SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ELIMINATOR ELEKTROMAGNETNOG STRESADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.993

Od danas se možete prijaviti da učestvujete u eksperimentu ispitivanja efekata Eliminatora elektromagnetnog stresa na razvoj i rad pčelinjih društava na vašem pčelinjaku u narednih godinu dana, na osnovu sporazuma SPOS-a i pronalazača ovog eliminatora.

Naime, poznata je teorija da pojačano elektromagnetno zračenje smeta pčelinjim društvima, te da može da dođe i do uginuća. Naučnici se ne slažu oko tačnosti ove teze, mada poslednja istraživanja ukazuju da to nije tačno, bar ne u slučaju uobičajenih doza elektromagnetnog zračenja (uz izuzetak mesta gde je ono pojačano preko dozvoljenih granica). 

Pronalazač iz Beograda Mijat Miljković ustupiće SPOS-u njegovih 100 Eliminatora elektromagnetnog stresa (EMS), a SPOS će obezbediti 4-5 pčelinjaka (sa po 40 ili 50 košnica) na kojima će se sprovesti eksperiment efikasnosti ovog eliminatora u pčelarstvu. 

U projektu će potpuno besplatno učestvovati pčelari koji se budu prijavili, a ponude najbolje uslove. Njihova jedina dužnost jeste da pločicu Eliminatora EMS stave u svojih 20 ili 25 košnica, dok u drugih 20 ili 25 neće staviti (kontrolna grupa). Narednih godinu dana (od marta do marta) pčelar će pratiti pčelinja društva i svaka 3 meseca slati pisani izveštaj. Sadržaj pisanog izveštaja biće uskoro usaglašen i preciziran. U svakom slučaju, izveštaj neće zahtevati preveliko angažovanje pčelara. 

Pčelar koji preuzme pločice mora da garantuje da će ih vratiti te će potpisati sporazum sa pronalazačem. Zato SPOS preporučuje da u projekat uđu oni čije se košnice nalaze pod kontrolom, u dvorištu recimo, a ne na otvorenom, ali to nije obavezno, ako pčelar preuzme odgovornost. 

Izveštaji sa rezultatima ovog zajedničkog ispitivanja su vlasništvo SPOS-a i pronalazača. 

Prijave slati do 10. februara na adresu SPOS-a sa naznakom "Za projekat eliminisanja elektromagnetnog stresa". U prijavi precizno locirati pčelinjak, broj i tip košnica, godine pčelarskog staža, i poslati kompletne podatke o sebi. 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien