SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PRED REŠAVANJEM PROBLEMA REGISTRACIJE PČELARSKIH VOZILADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.178

Nalazimo se pred rešavanjem problema registrovanja pčelarskih vozila po novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja. On, kao što je poznato, donosi niz tehničkih problema pri registraciji ovih vozila, ali je SPOS još pre više od godinu dana reagovao i dobio odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova koji smo objavili, a u poslednjih par meseci vodili su se razgovori o tome da se podzakonskim aktima preostali tehnički problemi reše. Razgovor je vođen sa državnim sekretarom Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodinom Draganom Markovićem, koji je uz ovu funkciju i poznati napredni pčelar, i koji nam je izašao u susret i omogućio da predložimo naše rešenje.

Danas smo dobili dopis koji vam ovde prenosimo u celini, na čemu se posebno zahvaljujemo gospodinu Markoviću, na osnovu koga imamo još nekoliko dana da predložimo moguće rešenje. Pozivamo ovim putem sve pčelare da se do sutra uveče jave SPOS-u u pismenom obliku, te će SPOS na osnovu svih pristiglih predloga i predloga koji su već ranije dostavljeni Ministarstvu iskristalisati jedno konačno i jedinstveno rešenje i predložiti ga Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako bi bilo ugrađeno u podzakonski akt koji se ovih dana završava. Kako je dogovoreno, za razliku od prethodnog stava, ovim rešenjem biće obuhvaćena sva vozila i prikolice koje se koriste ISKLJUČIVO u svrhu prevoza pčela. 

Mailove šaljite na [email protected] 

 

PISMO MUP-a 

 

Odredbama člana 10. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu ZOBS) i odredbama člana 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu ZBS) date su definicije osnovnih vrsta vozila. Za tako određene vrste vozila, u ostalim odredbama ovih zakona definisani su, pored ostalog, uslovi za upravljanje i brzine kretanja, a podzakonskim aktom uslovi koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema vozila (prema vrstama) u saobraćaju na putevima. Da bi se vozilo registrovalo, odnosno da bi se mogao izvršiti tehnički pregled na propisan način, neophodno je utvrditi vrstu u skladu sa vrstama određenim navedenim članovima, jer se u suprotnom javljaju problemi sa primenom odredaba propisa o bezbednosti saobraćaja.

Ukoliko u saobraćajnu dozvolu nije utvrđena vrsta vozila definisana navedenim odredbama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, javljaju se negativne posledice u ostvarivanju javnog interesa u materijalnom i bezbedonosnom smislu.

Netačno utvrđivanje vrste vozila, najčešće, ima za cilj izbegavanje plaćanja propisanih dažbina pri registraciji vozila, ili izbegavanje primene odredaba propisa o bezbednosti saobraćaja koje važe za konkretno vozilo. U tom smislu navodimo pojavu, koja se pojavila poslednjih nekoliko godina, da vlasnici putničkih vozila, sa popularnim nazivom "terenac" ili "džip" u cilju izbegavanja plaćanja visokih poreza na upotrebu motornih vozila ove kategorije, u vozila umesto zadnjih sedišta ubacuju nekoliko košnica, i ispitivanjem kod ovlašćenih organizacija vozila prevode u "specijalna za prevoz pčela". Nakon ove "prepravke" i promene "vrste" u vozila se vraćaju sedišta i prethodna namena – prevoz putnika.

Ovo Ministarstvo preduzima mere na suzbijanju ovih pojava i neće dozvoliti da vlasnici vozila, koji svoja vozila prepravljaju u cilju bavljenja pčelarstvom, snose posledice opisanih zloupotreba.

Kategorija "specijalno vozilo" nije "ukinuta" već ista nije nikada bila određena navedenim Zakonima, a zbog napred navedenih posledica po javni interes, ovo Ministarstvo od privrednih društava ovlašćenih za vršenje tehničkog pregleda zahteva da se pri tehničkom pregledu mora utvrditi vrsta u skladu sa, isključivo, propisima o bezbednosti saobraćaja. Zbog nesavesnog vršenja tehničkog pregleda u pogledu određivanja vrste vozila, protiv ovlašćenih organizacija,  primenjuje se mera oduzimanja ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Vozilo za prevoz pčela, u skladu sa navedenim, na tehničkom pregledu mora biti okvalifikovano kao teretno, jer se u smislu člana 10. tačka 34. ZOBS-a radi o vozilu za prevoz tereta. Takođe, na tehničkom pregledu se konstatuje i podatak o obliku i nameni karoserije, gde se za ova vozila upisuje: vozilo (može sa ili bez reči specijalno) za prevoz pčela. Na osnovu ovog podatka se utvrđuje visina propisanih dažbina.

Prema tome, pri produženju registracije vozila za koje je na tehničkom pregledu utvrđeno da je teretno sa oblikom i namenom karoserije vozilo za prevoz pčela plaćaju se sledeće dažbine:

republička administrativna taksa za registraciju i produženje registracije (jedinstveno za sva vozila- 1310 dinara),

naknada za puteve (160 dinara),

komunalna  taksa za držanje motornih vozila, ukoliko je opština na čijoj je teritoriji je prebivalište vlasnika odlukom propisala takvu taksu,

naknada za zagađivanje okoline propisana Uredbom o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade, čija visina zavisi od radne zapremine motora, starosti vozila i vrste motora,

iznos premije osiguranja od autoodgovornosti (jedinstven iznos za sva vozila konstruktivno predviđena za prevoz košnica bez obzira na nosivost – 6461 dinar).

Kao što se vidi iz navedenog nijedna dažbina nije vezana za nosivost ili drugu masu vozila, odnosno konstatacijom da je vozilo namenjeno za  prevoz pčela prema vrsti teretno vozilo, nema nikakav uticaj na visinu novčanog iznosa potrebnog za produženje registracije vozila.

Prema važećim propisima o bezbednosti saobraćaja predmetna vozila se ne mogu trajno registrovati s obzirom da ista nisu traktori, zaprežna vozila, bicikli sa motorom ili radne mašine.

U novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ukinuta je kategorija trajno registrovanih vozila, ali je data mogućnost da se motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćajuna putu mogu, na zahtev vlasnika vozila, registrovati i na period koji ne može biti kraći od mesec dana.

Prema važećim propisima tehnički pregled ovih vozila je bio obavezan pri registraciji vozila i isti se obavljao u objektima za vršenje tehničkog pregleda vozila. S obzirom na specifičnost ovih vozila, odnosno njihovog tereta, kao i činjenicu da ova vozila u saobraćaju na putu, najčešće, učestvuju kada se pčele odvoze na "pašu", odnosno da se kreću malim brzinama zbog transportnih uslova koje zahteva ova vrsta prevoza, trebalo bi razmotriti mogućnosti definisanja posebnih uslova pod kojima bi se vršio tehnički pregled ovih vozila. U tom smislu veoma bi bilo korisno izvršiti odgovarajuće konsultacije sa vlasnicima ovih vozila u cilju definisanja postupka koji će na optimalan način zadovoljiti zahteve bezbednosti saobraćaja i na podsticajan način uticati na dalji razvoj ove grane poljoprivrede.

 

           

 

 

       

           

 

   

                                                       

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE