SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZ ISTORIJATA NEONIKOTINOIDADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.529

Iako smo dosta napisali na sajtu o neonikotinoidima, smatramo da pčelare pre suncokretove paše moramo dobro da informišemo o svim aspektima problematike koje ovi insekticidi nose sa sobom.

Francuski pčelari prijavljuju velike pomore pčela još od 1995. godine i procenjuju da su oni posledica prskanja različitih poljoprivrednih kultura preparatom Gaucho® (osnovna supstanca imidacloprid, BAYER) odn. RegentTS® (osnovna supstanca fipronil, BASF). Proizvođači su osporavali štetnost svojih proizvoda za pčele. Optuživanja su kulminirala pojedinačnim tužbama u kojima je BAYER optužio pojedine pčelare za rušenje ugleda, ali je na kraju sam snosio troškove i osuđen je na plaćanje odštete pčelarima.

Činjenica je da su poljoprivredna zaštitna sredstva veliki zalogaj za svaku farmaceutsku kompaniju. Tako je BASF u 2003. u tom sektoru ostvario dobit od 3 milijarde evra, a kod BAYER-a je samo Gaucho® ostvario godišnju dobit od 600 miliona evra.

Izveštaj francuskog Naučno-tehničkog komiteta o imidaklopridu zaključuje da: "… kada se radi o Gaucho pakovanju semenskog kukuruza, izveštajem PEC/PNEC (propisana koncentracija izloženosti / predviđena koncentracija koja ne utiče na organizme iz okruženja) utvrđuje se da, kao za suncokret (vodeći brigu o konzumiranju polena od strane hraniteljica, što bi moglo da izazove njihovo povećano uginuće) to može biti jedan od elemenata koji objašnjava slabljenje pčelinjih zajednica, koje je primetno uprkos zabrani upotrebe Gaucho-a kod semenskog suncokreta".

Nova dimenzija se dostigla u julu 2003. kada je CNRS (Lyon) dokazao prisustvo fipronil rezidua u mleku, tako da je situacija postala još ozbiljnija, pa je 29. januara 2004. godine Komisija za proučavanje toksičnosti hemijskih proizvoda izdala sledeće obaveštenje: "Ne upisuje se u fipronil u Aneks I (odobrenje supstance) prema direktivi 91/414/CE, uzimajući u obzir veliku zabrinutost za okolinu i divlje vrste. Informacije… ne dozvoljavaju da se izglasa prihvatljiv rizik za više vrsta (ptice, sisari, vodeni organizmi, pčele) prema procenama u dosijeu". U odluci Evropskog parlamenta daje se zadatak Komisiji da sprovede opširna i detaljna istraživanja po pitanju pomora pčela. Poslednjih dana svedočimo zabrani pesticida imidacloprid (i ne samo njega, već i drugih preparata iz iste grupe) kao poljoprivrednog "zaštitnog" sredstva u zemljama Evrope.

Auto teksta: Milan Matejić

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE