SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

VEOMA VAŽAN SASTANAK U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.139

2. marta 2010. godine u Privrednoj komori Srbije održan je veoma važan sastanak Grupacije za pčelarstvo čiji je član i SPOS, sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, na kome su razmatrani predlozi četiri pravilnika vezanih za pčelarstvo koji će se po prvi put doneti, kao i predlog subvencija u pčelarstvu za 2010. godinu.

Sastanku su ispred Ministarstva poljoprivrede prisustvovali gospodin Nenad Terzić, šef Odseka za stočarstvo, i njegov saradnik gospodin Mirko Novaković.

Ispred SPOS-a, sastanku su prisustvovali predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović, zamenik predsednika SPOS-a Milutin Petrović i Koordinator za lokalnu problematiku pčelarskih organizacija Milenko Gićanov.

Glavna tema razgovora bio je predlog četiri Pravilnika, čiju izradu je, da podsetimo, sredinom prošle godine, Ministarstvo poljoprivrede po prvi put u istoriji Srbije, poverilo Izvršnom odboru Saveza pčelarskih organizacija Srbije, na čemu se najsrdačnije zahvaljujemo Ministarstvu i gospodinu Nenadu Terziću lično. To je sigurno najveći napredak koji je SPOS postigao u poslednje dve godine u saradnji sa Ministarstvom. Dokazali smo našu dobru nameru da se zakonodavstvo reši na primenljiv i praktičan način, kako bi se pčelarstvo nesmetano razvijalo, što je očigledno prihvaćeno od strane Odseka za stočarstvo koji vodi pčelarstvo. Pokazalo se da je to odličan put za dobijanje rešenja u potpunosti usklađenim sa praksom i stanjem na terenu. Ministarstvo je sva četiri pravilnika, nakon dobijanja od SPOS-a stručno obradilo, prihvatilo ogromnu većinu ponuđenih rešenja i ponudilo zvanične nacrte pravilnika koji su razmatrani na ovom sastanku. To su sledeći pravilnici:

1) Pravilnik o uslovima i načinu gajenja pčela i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i uslovima za izdavanje saglasnosti za korišćenje pčelinje paše za pčelare iz drugih zemalja 

2) Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra pčelinje paše 

3) Pravilnik o veličini zaštitnog pojasa oko Centra za selekciju pčelinjih matica i posebnim uslovima prometa i selidbe pčela i pčelarskog priplodnog materijala u zaštitnom pojasu oko Centra za selekciju pčelinjih matica 

4) Pravilnik o kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda

Predstoji još jedan sastanak SPOS-a sa stručnjacima Ministarstva i naučnim radnicima gde će biti razmotrene sve sugestije date na ovom sastanku, nakon čega će uslediti procedura donošenja ovih pravilnika.

Što se tiče subvencija za pčelarstvo, iako je o tome i ranije razgovarano, na sastanku je po prvi put u javnost iznet predlog  subvencija za ovu godinu. Gospodin Nenad Terzić je saopštio da je Uredba u završnoj fazi. Naime, pošto Uprava za veterinu još uvek nije počela sa sprovođenjem pravilnika o obeležavanju košnica, a čak i da počne, taj posao bi trajao najmanje godinu dana, i pošto je to uslov za dobijanje subvencija po košnici, predloženo je da se ne dozvoli da i ove godine ne budu iskorišćena sredstva namenjena subvencijama za pčelarstvo u visini od 20 miliona dinara, tako što će se subvencije odrediti za one namene koje mogu da iskoriste svi zainteresovani pčelari, dok se uvođenje subvencija po košnici ipak mora odložiti za narednu godinu.

S obzirom na znatna uginuća pčela u proteklih par godina, a s obzirom na to da je med veoma perspektivan izvozni proizvod Srbije, Ministarstvo će subvencijama podržati dve mere za uvećanje broja pčelinjih društava. Prva mera je subvencija u visini od 3.000 dinara za nabavku roja na 5 ramova. Kako saznajemo, rojevе mora da prati račun izdat od pravnog lica, a matica u njima neće morati da bude selekcionisana. Druga mera je subvencija po selekcionisanoj matici u iznosu od 700 dinara, što praktično znači da će se matice moći da nabave skoro besplatno, po simboličnoj ceni od oko 70-100 dinara, jer će subvencija pokriti oko 90% trenutne cene.

Zahvaljujemo se ministru poljoprivrede dr Saši Draginu, kao i šefu Odseku za stočarstvo gospodinu Nenadu Terziću, na izuzetnom razumevanju naših problema, što ove godine neće dozvoliti da planirana sredstva za subvencije ne budu realizovana, iako posao obeležavanja pčelinjaka nije ni započet. Zahvaljujemo se i svim građanima Srbije koji su potpisali Peticiju SPOS-a, koja je očigledno dala rezultate, a nadamo se da će ih u narednom periodu tek dati po pitanju usklađivanja svih preostalih propisa sa propisima Evropske Unije.

Posebnu zahvalnost dugujemo Privrednoj komori Srbije na gostoprimstvu i okupljanju svih relevantnih faktora u pčelarstvu, kao i rukovodiocima Grupacije za pčelarstvo pri Privrednoj komori Srbije. Svi prisutni su ocenili ovaj sastanak kao izuzetno uspešan, i prvi sastanak Grupacije u poslednje dve godine na kome nije bilo nikakvih nesuglasica, već su svi bili okrenuti ka najvažnijem cilju, a to je donošenje adekvatnih i primenljivih propisa u oblasti pčelarstva, usklađenih sa trendovima i zakonskom regulativom u Evropskoj Uniji.

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien