SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ZAVRŠEN ČASOPIS „SLOVENSKI ČEBELAR“ ZA MAJDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.216

Izašao je iz štampe časopis "Slovenski čebelar".

Evo izvoda iz sadržaja:

 

PROF. DR. ALEŠ GREGORC IN PETER PODGORŠEK: REZULTATI VZREJNE DEJAVNOSTI V LETU 2013

V začetku sezone so vzrejevalci v svojih vzrejališčih čebeljih matic predvideli 196 kandidatov za matičarje. Vse te čebelje družine so bile skrbno pregledane. Najprej smo pregledovali njihove morfološke značilnosti ter morebitno navzočnost spor Nosema sp., na terenu pa je delovna skupina na podlagi rezultatov teh pregledov ter na podlagi pregleda mirnosti čebel na satju, strnjenosti zalege in obarvanosti obročkov zadka odbrala 82 matičarjev, od katerih so vzrejevalci v letu 2013 vzrejali matice. V vzrejališču »Plemenilna postaja Rog-Ponikve«, kjer vzrejajo rodovniške matice, so bili odbrani tudi trotarji. Skupaj je bilo vzrejenih in vpisanih v Izvorno rodovniško knjigo 29.892 matic, od tega 189 rodovniških …

NATAŠA LILEK: TUDI CVETNI PRAH JE LAHKO OBREMENJEN Z OSTANKI AKARICIDOV

Kadar govorimo o ostankih sredstev, ki jih uporabljamo za zatiranje varoj, največkrat najprej pomislimo na njihove ostanke v vosku in medu, vendar se moramo zavedati, da se lahko ti znajdejo tudi v drugih čebeljih pridelkih. V prejšnji številki SC ste lahko prebrali izsledke analiz ostankov akaricidov v medu in vosku, tokrat pa lahko preberete, kako uporaba teh snovi onesnaži cvetni prah osmukanec, satje (oz. vosek), iz katerega pridobivamo izkopanec, in tudi na izkopanec. Pridobili smo jih v okviru lanskega Operativnega programa varoza čebel, ki smo ga izvajali v sodelovanju z VF NVI …

FRANC ŠIVIC IN VLADO AUGUŠTIN: NOVICE IZ SVETA

ZDA – V tej državi je gojenje mandljev očitno dober posel. Z mandljevimi drevesi je zdaj zasajenih 810.000 akrov površin (1 aker je 0,4 ha), v prihodnjih dveh letih pa bodo površine mandljevih nasadov povečali še za 80.000 akrov …

AVSTRALIJA – Avstralski znanstveniki bodo na tisoče čebel opremili z miniaturnimi cipi, s katerimi bodo na podlagi njihovega gibanja skušali ugotoviti, kako se širijo bolezni, zaradi katerih so na severni polobli odmrle celotne populacije teh delavnih opraševalk …

EU – Strokovnjaki evropskega referenčnega laboratorija za čebelje bolezni, ki deluje v francoskem tehnološkem parku Sophia Antipolis pri Antibesu, so na podlagi ankete prikazali stanje čebelarstva v posameznih državah članicah povezave …

FRANC PREZELJ: PREMEŠČANJE ČEBELJIH DRUŽIN NA KRAJŠE RAZDALJE Z ROJI

Premeščanje čebeljih družin na krajše razdalje je po navadi precej težavno, ker se čebele letalke vračajo na prejšnje stojišče, čeprav panja ni več tam. Temu se lahko izognemo tako, da čebeljo družino premestimo z umetnim ali naravnim rojem …

JANI HOSTNIK: DELO S ČEBELJIMI DRUŽINAMI PRI PRIDOBIVANJU MATIČNEGA MLEČKA

Pred vsakim začetkom nove čebelarske sezone se moramo čebelarji dokončno odločiti, kako jo bomo izpeljali, kaj novega bomo še preizkusili oz. kako bomo nadgradili svoje znanje in spretnosti. Ena izmed možnosti, ki se nam ponuja, je gotovo tudi pridobivanje matičnega mlečka …

ANDREJA SMRDELJ: IZDELAVA SUŠILNIKA SADJA IN TALILNIKA NA OBNOVLJIV VIR ENERGIJE – SONCE

Poglavje je bolj namenjeno krožkarjem, učiteljem tehniških predmetov in malim čebelarjem. Opisala bom, kako na naši šoli za 8. razrede vsako leto izvedemo naravoslovni dan z naslovom »Izdelava ekološkega izdelka« …

ZLATKO KAFEL: OZNAČEVANJE PREVOZNIH ENOT

Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja (Ur. l. RS, št. 60/13) določa, da mora čebelar takoj po namestitvi čebel na stojišču na vidno mesto pritrditi kopijo potrjene izjave za promet s čebelami …

ZLATKO KAFEL: REGISTRSKA TABLICA – LOKACIJA ALI ČEBELNJAK?

Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08 in 55/13) določa registrsko številko čebelnjaka in registrsko številko stojišča. Obe sta vezani na lokacijo. Registrska oznaka je vezana na stacionarno lokacijo, tudi če gre za premično prevozno enoto …

ANDREJA SMRDELJ: NAJLEPŠI MESEC – NAJVEČ DELA

Najlepši mesec v letu nam ponuja največ dela pri čebelah. Na Obali bo veliko cvetnega prahu tudi s palmovih dreves. Ob akacijevi paši bo rojila marsikatera družina. Rojenje lahko izrabimo za vzrejo novih matic. Rojevi matičniki so najbolj naravni, za začetnika pa tudi najpreprostejši način pridobivanja mladih matic. Matičnik je zrel takrat, ko je že lepo viden obris pokrovca, ki ga bo matica pregriznila neposredno pred izleganjem …

MAG. IVO PLANINC, DR. VET. MED.: PREVENTIVNI UKREPI PRI KUŽNIH BOLEZNIH

Kužne bolezni povzročajo živi povzročitelji (bakterije, virusi, glivice), vendar morajo biti za njihov razvoj izpolnjeni nekateri pogoji. Pomembno je poznavanje elementov kužnega kroga, to je tistih dejavnikov, ki prispevajo k razvoju bolezni. Njihovo poznavanje ter njihovo izključevanje nam omogoča načrtno in uspešno preprečevanje pojava posameznih kužnih bolezni …

DR. VLASTA JENČIČ IN STANE SRČIČ: ROTENON – DA ALI NE?

Rotenon je naravna snov, pridobljena iz tropskih in subtropskih rastlin rodov Derris in Lonchocarpus, ki jih gojijo v Indiji ter Srednji in Južni Ameriki. Tovrstne rastline so znane že stoletja in imajo insekticidne in akaracidne lastnosti. Predvsem iz koreninskih delov, ki jih posušijo in zmeljejo, pridobivajo bel prašek, ki ga potem uporabljajo kot insekticid ali akaricid. Lahko ga tudi ekstrahirajo z različnimi topili …

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien