SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

IZAŠAO DVOBROJ ČASOPISA „SLOVENSKI ČEBELAR“ ZA JUL I AVGUSTDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.012

Upravo je izašao iz štampe dvobroj časopisa "Slovenski čebelar" za jul i avgust.

Ovde objavljujemo sadržaj.

 

 

IZ VSEBINE

DR. MED. RODOLJUB ŽIVADINOVIČ: IZZIVI BREZPAŠNEGA OBDOBJA MED PRIPRAVO ČEBEL NA PREZIMOVANJE (I. DEL)
Čebelarje na celotnem Balkanskem polotoku in njihove čebele poleti vse pogosteje pesti pomanjkanje čebelje paše. Sprememba podnebnih razmer in »moderno« kmetovanje terjata svoj davek. V tem obdobju imajo čebelarji številne probleme, pogosto pa se zgodi, da ukrepajo neprimerno, predvsem ob nujnem krmljenju. Najprej bi bilo treba razjasniti, kakšna je vloga dodatnega krmljenja s sladkorno raztopino v tem obdobju …

MILAN MEGLIČ: PRAVOČASNO POSKRBIMO ZA ZDRAVE ZIMSKE ČEBELE
Po končani paši po navadi nastopi brezpašno obdobje. Ker je v družinah še veliko zalege, je velika tudi poraba hrane. Kdor je vzel čebelam preveč zalog, naj jim jih v takem primeru vrne! Potrebno hrano lahko dodajamo v kateri koli obliki: kot med, sladkorno raztopino, sirup ali kot sladkorno pogačo. Število čebel in zalege se avgusta že začne zmanjševati, varoj pa je vsak dan več. Z uspešnim zatiranjem lahko iz družin odstranimo večino teh zajedavcev. Za ta namen v skladu z »Operativnim programom zatiranja varoze za leto 2010«, NVI, uporabljamo sredstvo Check Mite ali Apiguard, veterinar pa lahko predpiše še Bayvarol ali Apivar, izjemoma tudi mravljinčno, oksalno ali mlečno kislino. Po zadnjem odvzemu medu lahko varoje zatiramo z različnimi sredstvi. Pomagamo si lahko tudi z apitehničnimi ukrepi …

DR. PETER KOZMUS: RAZLIKA MED GOSPODARSKIMI IN RODOVNIŠKIMI MATICAMI TER NJIHOV POMEN
Čebelja matica je že od nekdaj predmet posebne pozornosti, saj je kakovost čebeljih družin odvisna predvsem od kakovosti matice. Od tega niso odvisni samo donos medu, mirnost, rojivost in čistilni nagon družine, ampak tudi lastnosti, kot so dovzetnost za bolezni in učinkovitost izrabe določenih paš. Številni čebelarji zato stremijo k temu, da bi v svojih čebelarstvih imeli čim bolj kakovostne matice, to pa je tudi razlog za vzpostavitev vzreje matic, ki sega že v čas Antona Janše …

MAJA SMODIŠ ŠKERL, DR. VET. MED. IN PROF. DR. ALEŠ GREGORC: DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČEBELARSTVA V KIS V LETU 2009 (II. DEL)
Naloga poteka na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS. V obdobju od leta 2006 do 2009 smo spremljali morfološke in fiziološke lastnosti vzrejenih matic, ki smo jih leta 2006 in 2008 pridobili od večine vzrejevalcev v Sloveniji. Matice in ovarije (jajčnike) smo stehtali, prešteli ovariole (cevke) in določili število semenčic v semenski mošnjici (spermateki). S pomočjo stereomikroskopa smo izvedli morfološke meritve glave in kril …
Raziskava poteka na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 (Uradni list RS, št 112/08). Ena izmed dejavnosti v okviru raziskave je tudi poskusno tretiranje varoje v čebeljih družinah. V poskusu smo spremljali naravni odpad varoj, nato pa izvedli zatiranje z akaricidi in ocenili njihovo učinkovitost proti pršici Varroa destructor …

VJEČESLAV I. LEBEDEV: TEHNOLOGIJA INTENZIVNE IZRABE ČEBELJE PAŠE (II. DEL)
Navzočnost matice v čebelji družini zelo vpliva na izletanje, vnos nektarja in njegovo predelavo. Matica v čebelji družini je odločilni pogoj za normalno delo čebelje družine in izrabo paše. Če je čebelja družina brez matice, so vse operacije v njej upočasnjene, sčasoma pa se tudi povsem ustavijo. Čebele prenehajo graditi satje in vzrejati ličinke, ustavi pa se tudi nabiranje nektarja in cvetnega prahu in njuna predelava. Ko se v taki čebelji družini znova pojavi matica, se obnovijo tudi vse njene funkcije …

ANDREJA KANDOLF: OZNAČEVANJE VRSTE/TIPA MEDU
Da mora biti vsak med, ki je dan v promet, pravilno označen, se strinjamo vsi. Nalepka za med mora nujno vsebovati: ime izdelka, v našem primeru torej med, neto količino, rok uporabnosti, ime in naslov proizvajalca, državo izvora, in če roka uporabnosti nismo označili s točnim datumom, še podatek o seriji (lot) živila. Označitev serije je sicer obvezen podatek za vse uporabnike znamke Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo …

FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
Mehika – Tamkajšnji čebelarji z več tisoč čebeljimi družinami imajo pogosto probleme, kako obvarovati rezervno satje pred voščeno veščo, saj si ne morejo privoščiti dragih hladilnic. V čebelarstvu Miel Norteña na severu Mehike s približno 7000 naseljenimi panji, ki jih uporabljajo predvsem za opraševanje plantaž jablan, se že nekaj časa uspešno bojujejo proti temu škodljivcu z osico iz rodu najezdnikov in z latinskim imenom Trichogramma …
Nemčija – V tej državi je oljna ogrščica ena najpomembnejših spomladanskih čebeljih paš in tudi med te rastline je med porabniki zelo priljubljen. Problem pa so ostanki zaščitnih sredstev v njem, ki po večini sicer ne presegajo zgornjih še dovoljenih vrednosti, vendar vsak kupec pričakuje, da je med popolnoma naraven, brez neželenih dodatkov. Zakaj se pojavlja ta problem? …
Sicer pa so bile zimske izgube čebeljih družin letos manjše od pričakovanih – povprečno so nemški čebelarji izgubili samo 15 odstotkov družin. Ta uspeh pripisujejo temu, da je v Nemčiji že dve leti prepovedana uporaba neonikotinoidov pri koruzi, saj so bili pred tem prav ti poglavitni krivci za pomore čebel. Zanimivo je, da so nemške čebelarke, ki jih je kar precej, letos izgubile samo 7 odstotkov čebeljih družin. Njihov uspeh je najverjetneje posledica tega, da so pri ukrepih proti varozi doslednejše in natančnejše od čebelarjev …
Kitajska – Marsikateri čebelar skuša povečati moč svojih čebeljih družin in posredno povečati pridelke medu z uvedbo večmatičnega sistema, vendar to nekaterim uspeva bolje, drugim slabše. Kitajci so se domislili zelo izvirne metode, s katero jim je uspelo, da kljub naravnim zakonom, ki vladajo med čebelami, v isti družini druga ob drugi živi in zalega več matic. Kaj so naredili? …

VLADIMIR FAJDIGA: ČEBELARJEVA OPRAVILA V JULIJU IN AVGUSTU
Kaj bomo počeli v naslednjih mesecih? Če doslej nismo uporabili matične rešetke, jo uporabimo sedaj in v začetku julija matico omejimo na spodnji dve nakladi standardne mere ali spodnje tri dvotretjinske mere. Po načelu plodišče-svetišče v del panja pod rešetko po nepotrebnem ne posegamo več. Po končani paši med iztočimo ter prazne naklade s satjem ali satje samo zvečer vrnemo čebelam – če je to potrebno. Vrste medu, ki niso primerne za prezimovanje (kostanjev, hojev, bršljanov, …), iztočimo dosledneje, torej iztočimo tudi medeno plodiščno satje, in sicer tako, da ga najprej za določen čas – da se poleže vsa zalega – prestavimo nad matično rešetko …

ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV PO OPERATIVNEM PROGRAMU ZATIRANJA VAROJ V POLETNEM OBDOBJU V LETIH 2008 IN 2009
Predvsem želimo izboljšati zdravstveno stanje in preživetje čebel. Boljše rezultate bomo dosegli z enotnim pristopom ter s sodelovanjem med čebelarji in veterinarsko službo. Kakšno je bilo poleti in jeseni leta 2008 in 2009 zdravstveno stanje v čebelnjakih v naši državi, lahko razberemo iz podatkov v poročilu VF NVI, ki smo jih veterinarji NVI pridobili pri spremljanju zdravstvenega stanja čebel in učinkovitosti zdravil za poletno zatiranje varoj (Operativni program zatiranja varoj pri čebelah, predstavitev rezultatov in izkušenj v Sloveniji v letih 2008 in 2009, Alenka Jurić, dr. vet. med., Čebelarski zbornik – Celje 2010, ČZS, JSSČ, Brdo pri Lukovici, marec 2010), in iz poročil čebelarjev …

ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: VETERINARSKI NASVETI ZA JULIJ IN AVGUST
Čebelarjem svetujemo, da v poletnem obdobju poskrbijo za močne čebelje družine in njihov dober razvoj, da stalno pravilno oskrbujejo čebele s hrano, da spremljajo naravni odpad varoj in da po zadnjem točenju medu ob izpraznjenem medišču začnejo zatirati varoje po navodilu pristojnega veterinarja …

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien