SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

U SLOVENIJI DOKAZANO TROVANJE PČELA NEONIKOTINOIDIMADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 3.896

Nakon trovanja pčela, država Slovenija je preduzela odgovarajuće mere, uzela uzorke, izvršila analize i došla do rezultata koji potvrđuju trovanje neonikotinoidima.

Utvrđeno je trovanje neonikotinoidima na više lokacija, ali ne na svim (na par pčelinjaka je uzrok stradanja pčela bila upotreba neregistrovanih preparata za subijanje varoe – na jednom pčelinjaku je utvrđena upotreba čak dva neregistrovana preparata, a na nekim čak i američka trulež).

Tamo gde je utvrđen efekat neonikotinoida na pčele, dokazano je da su klothianidin i thiametoxam, pri sejanju semena kukuruza, usled dizanja prašine i zanošenja praha, otišli na susednu površinu sa uljanom repicom, zatrovali usev, a da su kasnije pčele išle po polen i nektar na uljanu repicu i unele dovoljne količine ovih otrova u košnice! Slovenački stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede navode da su do sličnih rezultata analiza trovanja, došli i Nemci u južnoj Nemačkoj. Na jednoj lokaciji su preparati nađeni u pčelama, ali u mnogo manjoj koncentraciji od potrebne za uginuće. Na trećoj lokaciji je do trovanja pčela došlo zbog nepravilne upotrebe hemijskih preparata, u toku trajanja leta pčela.

Sve u svemu, ovo je još jedan dokaz otrovnosti ovih preparata, koji se često poriče.

Odmah nakon dobijanja ovih podataka, kompletan materijal sam prosledio Upravi za zaštitu bilja.

Dr med. Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE