SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SPOS-aDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.760

Danas je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, održana redovna godišnja sednica Skupštine SPOS-a, koja je protekla u izuzetnoj atmosferi.

Najpre je Skupštinu, u ime Fakulteta veterinarske medicine pozdravio prof. dr Zoran Stanimirović, i najavio dalju saradnju sa SPOS-om kako u okviru zajedničkog projekta sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnologije, tako i van tog projekta. U okviru saradnje, nastavnici fakulteta će i ove godine nastaviti sa držanjem besplatnih predavanja pčelarima širom Srbije, uz pomoć donatora, a u okviru naučno istraživačkog projekta ev. br. III 46002, finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u kome učestvuje i SPOS.

Zatim je usvojen dnevni red i izabrana radna tela Skupštine. Minutom ćutanja odata je počast svim pčelarima preminulim između dve sednice Skupštine.

Zatim su podneti izveštaji o radu organa SPOS-a, koji su razmotreni kroz diskusiju koja je bila veoma jasna i konstruktivna.

Usvojen je Izveštaj o radu SPOS-a (OVDE), i finansijski izveštaj za 2013. godinu (OVDE) jednoglasno. Usvojen je i izveštaj Nadzornog odbora jednoglasno, kao i izveštaj Suda časti, koji je usvojen većinom glasova, sa dva glasa protiv.

Zatim su Skupštini prezentovani Program rada za 2014. godinu (OVDE), kao i finansijski plan za 2014. godinu (OVDE), koji su takođe jednoglasno usvojeni.

U okviru tačke o projektu "Reka meda", Skupštini su prezentovani svi aspekti projekta. Skupština SPOS-a je jednoglasno podržala odluku IO SPOS-a da tekst projekta "Reka meda" učini nedostupnim javnosti, jer bi to moglo da nanese štetu SPOS-u i ugrozi realizaciju projekta. Predsednik SPOS-a izvestio je Skupštinu o odluci IO SPOS-a da se ceo budžet projekta "Reka meda" objavi u časopisu Pčelar, što je i učinjeno u februarskom broju časopisa Pčelar, radi pune transparentnosti utroška sredstava, iako takvu obavezu nemamo, jer se sredstva i tako moraju trošiti isključivo shodno odobrenom projektu i pravilima EU, i njihovu potrošnju i tako kontrolišu Austrijska razvojna agencija i EU, kao i nadležni organi Republike Srbije. Time je projekat "Reka meda" postao verovatno najtransparentniji projekat EU u ovom trenutku u Srbiji. Sve nedoumice i pitanja delegati su mogli da postave na današnjoj Skupštini, a u narednom periodu društva i udruženja se takođe mogu obratiti IO SPOS-a u pisanom obliku radi razjašnjenja svih nedoumica, a sve u svrhu adekvatne realizacije projekta.

I pod tačkom Razno, Skupština je iznedrila nekoliko dobrih predloga, koje će IO SPOS-a razmotriti u narednom periodu i angažovati se na rešavanju problematike, pre svega po pitanju prostorija u domaćinstvu, koji neki inspektori na terenu uveliko zahtevaju od pčelara, a Uprava za veterinu još uvek nije donela odgovarajuća uputstva po tom pitanju, iako smo obećanje da će se to uraditi, dobili još 2011. godine (OVDE).

Skupština je razmotrila i primedbu Društva pčelara iz Bojnika, koje u trenutku izbora delegata za Skupštinu Saveza nije imalo dovoljan broj članova SPOS-a, pa nije moglo da ostvari pravo na delegata, ali je već naredne godine imalo preko 20 članova, te je tražilo pravo na delegata. Predsedniku Društva pčelara iz Bojnika je objašnjeno da je tumačenje Statuta koje je napravio IO SPOS-a ispravno, iz razloga što Statut jasno navodi da je mandat delegata dve godine, i da IO SPOS-a raspisuje izbore za delegate na svake dve godine, te ako neko u međuvremenu podigne broj članova SPOS-a, ne može po svakoj logici ostvariti pravo na delegata dok se ne raspišu novi izbori. Statut SPOS-a je u skladu sa Zakonom, ali je vidljiva nepravda koja se na ovaj način nanosi nekim društvima pčelara, pa je predsednik SPOS-a predložio Skupštini da naloži IO SPOS-a da pripremi izmene Statuta za prvu narednu sednicu Skupštine u ovom segmentu, te da se izbor delegata pojednostavi i da se biraju svake godine, shodno trenutnom broju članova društava i udruženja, na sličan način kao po starom Statutu, što je Skupština i izglasala. Takođe, Skupština je izglasala da je trenutno tumačenje Statuta od strane IO SPOS-a apsolutno ispravno, i da Društvo pčelara Bojnik ne može ostvariti pravo na delegata u neizbornoj godini, jer se po Statutu izbori za delegate Skupštine održavaju jednom u dve godine. Takođe je predsednik SPOS-a obavestio delegate da SPOS raspolaže zvaničnim pisanim mišljenjem Agencije za privredne registre i Ministarstva pravde i državne uprave, u kojima se oni oglašavaju nenadležnim za tumačenje Statuta, dok Ministarstvo navodi da se usklađenost pojedinačnih odluka sa zakonom i Statutom utvrđuje u postupku koji se može pokrenuti i voditi pred nadležnim osnovnim sudom. Sudski postupak se može pokrenuti ako neko smatra da formalno ili faktičko tumačenje Statuta SPOS-a od strane Skupštine SPOS-a (koja je najviši organ SPOS-a) nije ispravno.

Skupština je danas birala i novi Nadzorni odbor SPOS-a, po prvi put po novom Statutu SPOS-a, koji sada broji 5 članova (umesto dosadašnja 3). Većinom glasova, između 12 predloženih kandidata, izabrani su sledeći članovi Nadzornog odbora: Radomir Radovanović iz Smederevske Palanke, Dejan Stefanović iz Požarevca, Vučko Jovičić iz Čačka, Dragoljub Kržanović iz Kučeva i Milisav Miletić iz Medveđe. Čestitamo izabranim članovima Nadzornog odbora!

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien