni od 45 evra u dinarskoj protivvrednosti (+PDV) za sve vreme trajanja sajma (2 dana). Cena se preračunava u dinare na dan izdavanja profakture za uplatu od strane Sajma, a izlagač je dužan da dinarsku vrednost zakupa štanda uplati najkasnije u roku od 7 dana od izdavanja profakture, ili je dužan da zatraži novu profakturu.
Ponuđeni su i tipski standardni štandovi (3 vrste) po ceni od 12 evra u dinarskoj protivvrednosti (+PDV) po m2. Po istoj ceni možete naručiti i štandove po svojoj želji. Minimalna veličina štanda je 6 m2.
Za izlagače iz inostranstva važe druge cene štandova, te se oni moraju obratiti gore pomenutoj Ljiljani Andrejević za dodatne informacije.

OSTALO

Obezbeđeno je: besplatan parking za izlagače koji se nalazi odmah pored hale, grejanje hale 2 u oba dana sajma, hala na raspolaganju za postavljanje štandova i drugih elemenata dva dana pre i jedan dan nakon sajma, čišćenje hale tokom svih 5 dana. Po komercijalnim uslovima, svi izlagači mogu dobiti priključak struje, vode, telefona, interneta, izdavanje marketinških prostora van hale 2 (obratiti se direktno Ljiljani Andrejević na 063/342-771 i 011/2655-121, mejl: [email protected], najkasnije do 12. februara 2016. godine). Nakon tog datuma nećete moći da dobijete ove dodatke.

DOBIJANJE MARKETINŠKOG PROSTORA
U HALI 2

Dobijanje marketinškog prostora u hali, van štanda izlagača, doplaćuje se SPOS-u uz kotizaciju, 1.300 dinara (+PDV), po metru duže strane reklame, ili 1.000 dinara (+PDV) za reklame čija je duža strana kraća od jednog metra. Izlagač sam izrađuje reklamu i bira mesto za nju na ogradi galerije i sam je postavlja (u skladu sa bezbednosnim zakonskim propisima), kao i na drugim mestima u hali 2 koje Sajam i SPOS mogu da ponude. Za postavljanje reklama od strane Sajma, dodatno se plaća.

INOVACIJE

Glavni kriterijumi za ocenjivanje inovacija biće: 1. Jednostavnost primene u praksi; 2. Unapređenje ekonomičnosti pčelarenja inovacijom. Sve prijave slati na mejl predsednika Komisije za ocenjivanje inovacija, Dejana Miloševića iz Požarevca ([email protected]), ili poštom na njegovu adresu: selo Drmno, 12208 Kostolac, najkasnije do 13. februara 2016. godine. Kontakt telefon: 063/221–501. Prijava inovacije treba da sadrži kratak tehnički opis, fotografije ili video snimak. Sve inovacije doneti na sajam najkasnije u nedelju 28. februara 2016. godine do 9 sati. Inovacije koje se prijavljuju za takmičarski deo, mogu se izlagati na Sajmu bez nadoknade (isključivo bez prodaje), ali sa prethodnom prijavom na mejl [email protected] (najkasnije do 13. februara 2016), radi određivanja mesta izlaganja (inovatori sami obezbeđuju štand ne veći od jednog kvadratnog metra, ili izlažu bez štanda). Svi izlagači se brinu o svojim eksponatima od otvaranja do zatvaranja sajma.

 

 

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA
OSMOM DRŽAVNOM PČELARSKOM SAJMU

Ime firme sa imenom i prezimenom vlasnika:

 

Ime i prezime (za one koji nemaju firmu):

 

Puna adresa:

 

Fiksni telefoni:

 

Mobilni telefoni:

 

Mejl:

 

Naziv društva preko koga ste platili članarinu SPOS-u (za izlagače pčelinjih proizvoda koji nemaju firmu):

 

Visina uplaćene kotizacije SPOS-u:

 

Datum uplate kotizacije SPOS-u:

 

Tip izlagačkog prostora (tezga ili štand) koji ćete zakupiti od Sajma:

 

Kvadratura tezge ili štanda koji ćete zakupiti:

 

Tekst koji želite da se ispiše na tezgi ili štandu:

 

Potpis izlagača:

 

Spisak svega što izlažete: