SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

DOBRA PČELARSKA PRAKSA – JAVNA RASPRAVADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.983

IO SPOS-a je 5. aprila 2014. godine usvojio finalnu verziju nacrta Dobre pčelarske prakse. Od danas kreće jednomesečna javna rasprava, shodno projektu „Reka meda“.

Dobra pčelarska praksa (DPP) je, pre toga, 17. marta 2014. godine, predata Upravi za veterinu na usaglašavanje, ali Uprava za veterinu nije imala nikakvih primedbi, naprotiv, pohvalila je Bioagricert (koji je za SPOS uradio Dobru pčelarsku praksu), i imala samo jednu sugestiju, koja je prihvaćena, da se doda Prilog 3a, što je i učinjeno (ranije je bilo planirano da bude sastavni deo Priloga 3, a sada je taj prilog samo razdvojen na dve celine).

Dobra pčelarska praksa ima dva dela. Deo koji ide na javnu raspravu je deo sa takozvanim kritičnim kontrolnim tačkama. To je skup mera i postupaka koje pčelar mora da sprovodi i obezbedi u pčelarskoj proizvodnji, koji obuhvata sve faze proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda, od pčelinjaka pa sve do finalnog proizvoda. Sprovođenjem svega navedenog, pčelar dokazuje da je učinio sve što je u njegovoj moći da dobije zdravstveno bezbedne pčelinje proizvode. Čitajući ovaj deo Dobre pčelarske prakse, videćete da iz njega nećete ništa novo naučiti, većinu toga svi pčelari uglavnom već rade na svojim pčelinjacima, ali je u svemu najvažnije da se to što se radi – dokaže vođenjem odgovarajućih evidencija. Pretpostavljamo da će vođenje evidencija biti možda problematično za neke pčelare, ali to je jednostavno imperativ koji svaka Dobra pčelarska praksa u svetu zahteva, jer se nikome ne može verovati na reč, već se traži da ono što sprovodi dokaže vođenjem evidencija. A povremenim kontrolama od strane Pčelarskih kontrolora SPOS-a koje će imenovati IO SPOS-a za teritoriju cele Srbije, utvrđuje se tačnost vođenja evidencija i poštovanja pravila Dobre pčelarske prakse. Značaj Dobre pčelarske prakse nije samo u tome da se dobije med koji će se sipati u SPOS-ovu jedinstvenu teglu, koja će biti prepoznatljiva na tržištu upravo po tome što će potrošači znati da je taj med dobijen u okviru SPOS-ovog standarda Dobre pčelarske prakse, već i da srpski pčelari postanu spremni za dobijanje sredstava od Evropske Unije tokom pretpristupnog perioda. Mnoge zemlje taj period nisu adekvatno iskoristile, i propustile su priliku da povuku značajna sredstva. SPOS vrlo dobro zna kolika sredstva će nam biti na raspolaganju već od naredne godine, zato je odlučan da svojim članovima obezbedi maksimum, ali za to pčelari moraju da se pripreme pre svega uvođenjem Dobre pčelarske prakse u zvaničnom obliku na svoj pčelinjak, iako su to sve uglavnom radili i sprovodili i do sada. Sada je vreme da se to ozvaniči, i da se evidentira na oficijelni način, ulaženjem u primenu privatnog SPOS-ovog standarda Dobre pčelarske prakse, kako bi spremno dočekali i među prvima iskoristili sva raspoloživa sredstva, jer vrlo dobro znamo da nijedna druga grana poljoprivrede neće tako spremno dočekati evropske fondove, na način kako će to učiniti članovi SPOS-a. Procenjujemo da ćemo uspeti da dobijemo projekte, kojima će se u značajnoj meri finansirati lekovi za pčele, plasman meda, ambalaža, obrazovanje pčelara… Zato želimo da svi članovi SPOS-a prihvate standard Dobre pčelarske prakse. Njegovo prihvatanje je svakako na dobrovoljnoj bazi, ali će pravo ostvarenja najvećih koristi svakako imati oni članovi SPOS-a koji budu u sistemu sprovođenja Dobre pčelarske prakse, dok oni koji to ne budu, iz tehničkih razloga na žalost neće imati mogućnost pristupa svim koristima koje će imati pčelari iz sistema DPP, zbog uslova koje će ti projekti zahtevati od korisnika, u ovom slučaju pčelara.

SPOS očekuje da će ostvarivati jedan projekat godišnje, počev od, nadamo se, već 2015. godine, ako država uspe da dotle uspostavi institucije u onakvom obliku kako EU zahteva, da bi se ta sredstva realizovala. Kao što vam je poznato, neka sredstva smo mogli da realizujemo već ove godine, ali je Vlada Srbije bila prinuđena da njihovo korišćenje odloži za 2015. i naredne godine, jer u prethodnim godinama nisu uspostavljene kvalitetne institucije za kontrolu plasmana tih sredstava, na način koji zahteva EU.

Zato se ozbiljno spremamo za period koji će uslediti počev od 2015. godine, kao i svih narednih godina, kako bismo uspeli da kvalitetnim projektima obezbedimo ozbiljan razvoj pčelara članova SPOS-a, i to tako da ne propuštamo nijednu priliku za konkurisanje na razne konkurse koji će biti raspisivani u budućnosti. Članovi SPOS-a znaju da SPOS već ima jedan pripremljen projekat za koji očekujemo odgovarajući konkurs, a u narednom periodu kreće sa pripremom još jednog, ovog puta u saradnji sa nadležnim institucijama.

Drugi deo Dobre pčelarske prakse, je deo koji će doneti IO SPOS-a i koji ne ide na javnu raspravu, a tiče se metodologije sprovođenja pravila DPP u praksi, kao i nadzora nad tim sprovođenjem. Ovaj deo je završen u obliku prednacrta, i on će se uskoro naći pred IO SPOS-a, radi usvajanja u obliku nacrta. To je deo koji će urediti sve odnose i prava pčelara članova SPOS-a koji će primenjivati standard DPP, sa SPOS-om, i koji će biti javna osnova sigurnosti potrošača koji će se odlučiti da kupuju naš med.

 

Molimo vas da tokom javne rasprave, koja će trajati do 8. maja 2014. godine, pažljivo pročitate sve kritične kontrolne tačke, i date svoje eventualne sugestije i predloge. Suština Dobre pčelarske prakse ne može se menjati, i suštinske izmene ne mogu biti prihvaćene, ali su itekako dobrodošle sve sugestije koje mogu uticati na dodatno preciziranje i kvalitetnije objašnjavanje postojećih kritičnih kontrolnih tačaka, ili na dodavanje novih tačaka, koje su možda propuštene ili previđene.

U tabeli, desno od kritičnih kontrolnih tačaka, nalazi se kolona u kojoj su upisani brojevi 1, 2 ili 3. Ovi brojevi označavaju tačke od primarnog značaja (1), od sekundarnog značaja (2), kao i od tercijarnog značaja (3). To znači da sve tačke obeležene brojem 1 moraju biti ispunjene bez izuzetka, ako su primenljive (recimo, ako se neka tačka odnosi na polen, a pčelar ne sakuplja polen, već samo med, ona se smatra neprimenljivom i ne mora biti ispoštovana u proizvodnji meda). Sve tačke obeležene brojem 2 ne moraju biti ispunjene, dovoljno je ispuniti 60% od ukupnog broja tačaka obeleženih brojem 2, kako biste mogli da budete u standardu DPP i da steknete prava koja takvim pčelarima pripadaju (tegla, specifična prava po projektima…). Što se tiče tačaka obeleženih brojem 3, one su samo tačke preporuke, dobro je da budu ispoštovane, ali nisu obavezne.

Kada budete pažljivo pročitali sve tačke, videćete, kao što smo i naveli, da tu nema ničeg neobičnog što već ne radite na pčelinjacima. Možda jedini pravi problem jeste vođenje evidencija na koje pčelari uglavnom nisu navikli, ali i one su svedene na operativni minimum, kojim se samo dokazuje da sprovodite sve ono što je potrebno. Znamo da će vođenje evidencije mnogima pasti teško, ali koristi koje će se ostvarivati ulaskom u standard DPP daleko prevazilaze napor zapisivanja nekoliko podataka. U to ćete se i sami uveriti, pažljivim iščitavanjem pravila Dobre pčelarske prakse.

Očekujemo vaše sugestije i predloge isključivo u pisanom obliku(SPOS, Ul. Dr Agostina Neta br. 30 A, 11070 Novi Beograd) ili na mejl SPOS-a: [email protected]

Sugestije i predlozi upućeni preko internet foruma ili sajta SPOS-a ne mogu biti uvaženi, već se oni moraju konkretizovati i uobličiti, te u pisanoj formi uputiti SPOS-u, a sajt i forum SPOS-a služe samo za javnu raspravu, razmenu mišljenja i usaglašavanje stavova pčelara članova SPOS-a. Molimo one koji nisu članovi SPOS-a da se ne uključuju u diskusiju, jer pravila DPP nisu obavezna ni za članove SPOS-a (mada očekujemo da će ih svi članovi SPOS-a prihvatiti, jer je to u njihovom vrhunskom interesu), a kamoli za one koji nisu članovi.

SPOS napominje članovima da ovu finalnu verziju nacrta Dobre pčelarske prakse, smatraju konačnom verzijom, koja će nakon javne rasprave doživeti prvu reviziju. To znači da pozivamo sve članove SPOS-a koji to žele, da odmah počnu da primenjuju navedena pravila Dobre pčelarske prakse, a ugovori će se potpisivati počev od maja 2014. godine, nakon završetka javne rasprave, formiranja prve revizije Dobre pčelarske prakse, javnog objavljivanja uslova za pristup privatnom standardu Dobre pčelarske prakse SPOS-a, štampanja Dobre pčelarske prakse i navedenih uslova u obliku knjige – vodiča, i slanja Dobre pčelarske prakse na adresu svakog člana SPOS-a.

Ali, najbolje je odmah sada početi sa primenom pravila DPP, kako bi već ovogodišnja proizvodnja započela po novim uslovima, i kako bi se u potpunosti pripremili za potpisivanje ugovora sa SPOS-om.

Slede delovi DPP-a, svi dokumenti su izrađeni u programu WORD, i neophodno je da ga imate instaliranog u vašem kompjuteru, da biste mogli da pogledate dokumente:

 

DOBRA PČELARSKA PRAKSA Prvi deo

DOBRA PČELARSKA PRAKSA Drugi deo

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 2.1

Prilog 3

Prilog 3.1

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Prilog 8

Prilog 8.1

Prilog 9

Prilog 10

Prilog 11

Prilog 11.1

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE