SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONSENZUS!Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 4.061

Nakon dvodnevnih pregovora, danas je na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede postignut konsenzus oko izmena Zakona o stočarstvu.

Sastanku su prisustvovali: 

1) Mirko Novaković, savetnik za stočarstvo (koji je direktno radio i radi na usaglašavanju teksta Zakona o stočarstvu) 

2) Nenad Terzić, šef Odseka za stočarstvo 

3) Mića Mladenović, Poljoprivredni fakultet Zemun 

4) Milutin Petrović, zamenik predsednika SPOS-a 

5) Rodoljub Živadinović, predsednik SPOS-a 

Detaljno je i vrlo argumentovano razmotren svaki član Zakona na koji je SPOS podneo primedbe, i sve primedbe su uvažene konsenzusom svih učesnika sastanka. 

Moramo da se zahvalimo svim učesnicima na strpljenju u pregovorima i izraženoj dobroj volji da se nađe najbolje rešenje za uspešan razvoj pčelarstva. Iako će detaljniji izveštaj biti dostupan uskoro, zvog velikog broja poziva i interesovanja pčelara tokom popodneva oko ishoda pregovora, ovde ćemo u najkraćem napraviti paralelu između prvobitnih rešenja koja su ponuđena u nacrtu ovog zakona, i dogovorenih rešenja koja su danas konsenzusom svih relevantnih faktora u njega ugrađena. Zakon je objavljen na ovom sajtu, pa tamo možete da pratite izmene (OVDE). 

1) U članu 9, tačka 11, pisalo je: "Odgajivačka organizacija predlaže priznavanje novostvorenih rasa, linija i hibrida domaćih životinja i pčela". Izbrisane su reči "I PČELA", jer kod nas po zakonu može da se gaji samo kranjska rasa pčela i nijedna druga, te se ne mogu stvarati nove rase ili hibridi pčela. Sa druge strane, pošto se, samo u smislu ovog Zakona, i pčele kao gajeni insekti, smatraju domaćim životinjama (znači, one to nisu, ali ih ovaj Zakon tako naziva), ovaj član pruža mogućnost stvaranja linija pčela, što već i postoji. 

2) U članu 25, stav 6, pisalo je: "Priplodne pčelinje matice potiču od pčela čiste rase i moraju imati podatke o najmanje dve generacije ženskih predaka umatičene matice majke". Postojala je opasnost da se ovaj tekst pogrešno tumači u budućnosti, te da i pčelari odgajivači matica koji ne odgajaju selekcionisane matice, budu pred obavezom da moraju da imaju poznato poreklo majke matice dve generacije unazad. Zato je ispred prve reči "priplodne" dodata reč "kvalitetne" koja u smislu ovog Zakona ima praktično isto značenje kao i "selekcionisane", pa je time precizirano na koje se matice misli, te pčelari odgajivači van selekcijskih programa neće morati da obezbeđuju ovakve dokaze o poreklu matice, jer to ne moraju ni svinjari, govedari i drugi. 

3) U članu 43, stav 2, pisalo je: "Zabranjeno je gajenje pčela u zaštićenom pojasu oko centara za selekciju pčelinjih matica". Ministar Pravilnikom propisuje koje je veličine taj pojas. Pošto je ovo značilo u praksi da bi se pčelari morali da odsele iz neke bliže okoline centara za selekciju, ovo je promenjeno u smislu da je dozvoljeno ograničeno gajenje pčela, a Pravilnikom bi se detaljnije regulisalo koje uslove, pre svega zdravstvene, bi trebali da ispunjavaju pčelinjaci u bližoj okolini. SPOS će od sada biti pozivan prilikom izrade Pravilnika, pa i Zakona, vezanih za pčelarstvo. 

4) U članu 53, tačka 17, pisalo je: "Odgajivač pri gajenju može sam da izvodi samo one zootehničke postupke, koji su neophodni za zdravstvenu zaštitu domaćih životinja i uspešno gajenje, i to: 17) uvođenje veštačkog izrojavanja pčelinjih društava za sopstvene potrebe". Ove poslednje tri reči "za sopstvene potrebe" praktično znače da pčelar može da pravi rojeve i nova društva samo za sebe, a ne i za prodaju, kada bi neko trebao da ga nadzire. Dogovorili smo da se te tri reči brišu, te će pčelari moći sasvim normalno, kao i do sada, da stvaraju i prodaju nove zajednice. 

5) U članu 59 potpuno se brišu drugi i četvrti stav. Time se određivanje lokacije pčelinjaka u naseljenim mestima prenosi sa lokalne samouprave na republiku, gde će ministar doneti detaljan Pravilnik u saradnji sa nadležnima i SPOS-om, gde će propisati uslove za držanje pčela tako da nikome ne smetaju, a da se ipak mogu držati u naseljenim mestima, baš kao i u Njujorku, Londonu, Parizu… Poznati su problemi koje pčelari imaju u nekim opštinama u Srbiji po tom pitanju. Ovako, oni će biti rešeni univerzalno za celu zemlju. 

6) U članu 62 pisalo je: "U promet se mogu staviti samo selekcionisane pčelinje matice". Drugim rečima, nema prodaje matica koje nisu selekcionisane, kao ni društava i rojeva u kojima nema selekcionisanih matica. Čak nema ni poklanjanja, jer je i to promet. Dogovoreno je da se ceo ovaj član jednostavno briše. Tako je problem koji su pčelari imali na osnovu Zakona o unapređenju stočarstva iz 1991. godine, a koji je realno počeo da se primenjuje 2006, zapravo trajno rešen. Od donošenja ovog Zakona, svi pčelari će opet moći da normalno odgajaju matice od svog materijala, tj. od svojih matica i da ih prodaju, tj. stavljaju u promet, bez ikakvih smetnji i ograničenja. A selekcioni programi će nastaviti postojanje i trajanje uz unapređenje rada po novom Zakonu, na ispunjenju ciljeva selekcije. Normalno, matice iz sopstvene proizvodnje ne mogu se nazivati selekcionisanima na tržištu, sve dok se ne uđe u sistem za selekciju matica koji ovaj Zakon veoma lepo i detaljno reguliše. 

Ova poslednja tačka je svakako bila i najvažnija, i još jednom zahvaljujemo u ime pčelara Srbije svim učesnicima sastanka na razumevanju problematike pčelarstva na pravi način. 

Posebno se zahvaljujemo pomoćniku ministra poljoprivrede Milošu Milovanoviću na ultrabrzoj reakciji na naš zahtev koja ne samo da je za svaku pohvalu, već je i primer kako se radi u korist države i naroda. Hitno nas je spojio sa nadležnima za izradu ovog Zakona, te tako omogućio dijalog koji je rezultovao uspehom u najkraćem roku. 

Hvala svim učesnicima ovog procesa i u ime svih pčelara Srbije! 

 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE