SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SKUPŠTINA PČELARA NIŠKE BANJEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.704

9. 11. 2014. (nedelja) u 12 časova, u prostorijama O.Š. „Ivan Goran Kovačić“ – Niška Banja, održaće se redovna godišnja Skupština Udruženja pčelara „Suva planina“ iz Niške Banje.

Redovna godišnja skupština
(jesenja)

Dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine i pozdrav prisutnim gostima.
2. Utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara i  dva overivača zapisnika.
3. Usvajanje dnevnog reda i čitanje poslovnika o radu Skupštine.
4. Izveštaj UO o realizaciji Plana rada za 2014. godinu (Predsednik UO
 i komisije), diskusije i usvajanje izveštaja.
5. Razmatranje i usvajanje realizacije Finansijskog plana za 2013. godinu i od  01.01.2014 do 09.11.2014. godinu. Diskusije i usvajanje izveštaja.
6. Izveštaj Nadzornog odbora za 2013. i 2014. godinu. Diskusije i usvajanje izveštaja.   7. Razmatranje i usvajanje predloga Plana rada i Plana zdravstvene zaštite pčelinjih društava za 2015. godinu. Diskusije i usvajanje predloga.
8. Razmatranje i usvajanje predloga Finansijskog plana za 2015. godinu.
9. Izbor članova Nadzornog odbora.
10. Izmena i dopuna članova komisij.
11. Svečani deo Skupštine.
12. Razno.

NAPOMENA:
Na Skupštinu sa sobom poneti Statut Udruženja, Pravilnik pčelarenja, Plan rada za 2015. godinu, Plan zdravstvene zaštite za 2015. godine. Vršiće se učlanjivanje za 2015. godinu

U Niškoj Banji 09.11.2014.                                                              PRESEDNIK U.O.
Miša Jovanović s.r.
                                                                                              

Udruženje je osnovano 2005. godine sa ciljem da podstiče i unapredi pčelarsku proizvodnju u regionu Niš a posebno na prostorima Suve Planine, Zaplanjske doline , i Niške kotline, gde postoje  veoma dobri uslovi za bavljenje pčelarstvom. Po pitanju unapređenja pčelarske proizvodnje članovi pčelari-početnici su od 2011 do 2013. godine organizovali stručno usavršavanje sa naprednim pčelarima udruženja i drugih institucija. Zatim su formirali svoja pčelarska gazdinstva i prostoriju za zajedničku proizvodnju sa opremom za preradu, sa daljim ciljem povećanja broja pčelinjih društava. Naročita je namera Udruženja da omasovi članstvo i afirmiše mlade ljude i porodice sa sela da oni na svojim prostorima počnu da se bave pčelarstvom. Ovu osnovnu pčelrsku obuku Udruženje nudi svojim novim članovima-početnicima prema planu i programu rada tokom kalendarske godine. Napredne pčelarske tehnike članovi dalje usavršavaju u dogovoru sa naprednim pčelarima i institucijama. Posebna pažnja u radu sa pčelama se posvećuje ekološko-zdravo tretiranje odnosno zaštita pčela na bazi prirodnih preparata u saradnji sa Veterinarskim institutom iz Niša i veterinarskim stanicama, gde svi članovi prvo registruju svoja pčelinja društva shodno Zakonu. I sve ovo ne bi imalo smisla da nam je velika namera i želja da ove zdrave pčelinje proizvode svakodnevno uzimaju naši građani a posebno deca i omladina i da budu zdravi. U narednom periodu pored svih ovih aktivnosti Udruženje ima nameru da uspostavi saradnju sa voćarima, ratarima i stočarima u cilju zajedničke borbe za zaštitu naše zemlje, vode i vazduha od zagađenja i GMO hrane, jer ovako mi nećemo imati buduće generacije ljudi a kamoli pčela koje nestaju zbog svih ovih zagađenja.
Kontakt telefoni:Novica Đorđević 065/22-66-458,komisija za odnose sa javnošću i Miša Jovanović 064/126-25-57.
  
 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien