SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

KONKURS ZA IZBOR LICA ZA UREĐIVANJE RUBRIKA U „GLASU JAVNOSTI“ I „BILJE I ZDRAVLJE“Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 1.711

Izvršni odbor SPOS-a, na osnovu dogovora sa dnevnim listom Glas javnosti i časopisom Bilje i zdravlje, o uvođenju stalne rubrike o pčelarstvu u ovim javnim glasilima, raspisuje konkurs za imenovanje lica koje bi pisalo i uređivalo ove stalne rubrike. Pošto konkurs tehničkom greškom nije objavljen u oktobarskom Pčelaru, IO je produžio rok za prijavu.

KONKURS

     Izvršni odbor SPOS-a, na osnovu dogovora sa dnevnim listom Glas javnosti i časopisom Bilje i zdravlje, o uvođenju stalne rubrike o pčelarstvu u ovim javnim glasilima, raspisuje konkurs za imenovanje lica koje bi obavljalo sledeće poslove na neodređeno vreme:
     1)    Kompletna priprema tekstova o popularizaciji pčelarstva i podizanju kulture konzumiranja meda u časopisu Bilje i zdravlje i dnevnom listu Glas javnosti. Obim teksta u Glasu javnosti po jednom broju (rubrika ide svakog četvrtka na dve strane u koloru) iznosi 12.000-15.000 karaktera. Za svaki broj Glasa javnosti treba pripremiti dva veća udarna teksta i nekoliko manjih, koji će se u celini uklopiti u zahtevani obim teksta. Obim teksta u časopisu Bilje i zdravlje (rubrika ide u svakom broju, a časopis izlazi dvonedeljno) treba da iznosi 6.000-10.000 karaktera.
     2)    Lice je dužno da obezbeđuje i fotografije prilagođene tekstovima.
     3)    Lice mora da obezbedi redovnost slanja tekstova i fotografija ovim javnim glasilima, za Glas javnosti svakog ponedeljka, a za Bilje i zdravlje 14 dana pre izlaženja časopisa. Lice će snositi odgovornost u slučaju da se dogovorena redovna rubrika ne objavi njegovom krivicom i biće zamenjeno. Ukoliko Izvršni odbor proceni da lice ne obavlja svoj posao na zadovoljavajući način, može ga zameniti bez njegovog prava na žalbu.
     4)    Svoj odnos sa saradnicima, izabrano lice će urediti međusobnim dogovorom, a SPOS će u tom slučaju honorar isplatiti saradniku – autoru teksta, a ne izabranom licu.
     5)    Prilikom određivanja tematike tekstova, lice mora da se konsultuje sa nadležnima u SPOS-u (pre svega sa Odborom za marketing i odnose sa javnošću, Komisijom za apiterapiju i saradnju sa Srpskim apiterapeutskim društvom, i Izvršnim odborom), radi usklađivanja ideja i planova.
     Lice koje se prijavljuje na konkurs mora da bude član SPOS-a najmanje 10 uzastopnih godina i da ima višu ili visoku stručnu spremu o čemu mora podneti dokaze uz prijavu. Lice mora da poznaje rad na računaru (WORD, EXCEL, POWER POINT) i korišćenje interneta, o čemu mora da dostavi pisanu izjavu ili odgovarajući sertifikat. Lice na konkurs mora da dostavi i: 1) kratku biografiju (sa svim ličnim podacima), 2) detaljnu biografiju o dosadašnjem medijskom i novinarskom iskustvu sa preciznim navođenjem referenci i do sada objavljenih tekstova, 3) detaljan popis kompletne literature koju će koristiti u izradi tekstova.
     Izabrano lice dobijaće neto honorar od 1500 dinara po stranici za naznačeni obim tekstova. Fotografije se neće posebno honorisati.
     Prijave na konkurs se šalju pismeno na adresu SPOS-a (11000 Beograd, Molerova 13) sa naznakom „Za konkurs“, i moraju se naći u prostorijama SPOS-a najkasnije do 15. novembra 2008. godine.
IO SPOS-a

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE