SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SPISAK PREDAVANjA DRUŠTVA PČELARA ALEKSINAC U ZIMSKOM CIKLUSU PREDAVANjA 2013/2014. GODINEDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.761

Objavljen je spisak predavanja Društva pčelara Aleksinac za zimski ciklus predavanja 2013/2014. godine.

Sva predavanja se održavaju petkom u 16 sati. Prvo predavanje održaće se u velikoj sali Doma kulture u Aleksincu, a sva ostala u Sali političkih stranaka (preko puta zgrade Opštine, to je sala bivšeg komiteta). Ulaz je slobodan svim zainteresovanima samo na prvom predavanju. Prisustvo ostalim predavanjima dozvoljeno je samo članovima Društva (period učlanjenja u DP Aleksinac, shodno Statutu, je od 1. novembra do 31. oktobra), ostali plaćaju dnevnu članarinu za prisustvo jednom predavanju, u visini od polovine godišnje članarine

 

29. novembar 2013:

REDOVNA JESENjA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Dnevni red:

1)      Izveštaj o radu između dve skupštine

2)      Plan rada za 2014. godinu

3)      Razno

Nakon Skupštine, biće održano predavanje:

Predavač: Veroljub Umeljić, Kragujevac, profesionalni pčelar i autor brojnih pčelarskih knjiga

Tema: Seoba pčelinjih društava radi postizanja velikih prinosa meda

 

6. decembar 2013:

Predavač: Milutin Petrović, Kragujevac, profesionalni pčelar i odgajivač matica, zamenik predsednika SPOS-a, predsednik Društva pčelara Kragujevac

Tema: Strategija očuvanja pčelinjih zajednica

 

13. decembar 2013:

Predavač: Inž. Vlastimir Spasić, predsednik Regionalne asocijacije pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije, član redakcije časopisa Pčelar

Tema: Najčešći uzroci uginuća pčelinjih zajednica u zimskom periodu i njihova prevencija

 

27. decembar 2013:

Predavač: Mile Todorović, Kragujevac, profesionalni pčelar i odgajivač matica

Tema: Odgajanje matica presađivanjem

 

10. januar 2014:

Predavač: Ranko Vučković, Knjaževac, profesionalni pčelar, pčelari sa preko 500 košnica

Tema: Priprema pčelinjih društavauLRkošnicamazaiskorišćenjedvebagremovepaše

 

17. januar 2014:

Predavač: Dr BorkoTanović, Užice, profesionalnipčelar, predsednikRegionalneasocijacijepčelarazlatiborskogokruga, predsednikDruštvapčelaraUžice

Tema: TehnikapčelarenjaDB12 košnicamasaselidbomnavišepaša

 

24. januar 2014:

Predavač: Slavoljub Rakočević, Aleksinac, profesionalni pčelar

Tema: Tehnika pčelarenja DB košnicom tokom cele sezone, sa osvrtom na pašne prilike

 

31. januar 2014:

Predavač: Đurađ Mrkailo, Niš

Tema: Tehnika rada pri proizvodnji meda u saću sa akcentom na poboljšanu tehnologiju Džona Hoga iz SAD-a

 

7. februar 2014:

Predavač: Mr Biljana Stamenković, Bor, profesionalni pčelar, diplomirani inženjer poljoprivrede na doktorskim studijama

Tema: Pčelinjak u prvom tromesečju kalendarske godine

 

14. februar 2014:

Predavač: Zoran Milojković, Niš, profesionalni pčelar  

Tema: Priprema pčelinjih zajednica za selidbu

 

21. februar 2014:

Predavač: Slobodan Marjanović, Užice, profesionalni pčelar, član redakcije časopisa Pčelar

Tema: Tehnika pčelarenja LR košnicama na kontejneru

 

28. februar 2014:

Predavač: Dejan Milošević, Drmno, profesionalni pčelar, član Izvršnog odbora SPOS-a, predsednik Udruženja pčelara Požarevac

Tema: Priprema pčelinjih društava za lipovu i suncokretovu pašu i njihovo iskorišćavanje

 

14. mart 2014:

Predavač: Dipl. ekon. Miljko Šljivić, Globoder, eks predsednik SPOS-a

Tema: Radovi za prolećni razvoj (izimljavanje, utopljavanje, stimulativno prihranjivanje, proširivanje prostora, značaj mladih pčela, sprečavanje rojenja, pripreme za bagremovu pašu)

 

21. mart 2014:

REDOVNA PROLEĆNA SKUPŠTINA DRUŠTVA PČELARA ALEKSINAC

Dnevni red:

1) Izveštaji o radu za 2013. godinu;

2) Izveštaj o radu između dve Skupštine;

3) Razno.

Nakon Skupštine, održaće se predavanje:

Predavač: Prof. dr. Mića Mladenović, Beograd, Poljoprivredni fakultet u Zemunu

Tema: Značaj trutova u pčelinjem društvu 

DP Aleksinac

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE