SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

AKTIVNA MATERIJA ARGUS RASA – CHLORFENVINPHOS?Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 8.153

Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" iz Banja Luke, juče je na svom sajtu postavio važno obaveštenje o tome da je utvrđena štetna materija iz grupe organofosfata, chlorfenvinphos, u preparatu Argus Ras, koji se na tržištu deklariše kao dijetetski suplement biljnog porekla za pčele.

Prenosimo saopštenje u celosti, koje u originalu možete pogledati OVDE:

VAŽNO OBAVJEŠTENjE:

Laboratorijskim ispitivanjem utvrđena štetna materija u preparatu ”Argus Ras” koji se koristi u pčelarstvu

Obavještavamo vas da smo, u okviru već uspostavljene projektne saradnje, a sa ciljem da se utvrdi prisustvo zagađivača meda i uspostavi aktivan nadzor nad preparatima koji se koriste u pčelarstvu a nisu registrovani kao veterinarsko medicinski proizvodi dostavili na konfirmativna hemijska ispitivanja uzorak označen brojem 310-5903/2014.
Ispitivanje je izvršeno u Referentnoj Laboratoriji Evropske Unije (ANSES, European Union Reference Laboratory for Honeybee Health, Sophia Antipolis, France).

Utvrđena supstanca u preparatu Argus Ras je pesticid iz grupe organofosfata, chlorfenvinfos u količini od 0.25 g za pet stripova u orginalnom pakovanju.

Obrazloženje utvrđenog:Preparat Argus Ras (http://www.matexdoo.com/rs/proizvodi.php) se deklariše kao dijetetski suplement biljnog porijekla za pčele.

 

Rezultati analize jasno dokazuju mogućnost zloupotrebe deklaracije “100% ekološki“ i „biljni preparat“. Ovaj proizvod je reklamiran javno na web stranicama, pčelarskim forumima i portalima, časopisima, prodaje se i reklamira na sajmovima pčelarstva sa međunarodnim učešćem, i tako lako nalazi put do pčelara koji nisu upoznati sa rizicima korišćenja dostupnih preparata.

Netačna i nepotpuna proizvodna deklaracija, namjera falsifikovanja, nemogućnost registracije ovog sredstva kao ni njegov zvaničan uvoz u Republiku Srpsku ili BiH, nisu bili predmet provjere nadležnih organa. U sistemu kojim se dokazuje uticaj nekog sredstva na ugrožavanje bezbijednosti meda kao hrane a i uticaja sredstva na vitalnost i opstanak pčelinje zajednice koja je podvrgnuta ovom preparatu, čak višekratno, očigledan je nedostatak komunikacije i kontrolnih mjera. Čudi što se ovaj preparat na tržištu nalazi već nekoliko godina i što kao takav nije bio predmet ozbiljne kontrole kvaliteta u zemlji na čijoj teritoriji se proizvodi. Argus Ras u poslednje vrijeme je zbog „vrlo dobrog obaranja varoe“ postao dostupan i na prostoru Republike Srpske i BiH. Pri tom, aktivna supstanca, chlorfenvinfos ne nalazi se na popisu supstanci u kontroli rezidua pesticida u medu, jer zakonodavac, u ovom slučaju nije prepoznao niti mogućnost da se jedan takav otrov može da nalazi u košnici.

– Što se tiče propisa o hemikalijama, ova hemikalija nije registrovana za upotrebu u Republici Srpskoj.
– Što se tiče propisa o biocidima, ova supstanca se ne nalazi na listi dozvoljenih supstanci za upotrebu u biocidnim proizvodima.
– Prema propisima o sredstvima za zaštitu bilja, ova supstanca je u EU zabranjena za upotrebu o sredstvima za zaštitu bilja
– U Republici Srpskoj i BiH propisi se usklađuju sa EU propisima pa bi i status ove supstance trebao da bude isti kao u EU, što treba provjeriti sa Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja koja donosi spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja. Nema dostupnih literaturnih podataka o odobravanju i korištenju ovog sredstva u kontroli varoe u EU. U ovom slučaju radi se o neautorizovanom varocidnom proizvodu.
– Sudeći po datom zakonodovnom okviru kojim se reguliše ova oblast može se reći da “sve što nije dozvoljeno, zabranjeno je”.
–  Za više informacija pogledati:http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorfenvinphos.

JU Veterinarski Institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” poziva javnost, a naročito rukovodstvo Saveza udruženja pčelara Republike Srpske da o ovome obavijesti sve svoje članice i sve pčelare i učini sve da se ovaj štetni preparat više ne upotrebljava.

JU Veterinarski institut Republike Srpske ”Dr Vaso Butozan” Banja Luka

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien