SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IO SPOS-a RASPISAO IZBORE ZA DELEGATE SKUPŠTINEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.789

IO SPOS-a je raspisao izbore za delegate Skupštine SPOS-a na osnovu člana 29, stav 1 Statuta SPOS-a.

Osnovne pčelarske organizacije (u daljem tekstu Udruženja/društva pčelara) trebaju u narednom periodu, počev od 1. septembra 2014. godine,da izaberu svoje delegate za Skupštinu Saveza. Shodno članu 30, stav 1 Statuta SPOS-a, delegati Skupštine Saveza biraju se na skupštini osnovnih pčelarskih organizacija (društava i udruženja) shodno broju njihovih članova koji plaćaju članarinu Savezu, na način i po postupku utvrđenim njihovim statutima. Da podsetimo, po Statutu, pčelarske organizacije koje imaju od 20 do 100 svojih članova koji plaćaju članarinu Savezu, biraju jednog delegata. Na svakih započetih novih 100 članova imaju pravo na još jednog delegata.

Poslednji rok za dostavljanje podataka o izabranom delegatu (ime i prezime, adresa i kontakt podaci) određenom da zastupa udruženje/društvo pčelara u Skupštini SPOS-a u naredne dve godine, koliko traje mandat delegata, jeste 31. decembar 2014. godine, kako bi stručna služba SPOS-a mogla pravovremeno da pošalje izabranim delegatima materijal za Skupštinu. Podatke o izabranom delegatu mora pratiti pisani i overeni dokaz nadležnog organa društva/udruženja o njegovom izboru.

Datum održavanja predstojeće Skupštine SPOS-a je 31. januar 2015. godine.

Što se tiče udruživanja udruženja/društava pčelara koja, shodno odredbama Statuta, a prema broju članova, nemaju pravo na samostalnog delegata (imaju ga samo oni sa najmanje 20 članova koji su platili članarinu Savezu), ali ga mogu ostvariti udruživanjem sa drugim udruženjem sa kojim bi imali zajedno najmanje 20 članova, i time ostvarili pravo na jednog delegata, mogu da se udružuju udruženja/društva pčelara koja potiču iz istog izbornog regiona, shodno članu 30, stav 3, Statuta SPOS-a. Udruženja/društva pčelara koja se udružuju kako bi zajedno imala najmanje 20 članova i time ostvarila pravo na jednog delegata na narednoj Skupštini SPOS-a, moraju u roku od 30 dana od dana početka izbornog perioda (a najkasnije do 1. oktobra 2014. godine, shodno članu 30 Statuta, stav 3) da dostave SPOS-u odluku nadležnog organa po njihovom Statutu, o tome sa kojim udruženjem se udružuju. Ako to ne urade, shodno Statutu, proizlazi da nemaju pravo na kasnije udruživanje. Ime delegata koji će ih predstavljati, sa njegovim kontakt podacima i adresom, dostaviće u roku kao i druga udruženja.

Ista izborna procedura važi i za pokrajinske i regionalne saveze (Savez pčelarskih organizacija Vojvodine, Regionalna asocijacija pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije i Regionalni savez pčelarskih organizacija Pomoravskog okruga), s tim što pokrajinski imaju dva delegata po Statutu, a regionalni jednog.

Ako društva i udruženja ne dostave u propisanom roku ime izabranog delegata, poziv za Skupštinu biće poslat na ime predsednika društva ili udruženja. U tom slučaju, to ne znači da on može prisustvovati Skupštini Saveza, jer nije izabran za delegata na Skupštini svoje organizacije, već znači da je ta organizacija dužna da do datuma održavanja Skupštine SPOS-a izabere delegata, i sa pisanim i overenim dokazom o njegovom izboru ga pošalje na Skupštinu Saveza (u tom slučaju, delegat je dužan da na Skupštinu Saveza dođe bar sat vremena ranije, radi uvođenja u evidenciju, i formiranja konačnog spiska delegata). Bez takvog dokaza, nijedan član ili predsednik tog društva ili udruženja nema zakonsko pravo da prisustvuje Skupštini SPOS-a, jer je Statut SPOS-a izričit po tom pitanju.

Molimo da uvažite sve navedene specifičnosti Statuta SPOS-a, kako ne bi došlo do nepotrebnih neprijatnih situacija.

 IO SPOS-a

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien