SPOS logo
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ZVANIČNO SAOPŠTENJE POVODOM IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA IО SPOS ZA BANATSKI REGIONDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.287

Pre par dana na internetu su osvanule nesuvisle neistine i izmišljotine o sednici delegata Skupštine SPOS-a za banatski region, pa je stručna služba SPOS-a pripremila sledeće zvanično saopštenje za javnost, a IO SPOS-a je doneo odluku da autora prijavi Sudu časti SPOS-a radi procesuiranja zbog iznetih totalnih neistina i izmišljotina, jer se jasno vidi nedobronamernost u pisanju pošto tekst ne sadrži praktično ni jednu jedinu istinu, već je sve izmišljeno. Svaka analiza rada SPOS-a je uvek dobrodošla, ali ovakvo falsifikovanje javno dostupnih i poznatih činjenica se ne može nikako okarakterisati kao dobronamerno.

 

Najpre, evo šta je na internetu napisao vinovnik ovog dela (screenshot sa mobilnog telefona):

 

 

 

 

ZVANIČNO SAOPŠTENJE POVODOM IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA IО SPOS ZA BANATSKI REGION

 

Regionalna sednica aktuelnih delegata Skupštine SPOS-a banatskog regiona je održana 1. oktobra 2019. godine.

Najpre, nije bilo nikakve ni tajne ni javne večere, jer večere jednostavno uopšte nije bilo! Radi se o totalnoj izmišljotini. Delegati koji su to želeli, a svi su bili pozvani nakon održane sednice od strane izabranog kandidata za člana IO SPOS-a, sa njim su popili piće i to je sve. Ova izmišljotina najbolje ukazuje na motiv za iznošenje frapantnih neistina. 

 

Na regionalnoj sednici aktuelnih delegata Skupštine SPOS-a bilo je prisutno 8 od mogućih 15 delegata koliko ih u Skupštini SPOS-a ima taj region. Saobrazno Odluci IO SPOS-a o bližem definisanju postupka utvrđivanja kandidata za članove izvršnog odbora, nadzornog odbora, suda časti i predsednika SPOS-a (http://spos.info/odluka-io-spos-a-o-blizem-definisanju-postupka-utvrdjivanja-kandidata-za-clanove-izvrsnog-odbora-nadzornog-odbora-suda-casti-i-predsednika-spos-a/, u daljem tekstu: Odluka), kvorum za regionalnu sednicu ne postoji, ali čak i da postoji on bi koincidentno i bio ispunjen, jer je 8 više od polovine delegata.

Kao što Odluka i predviđa, svi delegati Skupštine SPOS-a pozvani su na sastanak pisanim putem (poštom) sa povratnicom, a ako se nečija povratnica greškom Pošte ne vrati, delegat se obaveštava telefonom, a razgovor se snima.

 

Predstavnik koji je predstavljao društvo pčelara Starčevo na skupštini SPOS-a 2019. godine bio je u pisanom obliku pozvan na regionalnu sednicu, shodno Odluci, no na sednici se pojavio predsednik Društva pčelara Starčevo koji nije bio delegat na Skupštini SPOS-a 2019, ali bez dokumenta sa pečatom i potpisom kako je navedeno u odluci, te je isti mogao prisustvovati sednici koja je javna, ali ne i glasati. Napominjemo da prisutni nije imao primedbe na zapisnik, o čemu postoji i tonski zapis, sa čijim sačinjavanjem su se složili svi prisutni.

Interesantno je da je Starčevo upravo jedno od udruženja koje je poslalo pisanu kandidaturu za Zlatomira Tomića, te ostaje nejasan motiv za onakve vrste insinuacija i primedbi. Jer, nikakvog uskraćivanja prava tom delegatu nije bilo, jer delegat uopšte nije došao na sednicu (već je došao predsednik), a i da je došao, očigledno bi glasao za onoga za koga je poslao pisanu kandidaturu.

 

Sva osnovna pčelarska društva banatskog regiona koja su imala pravo na predstavnika – delegata na Skupštini SPOS-a 2019. godine su imala pravo da njihovi delegati prisustvuju i glasanju na regionalnoj sednici banatskog regiona na kojoj se birao kandidat za člana Izvršnog odbora SPOS-a za naredni mandatni period.

 

Da pojasnimo, shodno Statutu SPOS-a, na skupštini SPOS-a delegate mogu imati društva sa 20 i više pčelara koji plaćaju članarinu SPOS-u, a ti isti delegati sa Skupštine SPOS-a 2019. godine nalaze se u mandatu u vreme održavanja regionalnih sednica. Jedini način da umesto tog delegata koji je bio prisutan na Skupštini SPOS-a, na regionalnoj sednici bilo kog regiona prisustvuje neki drugi delegat, jeste da isti ima potpisan i pečatiran dokument koji ga imenuje za novog delegata, čime se postojeći delegat zamenjuje do isteka redovnog mandata koji inače traje godinu dana.

 

Osnovne pčelarske organizacije članice SPOS-a sa banatskog regiona koje su imale pravo na delegata na prethodnoj Skupštini SPOS-a, pa i na regionalnoj sednici u Sečnju su:

 

 1. Društvo pčelara Vršac, 83 člana SPOS-a
 2. Pčelarsko društvo „Milivoj Bugarski“, Zrenjanin, 81 član SPOS-a
 3. Društvo pčelara „Podružnica“, Pančevo, 55 članova SPOS-a
 4. Društvo pčelara Starčevo, 37 članova SPOS-a
 5. Kovačičko pčelarsko društvo, Kovačica, 37 članova SPOS-a
 6. Pčelarsko društvo „Banatska matica“, Plandište, 30 članova SPOS-a
 7. Udruženje pčelara Kikinda, 29 članova SPOS-a
 8. Udruženje pčelara „Nektar“, Kanjiža, 29 članova SPOS-a
 9. Udruženje pčelara „Suncokret“, Novi Kneževac, 28 članova SPOS-a
 10. Društvo pčelara Novi Bečej, 24 člana SPOS-a
 11. Pčelarsko društvo „Banatska matica“, Sečanj, 24 člana SPOS-a
 12. Udruženje pčelara „Čeda Vojnov“, Konak, 21 član SPOS-a
 13. Društvo pčelara „Okanj“, Elemir, 21 član SPOS-a
 14. Društvo pčelara „Bagrem“, Alibunar, 20 članova SPOS-a
 15. Pčelarsko udruženje „MaraMax“, Crepaja, 20 članova SPOS-a

 

Osnovne pčelarske organizacije članice SPOS-a sa banatskog regiona koje nisu imale pravo na delegata na poslednjoj Skupštini SPOS-a, a samim tim i na regionalnoj  sednici u Sečnju (jer su u trenutku raspisivanja izbora imale manje od 20 pčelara koji plaćaju članarinu SPOS-u, a svojevoljno nisu iskoristile svoje statutarno pravo da delegata ostvare „udruživanjem“ sa drugim udruženjima sa regiona) su:

 

 1. Društvo pčelara „Cvet Banata“, Lazarevo, 16 članova SPOS-a
 2. Udruženje pčelara „Matica“, Banatsko Veliko Selo, 15 članova SPOS-a
 3. Društvo pčelara „Tamaško Jožef“, Ada, 15 članova SPOS-a
 4. Udruženje pčelara opštine Kovin „Peščara“, 15 članova SPOS-a
 5. Udruženje pčelara „Karaš“, Dobričevo, 12 članova SPOS-a
 6. Udruženje pčelara Češko selo, 12 članova SPOS-a
 7. Društvo pčelara „Akac“, Mužlja, 11 članova SPOS-a
 8. Udruženje pčelara Senta i Čoka, 11 članova SPOS-a
 9. Udruženje pčelara „Nektar“, Novo Miloševo, 10 članova SPOS-a
 10. Pčelarsko društvo „Skorenovački nektar“, Skorenovac, 5 članova SPOS-a
 11. Udruženje pčelara „Pčelica BK“, Banatski Karlovac, 5 članova SPOS-a
 12. Društvo pčelara „Rusanda“, Melenci, 4 člana SPOS-a
 13. Udruženje pčelara Opštine Nova Crnja „Moja Pčela“, 1 član SPOS-a
 14. Društvo pčelara „Amorfa“, Opovo, (nije bilo član SPOS-a 2018.)
 15. Udruženje pčelara „Deliblatski med“, Deliblato, (nije bilo član SPOS-a 2018.)

Društvo pčelara Bavanište nije član SPOS-a u 2019, a u 2018. imalo je 1 člana SPOS-a.

 

Na regionalnoj sednici 1. oktobra 2019. godine su punopravno odlučivale sa prisutnim delegatom sledeće osnovne pčelarske organizacije članice SPOS-a:

 

 1. Društvo pčelara Vršac
 2. Društvo pčelara „Podružnica“, Pančevo
 3. Pčelarsko društvo „Banatska matica“, Plandište
 4. Društvo pčelara Novi Bečej
 5. Udruženje pčelara „Čeda Vojnov“, Konak
 6. Pčelarsko udruženje „MaraMax“, Crepaja
 7. Pčelarsko društvo „Banatska matica“ Sečanj
 8. Društvo pčelara „Bagrem“, Alibunar

 

Zašto je od 15 osnovih pčelarskih organizacija samo 8 bilo prisutno (ili ako ćemo konkretno devet, s tim što je predstavniku Starčeva navedeno na zapisnik zašto nije mogo da glasa, ali može prisustvovati sednici) interna je stvar svake pojedinačne pčelarske organizacije članice SPOS-a sa tog regiona, a drugih 15 pčelarskih organizacija po Statutu SPOS-a nije imalo pravo na delegata, jer kada su se određivali delegati za Skupštinu SPOS-a koja se održala 2019. godine nisu imali 20 članova SPOS-a iz svoje pčelarske organizacije tj. radi se o broju članova u SPOS-u od 16 do čak 1, a svojevoljno nisu iskoristile svoje statutarno pravo da delegata ostvare „udruživanjem“ sa drugim udruženjima sa regiona.

 

Ono što je suštinski važno jeste da je svih 15 predstavnika pčelarskih organizacija koje imaju pravo glasa na regionalnoj sednici Banatskog regiona uredno pozvano na sednicu pisanim putem, shodno Odluci. U SPOS je stiglo 14 povratnica da su delegati obavešteni (petnaesta povratnica nije stigla), te je sa petnaestim delegatom sačinjen tonski zapis telefonskog razgovora koji dokazuje da je isti poziv i primio. Telefonski razgovor se shodno pozitivnom pravu ne može javno objaviti, ali se uz saglasnost pozvanog može poslušati bilo kad u SPOS-u, a inače shodno zapisniku predstavnik tog društva je na kraju i prisustvovao regionalnoj sednici, tako da je poziv svih 15 delegata zajemčen i potkrepljen materijalnim dokazima.

 

SPOS ne utiče na to da li će lice biti utvrđeni/izabrani kandidat za svoj region i koliko puta uzastopno će biti biran, to je shodno Statutu SPOS-a isključiva stvar regiona, jer samo društva/udruženja svakog od regiona sa pravom na delegata biraju svog predstavnika u Izvršnom odboru koliko god puta žele i koga ona žele, a Skupština SPOS-a samo verifikuje njihove mandate i to je saobrazno Statutu SPOS-a, ustanovljeno i pratećom Odlukom IO SPOS-a koja je zasnovana upravo na Statutu. Sva lica koja nisu delegati fizički se pre svake sednice u istoj sali odvajaju od lica koja nisu delegati, a sve sednice su javne i može im prisustvovati zainteresovana javnost, koja je o datumima svih regionalnih sednica obaveštena u oktobarskom broju „Srpskog pčelara“ na 632. strani (časopis se dostavlja ranije, u nedelji koja prethodi svakom prvom u mesecu).

 

Predsednik udruženja može da glasa na regionalnoj sednici skupštine samo ako je zvanični delegat svog udruženja, za šta treba da poseduje potpisan i pečatiran dokument da je on delegat na toj skupštini (ako već nije bio delegat na poslednjoj Skupštini SPOS-a). Dakle on itekako može da glasa i odlučuje na regionalnoj sednici, ali s obzirom da lice koje tehnički sprovodi sve izbore po regionima SPOS-a ne može da identifikuje lica, pečat društva i potpis ovlašćenog lica su dokaz da je pisani dokument validan, a isto to stoji i u Odluci koja je objavljena i na sajtu i u časopisu ,,Srpski pčelar’’, dobrano pre  sprovođenja izbora, na sajtu www.spos.info još 4. avgusta 2019, a u časopisu za avgust 2019. godine na stranama 498-501.  

 

Tumačenje Statuta SPOS-a ne može se činiti koncentrišući se na jedan član, jer veći broj članova Statuta reguliše neka pitanja. Stoga, proceduru za sprovođenje izbora za kandidate za članove IO SPOS-a utvrđuje Izvršni odbor SPOS-a Odlukom, kako jasno i nedvosmisleno kaže član 42 stav 6. Statuta SPOS-a: Izvršni odbor će doneti odluku kojom se obezbeđuje da ceo postupak utvrđivanja kandidata bude jedinstven za teritorije svih regiona.

 

Zaključak:

 

Za regionalne sednice delegata Skupštine SPOS-a za sve regione se šalju pozivi svim društvima koja imaju pravo na delegata na Skupštini SPOS-a. Delegati, ukoliko nisu isti oni koji su bili na skupštini SPOS-a 2019, mogu biti zamenjeni predsednikom društva ili drugim članom svog društva uz postojanje potpisanog i pečatiranog dokumenta. Bilo kakve nedoumice ili neslaganja mogu se razjasniti upitom ili primedbom na zapisnik što nije učinjeno. Izvršni odbor SPOS-a je svojom Odlukom odredio proceduru i uslove održavanja regionalnih sednica za izbor kandidata za člana Izvršnog odbora SPOS-a, upravo da bi sve bilo transparentno, nedvosmisleno i efikasno, ali se širenje nesuvislih neistina i izmišljotina na žalost ne može sprečiti.

 

Koordinator Stručne službe SPOS-a,
Radivoje Ranković, dipl. pravnik

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE