SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ZAVRŠEN PREDNACRT DOBRE PČELARSKE PRAKSE U OKVIRU PROJEKTA „REKA MEDA“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.763

Završen je prednacrt Dobre pčelarske prakse u okviru projekta "Reka meda" koji finansiraju EU, Austrijska razvojna agencija i SPOS. Prednacrt je uradila poznata italijanska kuća Bioagricert, ispostava u Srbiji.

Prednacrt je, shodno prethodnom dogovoru sa poslednjeg sastanka u Upravi za veterinu, danas dostavljen Upravi za veterinu na usaglašavanje, kao i članovima IO SPOS-a.

Nakon usaglašavanja IO SPOS-a i Uprave za veterinu, u formi nacrta, Dobra pčelarska praksa biće data na javnu raspravu, tako da će svi članovi SPOS-a moći da daju svoje sugestije.

Nakon toga, IO SPOS-a će razmotriti date sugestije i usvojiti, u saradnji sa Upravom za veterinu, konačnu verziju Dobre pčelarske prakse.

Dobra pčelarska praksa obuhvata sve mere, aktivnosti i postupke koje pčelar treba da sprovede, kako bi se proizvodnja meda odvijala na adekvatan način, a potrošači imali punu garanciju da je postupcima samokontrole, pčelar obezbedio punu prirodnost i kvalitet meda, i stavio ga na tržište onakvog kako su ga pčele sakupile u prirodi.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien