SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽANA SKUPŠTINA SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.225

U subotu, 26. marta 2011. godine održana je Skupština SPOS-a, koja je usvojila izveštaje o radu u 2010. godini i planove rada u 2011. godini.

Donet je i zaključak Skupštine povodom nove politike Ministarstva poljoprivrede radi boljeg vođenja pregovora sa Ministarstvom, i to po pitanju insistiranja na subvencijama po košnici.

Skupština je besprekorno radila sve do trenutka kada je na dnevni red došao zahtev većeg broja društava pčelara iz Bačke za smenom Đorđa Sovilja, člana IO SPOS-a iz Bačke.

Kao što je poznato, međusobne nesuglasice pčelara Bačke potiču još sa prošle Skupštine, kada je izabran za člana IO SPOS-a Đorđe Sovilj, a ne kandidat većine društava pčelara Bačke. Takve stvari su se par puta događale i ranije u istoriji SPOS-a, jer Statut tu mogućnost dozvoljava, ali nije bilo takvih reakcija. Zato je na prošloj Skupštini donet zaključak da IO SPOS-a predloži novo rešenje izbora članova IO, takvo da se ova mogućnost isključi, te da regioni sami biraju svog predstavnika većinom glasova, a da Skupština SPOS-a samo verifikuje njihov izbor, i da ne može da se meša u taj izbor. IO SPOS-a je ovu odluku Skupštine ispoštovao, te je na ovoj sednici Skupštine SPOS-a izmenjen Statut koji sada omogućuje baš takav novi način izbora članova IO SPOS-a, te se nadamo da će buduće skupštine SPOS-a biti mirnije i konstruktivnije.

Društva pčelara Bačke žalila su se Izvršnom i Nadzornom odboru SPOS-a nakon prethodne Skupštine, ali je zaključak Nadzornog odbora bio da njegovo tumačenje Statuta SPOS-a ne odgovara viđenju tumačenja većeg broja društava iz Bačke, te se žalba nije mogla prihvatiti. Inače, krovno i definitivno tumačenje bilo kog Statuta može da vrši samo onaj ko ga je doneo, a to je Skupština SPOS-a, ali društva iz Bačke takvo tumačenje nikada nisu zatražila, pa ni na ovoj Skupštini SPOS-a. Inače, Statut je vrlo jasan, smenu nekog člana Izvršnog odbora SPOS-a mogu zatražiti samo ona društva koja su ga predložila za člana, i to je definitivno tumačenje Statuta koje su mogli da daju i Nadzorni i Izvršni odbor SPOS-a. Da li je to rešenje u Statutu dobro ili nije, to je posebna priča, ali se Statut mora poštovati dok je takav kakav jeste. Izvršni odbor SPOS-a je dužan da štiti zakonitost rada u sklopu svojih nadležnosti i ne može dozvoliti da svako tumači Statut kako mu u određenom trenutku odgovara.

Ni nakon diskusije na ovoj Skupštini, Đorđe Sovilj nije smenjen, ali to neka društva ne priznaju, što je njihovo pravo i imaju pravo da se žale nadležnim organima, tu nije ništa sporno. Sporna stvar na Skupštini sastojala se u tome što je deo delegata Skupštine SPOS-a pre završetka ove tačke, iritiran svađalačkim diskusijama (a neki su bili i ljuti što ovaj problem nije rešen na nivou Bačke, već se prenosi na Skupštinu SPOS-a potpuno nepotrebno, po njihovom mišljenju), izašao iz sale i otišao na ručak, te se nakon glasanja videlo da je ukupan broj onih koji su glasali za smenu daleko ispod potrebnog broja glasova za donošenje odluke, a po osnovu utvrđenog kvoruma sa početka Skupštine. Jer, niko nije tražio da se utvrdi kvorum pre glasanja, a dok se ne utvrdi novi kvorum, shodno pozitivnim propisima, važi prethodno utvrđeni kvorum, i na osnovu njega se mogu donositi odluke, i nikako drugačije, jer bi svako drugačije donošenje odluka bilo protivno pozitivnim propisima i kršilo bi i Statut i Poslovnik o radu Skupštine.

Međutim, juče je na sajtu Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine osvanuo tekst koji je potpisao Milorad Prijić, bivši predsednik društva pčelara u Somboru, u kome se iznosi niz činjenica, ali i neistina, kao i optužbi i uvreda na račun SPOS-a, što je zaista nedopustivo.

Evo teksta u celini:

 

NOVI CIRKUS NA SKUPŠTINI SPOS-a    

ponedeljak, 28 mart 2011 22:54

 

Skupština SPOS-a od 26. marta 2011. godine, nije se razlikovala od prošlogodišnjeg sastajanja najvišeg organa pčelarskih organizacija Srbije: bio je to lanjski cirkus u novom izdanju!

Maratonsko većanje Verifikacione komisije o utvrđivanju broja prisutnih delegata sa overenim i potpisanim odlukama svojih udruženja, najavilo je novu bruku i sramotu onih koji su na čelu pčelarske organizacoije Srbije.

Izvršni odbor i Nadzorni odbor Skupštine SPOS-a u dva navrata su odbijali zahteve 15 udruženja pčelara Bačke da se izbor Đorđa Sovilja za člana Izvršnog odbora (imao je podršku 5 udruženja), proglasi nezakonitim, jer je od 159 delegata, koliko je prošle godine prema izveštaju Verifikacione komisije prisustvovalo Skupštini, dobio samo 58 glasova.

Dostavljali smo i pravno tumačenje poznatih advokatskih kancelarija pomenutog presedana, ali je predsednik Nadzornog odbora Vučko Jovičić potpisao odluku po kojoj je izbor Đorđa Sovilja bio zakonit?! Isti stav zauzeo je i Izvršni odbor SPOS-a.

Ove godine 15 društava Bačke dostavilo je zahtev da se Đorđe Sovilj razreši, odnosno opozove s dužnosti člana Izvršnog odbora, jer ne obaveštava udruženja pčelara Bačke o odlukama Izvršnog odbora niti ih posećuje, što je njegova obaveza i po Statutu i po Pravilniku o radu Izvršnog odbora SPOS-a. Sovilj je izjavio da ovo nije Narodni front i 1948. godina i da mu ne pada na pamet da posećuje udruženja pčelara Bačke. Blagajniku Društva pčelara „Jovan Živanović“, čiji je predsednik, zabranio je da prikuplja članarinu za SPOV i uručuje časopis „Vojvođanski pčelar“. Reč je o čoveku koji razbija jedinstvo SPOS-a i SPOV-a. Kompletan sastav Nadzornog odbora DP „Jovan Živanović“ podneo je ostavku zbog samovolje Đorđa Sovilja. Za ostavku je glasalo 10, a protiv 9 delegata Skupštine DP „Jovan Živanović“ u Novom Sadu?! Toliko je delegata prisustvovalo na kraju Skupštine od ukupno 180 članova?! I to je sve legalno i legitimno?!

Izvršni odbor SPOS-a odbio je i poslednji zahtev da u dnevni red Skupštine uvrsti predlog o razrešenju, odnosno opozivu Đorđa Sovilja dužnosti člana Izvršnog odbora Skupštine SPOS-a.

Na Skupštini SPOS-a održanoj 26. marta 2011. godine, sa 68 glasova za u dnevni red Skupštine SPOS-a uvršteno je i da se  Đorđe Sovilj razreši odnosno opozove s dužnosti člana Izvršnog odbora SPOS-a. To je za ljude koji drže do morala istovrmeno značilo i smenjivanje Izvršnog i Nadzornog odbora, jer nisu prihvatali sasvim legitimno pravo 15 udruženja Bačke. Tačnije, delegati Skupštine SPOS-a svojom odlukom su ustanovii da su i Izvršni odbor i Nadzorni odbor postupili nezakonito. Ali, onima koji ne biraju sredstva da bi nastavili da vladaju SPOS-om, to nije bilo ni na kraj pameti!

O opozivu Đorđa Sovilja izjasnila su se ukupno 72 delegata, a većina je bila da se razreši dužnosti člana Izvršnog odbora SPOS-a. Predsedavajući Skupštine Đorđe Mrkić objavio je rezultate glasanja i saopštio da je Đorđe Sovilj razrešen dužnosti člana Izvršnog odbora SPOS-a.

Međutim, predsednik Nadzornog odbora Vučko Jovičić je još jednom sebe proglasio znalcem prava, iako je pravna nauka za njega velika nepoznanica i rekao da Sovilj nije smenjen!

Predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović, koji nije bio prisutan za vreme glasanja, predložio je da se ponovo glasa! Zakasnio je s predlogom, jer je ogromna većina delegata već napustila amfiteatar Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Obaveštenje koje je dao presedavajući Skupštine SPOS-a Đorđe Mrkić da je Đorđe Sovilj razrešen dužnosti člana IO SPOS-a  za nas je konačno. Sovilj nije ni predstavljao pčelare Bačke, jer pre godinu dana nije ni bio izabran. Ne sumnjamo da će Nadzorni odbor SPOS-a nastaviti da proglašava pravdu nepravdom.

Vreme je da nadležni sud dobije reč.

U ime 15 udruženja pčelara Bačke

Milorad Prijić

 

A sada evo spiska neistina iz ovog teksta:

1) Napisano je da je Maratonsko većanje Verifikacione komisije o utvrđivanju broja prisutnih delegata sa overenim i potpisanim odlukama svojih udruženja, najavilo novu bruku i sramotu onih koji su na čelu pčelarske organizacije Srbije, što je zaista neverovatna konstatacija, naročito kada se zna da je Izvršni odbor SPOS-a namerno u to tročlano telo predložio čak dva člana čija društva podržavaju stav navedenih 15 društava Bačke. Ako su imali većinu, zašto nisu taj posao obavili brzo, a ne da sada krive SPOS zbog toga. A inače, posao zapravo nije mogao da se obavi brzo, jer deo delegata nije doneo urednu dokumentaciju, i to nema nikakve veze sa SPOS-om. Ovakva tvrdnja pisca navedenih redova zaista je bez presedana i krajnje je nekorektna nalaziti primedbe telu u kome sami imate većinu za odlučivanje.

2) Tvrdnja da prošle godine Đorđe Sovilj nije bio izabran, po Izvršnom odboru SPOS-a apsolutno ne stoji, jer je zatražio i dobio tumačenje Nadzornog odbora SPOS-a shodno kome se vidi da je izbor bio legitiman. Ako je iko smatrao da nije, trebao je da pokrene potrebne procedure, a ne da krivi SPOS zbog toga što to nije uradio.

3) Napisano je da je Na Skupštini SPOS-a održanoj 26. marta 2011. godine, sa 68 glasova za u dnevni red Skupštine SPOS-a uvršteno i da se  Đorđe Sovilj razreši odnosno opozove s dužnosti člana Izvršnog odbora SPOS-a. To je za ljude koji drže do morala istovrmeno značilo i smenjivanje Izvršnog i Nadzornog odbora, jer nisu prihvatali sasvim legitimno pravo 15 udruženja Bačke. Tačnije, delegati Skupštine SPOS-a svojom odlukom su ustanovii da su i Izvršni odbor i Nadzorni odbor postupili nezakonito. Ali, onima koji ne biraju sredstva da bi nastavili da vladaju SPOS-om, to nije bilo ni na kraj pameti. Zaista je ovakav tekst nečuvena zamena teza, i pravno gledano, kada se jedna odluka donese, ona znači ono što u njoj piše, a ne znači ono što bi neko voleo da znači. Skupština SPOS-a je jednoglasnim usvajanjem izveštaja o radu SPOS-a u prethodnoj godini, apsolutno stala iza svog rukovodstva, a da misli da to rukovodstvo ne radi kako treba, izveštaj ne bi bio prihvaćen. A i isti onaj ko je napisao ovako nešto, koji minut ranije sam je glasao za usvajanje Izveštaja o radu SPOS-a, a da je hteo da izveštaj ne bude usvojen, što bi značilo da je rukovodstvo loše radilo, on bi glasao protiv usvajanja. Takođe, predsednik SPOS-a je lično u više navrata govorio predstavnicima navedenih 15 društava Bačke da IO SPOS-a nema pravo da po Statutu stavi na dnevni red Skupštine ovu tačku za smenu člana IO SPOS-a, te da mu ne pada na pamet da krši Statut, ali da oni imaju puno pravo da na Skupštini direktno predlože ovu tačku, i da će je on principijelno podržati. Kada je takav predlog stigao na Skupštinu prilikom ustanovljavanja dnevnog reda, predsednik SPOS-a je izašao za govornicu i apsolutno podržao legitimnost takvog predloga, i pozvao delegate da glasaju za njega, jer svaki član Skupštine ima pravo da zatraži bilo čiju smenu, tu nije ništa sporno na samoj Skupštini, a Skupština će ceniti argumentaciju predlagača. Ceo problem se vrti oko pogrešnog tumačenja Statuta SPOS-a od strane nekih predstavnika navedenih 15 društava, što nas vodi iz problema u problem, potpuno nepotrebno, i pravi svađe gde ih nema, u trenutku kada nam je jedinstvo najpotrebnije.

4) Takođe se navodi da Predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović nije bio prisutan za vreme glasanja, što je takođe potpuna neistina. On nije bio prisutan u sali iz opravdanih razloga u prvom delu diskusije oko ove tačke, ali je oko polovine ušao i itekako je bio prisutan i glasao kada je glasanje obavljano. Pošto mu je prošle godine zamereno, upravo od predstavnika navedenih 15 društava Bačke, jer se tada glasanjem opredelio za jednog od članova IO SPOS-a (iako je na to kao delegat imao puno pravo), i ovog puta jeste glasao, ali je bio uzdržan, tj. neutralan. Kada je nastala pometnja i blokada rada Skupštine nakon novog nezadovoljstva predstavnika navedenih 15 društava Bačke, predsednik SPOS-a je izašao za govornicu i pozvao pravnike da kažu da li je njegovo lično tumačenje tačno ili ne, a to je da pred Skupštinom stoje dva rešenja u tom trenutku. Jedno je da se prihvati rezultat glasanja koji je potpuno legitiman, jer za smenu nije glasalo više od polovine utvrđenog kvoruma, ili da Skupština poništi odluku, da se utvrdi novi kvorum i da se ponovo glasa. Preovladao je stav delegata da je glasanje završeno potpuno legitimno. Čak i da je prihvaćen drugi predlog predsednika SPOS-a, jasno se moglo videti da u sali u tom trenutku više nije bilo minimalnog broja delegata za odlučivanje, jer su mnogi već sišli u menzu na ručak iritirani svađama, te je Skupština prekinula rad.

Evo i spiska uvreda iz ovog teksta:

1) Da je Skupština SPOS-a cirkus;

2) Napisano je: Ali, onima koji ne biraju sredstva da bi nastavili da vladaju SPOS-om, to nije bilo ni na kraj pameti! Ovo je samo obična uvreda i ništa više, jer je IO SPOS-a sve svoje odluke doneo isključivo u skladu sa Statutom, što može da proveri svaki član SPOS-a koji pažljivo pročita Statut. IO SPOS-a nema pravo niti mu pada na pamet da krši Statut zbog nečijeg pogrešnog tumačenja Statuta.

3) Napisano je: Ne sumnjamo da će Nadzorni odbor SPOS-a nastaviti da proglašava pravdu nepravdom. I ovo je samo obična uvreda, što je nedopustivo. O tome da li neko pravdu proglašava nepravdom ne može da odlučuje bilo koji pojedinac, već isključivo Skupština SPOS-a koja svoje organe može da smeni ako ne rade dobro kad god poželi, a pošto to ovog puta nije učinila, onda verovatno ne misli kao potpisnik navedenog teksta, koji tvrdi da je tekst napisao u ime 15 društava Bačke, što ćemo svakako proveriti.

 

U svakom slučaju, SPOS smatra da je izmenom Statuta, upravo na inicijativu 15 društava Bačke, sada konačno rešen ovaj problem, te da ubuduće neće biti problema oko izbora članova IO SPOS-a. Sada će svaki region samostalno birati svog predstavnika u IO SPOS-a.

Što se tiče SPOV-a i 15 društava Bačke, SPOS će zatražiti pismeno izjašnjenje svakog od njih, da li se slažu sa ovakvim tekstom objavljenim na sajtu SPOV-a, i konačnu informaciju objaviti u časopisu Pčelar, krajnje objektivno. Takođe, ovaj tekst sa sajta SPOV-a biće upućen Sudu časti SPOS-a na razmatranje. U svemu nam nije jasno otkud ovoliko negodovanje, kada im je SPOS maksimalno izašao u susret, predsednik SPOS-a je lično podržao stavljanje tačke o smeni na dnevni red, izmenjen je čak i Statut SPOS-a na njihov zahtev. Ali, rukovodstvo SPOS-a ne može da natera Skupštinu SPOS-a da glasa onako kako bi oni želeli, jer je Skupština vrhovni organ SPOS-a i rukovodstvo SPOS-a je tu da izvršava odluke Skupštine, a ne obrnuto.

Nadamo se da će razum prevladati, jer do izbora novih članova IO SPOS-a po novom Statutu ostalo je svega nekoliko meseci, te da će ova neprijatna epizoda biti prevaziđena na jedini mogući način, i da ćemo svu našu energiju usmeriti u ostvarivanje planiranih ciljeva društava pčelara, SPOV-a i SPOS-a, a ne u bavljenje samim sobom. Čeka nas teška godina prepuna izazova.

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien