SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽAN ZNAČAJAN SASTANAK U UPRAVI ZA VETERINUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.911

Juče je u Upravi za veterinu održan sastanak sa obimnim dnevnim redom, na kome su postignuti značajni dogovori za budućnost pčelarenja u Srbiji.

Sastanku su ispred Uprave za veterinu prisustvovali gospodin Dejan Bugarski, direktor Uprave za veterinu; gospođa Sanja Čelebićanin, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije Srbije; gospodin Zoran Marinković, rukovodilac Grupe veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja; gospodin Zoran Ivanović, rukovodilac Grupe za obeležavanje i sledljivost životinja, kao i drugi poslenici Uprave, i veterinari iz veterinarskih stanica. Ispred SPOS-a, sastanku su prisustvovali predsednik SPOS-a dr med. Rodoljub Živadinović, zamenik predsednika SPOS-a Milutin Petrović, predsednik Komisije SPOS-a za zdravstvenu zaštitu pčela prof. dr Dušan Banjac, kao i sekretar Komisije Željko Janković. Ispred Fakulteta veterinarske medicine, sastanku je prisustvovao prof. dr Zoran Stanimirović. Ispred SPOV-a, sastanku je prisustvovao predsednik SPOV-a Stojan Anđelković.

Prva tačka dnevnog reda bio je Projekat pregledača pčela, koji je Upravi podnela Komisija SPOS-a za zdravstvenu zaštitu pčela. Saopšteno nam je da trenutni zakoni ne podržavaju uvođenje institucije pregledača pčela, te da projekat možemo interno primeniti u SPOS-u, kao deo sistema samokontrole pčelara, a da će ga Uprava za veterinu u tom smislu podržati.

Druga tačka dnevnog reda bila je Dobra pčelarska praksa, koju je SPOS poslao Upravi za veterinu na usaglašavanje, 17. marta 2014. godine. Svi poslenici Uprave za veterinu su izrazili apsolutno slaganje sa svim odredbama nacrta Dobre pčelarske prakse, bez ikakvih suštinskih primedbi (upućene su pohvale za Bioagricert koji je radio DPP), imali su samo jednu jedinu sugestiju, koju smo prihvatili (uveden je obrazac 3a). Dogovoreno je da se DPP pusti na jednomesečnu javnu raspravu, shodno projektu „Reka meda“, od 8. aprila 2014. godine (što je i odluka IO SPOS-a od 5. aprila 2014, kada je IO zvanično usvojio Dobru pčelarsku praksu u vidu finalnog nacrta), i tog dana će se i naći na sajtu i forumu SPOS-a. Kada se javna rasprava bude završila, i bude ustanovljen konačni oblik DPP-a nakon zajedničke analize sugestija i primedbi (mada se ne očekuju niti mogu biti dopuštene veće suštinske izmene), Uprava za veterinu će zvanično usvojiti DPP u obliku Vodiča. Za sada zakon ne podržava drugačiji oblik usvajanja DPP od strane države, ali će se on u skorijoj budućnosti menjati, i tada će sve biti promenjeno shodno novim propisima.

Treća tačka ticala se slanja dogovorenog uputstva veterinarskim stanicama o načinu sprovođenja novog Programa mera zdravstvene zaštite pčela, shodno usaglašenom modelu sa prethodnog sastanka održanog 26. februara:

www.spos.info/novost.php?id=3353. Ovih dana će to uputstvo biti prosleđeno SPOS-u na uvid i davanje eventualnih sugestija iz prakse, kako bi dolazilo do što manje tehničkih problema na terenu, i odmah zatim će se proslediti veterinarskim stanicama. To uputstvo sadržaće i odredbe koje se tiču aktivnog nadzora, te očekujemo da ga već u narednih par dana vidimo.

Četvrta tačka ticala se rezultata vanredne kontrole kvaliteta meda na tržištu, koja je sprovedena početkom marta. Rezultati su stigli, ali još nisu stigle sve superanalize, tako da se rezultati još uvek ne mogu objaviti javno. Mi smo dobili uvid u rezultate, i čekamo konačni izveštaj nakon pristizanja superanaliza. Ono što možemo reći jeste da su ukupno uzeta 182 uzorka meda u celoj Srbiji, od kojih je dobar deo bio adekvatnog kvaliteta, ali ima i raznih nepravilnosti, od smanjenog nivoa dijastaze, povišenog nivoa HMF-a, do klasičnih falsifikata. Hvala Upravi za veterinu i Ministarstvu poljoprivrede na ovoj akciji, očekujemo dalji nastavak nadzora nad prometom meda.

Sastanak je protekao u izuzetnoj atmosferi, uz obostrano razumevanje, i još jednom se pokazalo da je održavanje stalnih kontakata sa nadležnima, od vrhunske važnosti za usklađivanje stavova i nalaženje pravih rešenja primenljivih u praksi.

Posebnu zahvalnost izražavamo direktoru Uprave za veterinu i njegovim najbližim saradnicima, na korektnosti i uspostavljanju pozitivnog dijaloga.

 

Izveštaj sa sastanka sačinili:

Dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a
Milutin Petrović, zamenik predsednika SPOS-a

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien