SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PREDAVAČ VELIKOG SRCA I VELIKOG PČELARSKOG ZNANJADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.923

Dana 23. 3. 2014. godine, Društvo pčelara “Hajduk Veljko” Negotin, održalo je redovnu godišnju skupštinu, u velikoj Sali opštine Negotin, sa početkom u 9 časova. Skupštini su kao gosti prisustvovali predstavnici opštine Negotin, Društva pčelara “Timok” iz Zaječara, ”Krivelj” iz Krivelja i “Kladovo” iz Kladova.

Skupštini je prisustvovao veliki broj članova, tako da je skupština počela sa radom u zakazano vreme.Pre početka rada skupštine,odata je pošta svim preminulim članovima  u vreme

Izmedju dve skupštine I nakon utvrdjenog dnevnog reda,Predsednik društva Slavko Luković, pozdravio je sve prisutne goste I pčelare I podneo   izveštaj o radu Izvršnog odbora, a Žika Bogdanović član Nadzornog odbora,  i Dobrica Stevanović predsednik suda časti a zatim je Predsednik podneo, predlog  programa rada za 2014 godinu i Dimitrije Dinulović, finansisjki plan rada za 2014 godinu.Nakon diskusije po podnetim izveštajima I program rada podneti izveštaji  I program rada su jednoglasno usvojeni.

Predsednik je podneo izveštaj o realizaciji projekta”Dunavska kuća meda” i ”Reka meda” kojom prilikom je upoznao pčelare sa suštinom navedenih projekata, koji je takodje jednoglasno usvojen.

 

Na kraju  rada skupštine podeljena su priznanja Društva I SPOS-a najzaslužnijim pčelarima.

Po završetku rada skupštine,Slavoljub Rakočević iz Aleksinca, pčelar velikog srca I velikog pčelarskog znanja, održao je potpuno  BESPLATNO ,predavanje o tehnologiji pčelarenja, pri čemu je,sadržajnim I  sveobuhvatnim predavanjem,iscrpnim  I konkretnim činjenicama ,više od tri sata,uspeo da zadrži pažnju slušalaca da se u Sali “ni muva   ne čuje”,kao nekada u učionici.Nakon višečasovnog  predavanja,usledila su pitanja pčelara, tako da je Predsednik društva morao da interveniše I prekine,radoznale pčelare čijim pitanjima nije imalo kraja,iako su sva pitanja bila veoma korektna i iz oblasti pčelarstva, a Rakočević je želeo svima da odgovori, što u ovoj situaciji očigledno nije  bilo moguće zbog velikog broja zainteresovanih  pčelara  ali je odgovr I pitanja nastavljen za vreme zajedničkog ručka u prijatnoj atmosferi.

Za vrijeme održavanja skupštine, pčelari su mogli da izvrše zamenu voska I nabavku satnih osnova kod Zlatne Pčele iz Rače.

 

U ime pčelara „Hajduk Veljko“ Negotin, zahvaljujem se, predavaču Slavoljubu Rakočeviću, sa željom da ga opet  vidimo u našoj sredini i da ovakvih predavača bude što više.

 

Društvo pčelara

„Hajduk Veljhko“Negotin,

Predsednik,

Slavko Luković

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien