SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA IZBOR PROGRAMA STUDIJSKE EKSKURZIJE ZA LEKARE U 2009. GODINIDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.743

U cilju popularizacije lekovitosti pčelinjih proizvoda kod lekara opšte i specijalističke prakse i njihovog sticanja znanja i poverenja potrebnih za povećanje potrošnje pčelinjih proizvoda, IO SPOS-a će na nivou svakog regiona koji delegira jednog člana Izvršnog odbora, sa 20.000 dinara sufinansirati izabrani program studijske ekskurzije za lekare u 2009. godini.

Ekskurzija mora da obiluje nizom pratećih programa, koji će privući dovoljan broj lekara da jedan dan provedu zajedno sa pčelarima i budu detaljno informisani o prednostima apiterapije. IO SPOS-a zadržava pravo da ne prihvati prijave koje smatra nedovoljno atraktivnim. U programu mora da učestvuje najmanje 40 lekara. Prednost će se dati programima koje organizuje veći broj pčelarskih organizacija i u kojima učestvuje veći broj zdravstvenih ustanova, iz što većeg broja opština. Svi lekari dobiće DVD SPOS-a o apiterapiji i propratni marketinški i edukativni materijal.

Podnosilac programa mora da ispunjava određene uslove i da dostavi sledeće dokaze:

1)      Program studijske ekskurzije sa kompletnim sadržajem, svim organizatorima, zdravstvenim ustanovama učesnicima u programu i vremenom realizacije.

2)      Dokaz o postignutom dogovoru sa zdravstvenom ustanovom ili organizacijom o organizovanju studijske ekskurzije (Protokol ili saglasnost o saradnji, u kome mora da bude jasno istaknut broj lekara koji će ta ustanova poslati na ekskurziju).

3)      Dokaz o postignutom dogovoru sa izabranim pčelarom sa kojim se realizuje program, a koji poseduje reprezentativan pčelinjak u pogledu lokacije, uređenosti i broja košnica.

4)      Na relaciji do izabranog pčelinjaka ili u primerenoj blizini mora se nalaziti interesantna turističko-kulturno ili istorijski značajna destinacija koja će se obići u okviru programa. Jer, od atraktivnosti te destinacije, u najvećem delu zavisi željeni odaziv lekara. Preporučujemo da to budu poznati turistički centri, manastiri i slično.

5)      Ugovor sa prevoznikom učesnika ekskurzije (prevoz isključivo autobusom).

6)      Dokaz o obezbeđenju zatvorene sale na jednoj od destinacija ekskurzije u kojoj bi se održala edukacija lekara od strane SPOS-a.

7)      Da obezbedi po jednu tabletu leka Aerius (protiv alergije) za sve učesnike ekskurzije.

8)      Organizator je dužan da organizuje najmanje jedan obrok tokom ekskurzije za učesnike.

9)      Organizator je dužan da za svakog lekara obezbedi poklon paket, u kome se mora naći najmanje jedan kilogram meda, manje pakovanje polena i propolis kapi.

10)  Da dostavi ostale sadržaje i predloge organizatora koji mogu biti od uticaja na bolju posećenost i izbor programa.

Programe sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, pčelarske organizacije treba da dostave u prostorije SPOS-a najkasnije do 10. decembra 2008. godine, kako bi smo izabrane programe uvrstili u finansijski plan za 2009. godinu.

IO SPOS-a

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE