SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

ŠTA JA DOBIJAM AKO SE UČLANIM U SPOS?Datum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.132

Odgovor na ovo pitanje godinama unazad tražili su članovi SPOS-a. Sada se unapred zna šta se dobija, i to vrlo precizno.

Izvršni odbor SPOS.-a je na svojoj poslednjoj sednici doneo okvirni program aktivnosti u narednoj godini, tj. pogodnosti koje će se obezbediti svakom članu SPOS-a (sem porodičnom članu). 

U 2009. godini će članarina biti odvojena od pretplate na časopis, ali će zato časopis za članove biti mnogo jeftiniji. O tome uskoro detaljnije. 

Takođe će se ove godine konačno obaviti registracija pčelinjaka, ali takođe ne bi smo sada o tome, dok sve ne bude završeno. Pravilnik o registraciji je definitivno gotov, odobren od strane Uprave za veterinu, i sada je u redovnoj proceduri, na putu ka kabinetu ministra poljoprivrede, doktora Saše Dragina, koji će ga uskoro potpisati. I o ovome uskoro detaljnije. 

Ovde želimo da vam predstavimo one pogodnosti koje su već ušle u plan za 2009. godinu, a biće ih još nekoliko, ali još uvek nije svo planiranje završeno. 

Evo tih pogodnosti: 

 

 

Članska legitimacija

Svaki član SPOS-a dobiće identifikacionu člansku legitimaciju za 2009. godinu, kojom će se predstavljati svojim kupcima, pošto će marketing SPOS-a u 2009. biti sa preporukom da potrošači u Srbiji kupuju med od članova SPOS-a. I ostali programi i aktivnosti biće kreirani tako da isključivu korist imaju samo članovi SPOS-a. Kartica ima dimenzije klasične ID kartice (5,4×8,6 cm) i moći će da se stavi u plastični omot i okači na džep prilikom javne prodaje.

 

Priručnik „Preporuke za savremeno i visokoproduktivno pčelarenje“

Svaki član SPOS-a dobiće Priručnik sa zvaničnim preporukama naših poznatih pčelara i stručnjaka za pčelarenje u 2009. godini, na 50 strana. Ovaj Priručnik, koji smo dugo čekali, sadržaće zvanične preporuke za prolećni razvoj pčela, za borbu protiv rojevog nagona, za suzbijanje varoe i ostalih bolesti pčela, za kvalitetno uzimljavanje pčelinjih društava, kao i tehničke karakteristike (nacrti) najvažnije pčelarske opreme. Ovaj Priručnik je nastao na zahtev članstva, jer članstvo traži zvanične stavove uspešnih pčelara praktičara i stručnjaka o mnogim tehnološkim postupcima u pčelarstvu. Sve što je napisano u ovom Priručniku predstavlja zvaničan stav SPOS-a, i zasnovano je na savremenim principima pčelarenja i najnovijim naučnim saznanjima. Slobodno možemo reći da ovaj Priručnik predstavlja kapitalno delo našeg Saveza, od izuzetne praktične vrednosti za sve pčelare.

 

Priručnik „Propisi u pčelarstvu i uputstva za njihovu primenu u praksi“

Svaki član SPOS-a dobiće Priručnik sa propisima i uputstvima vezanim za pčelarstvo, na 50 strana: uputstva kako da se registruju poljoprivredno gazdinstvo i pčelinjak, kako da se ostvare prava zbog trovanja pčela, kako da se učestvuje na izložbama, kako da se registruju pčelarske prostorije u domaćinstvu, kako da se neefikasnost registrovanog leka prijavi Agenciji za lekove, kako da se prijavi inspekciji prodaja veštačkog „meda“ i slično. Ovo je zapravo vodič kroz svu zakonodavnu problematiku pčelarstva u Srbiji.

 

Priručnik „Upotreba meda u ishrani dece i sportista“

Svaki član SPOS-a dobiće Priručnik za upotrebu meda u ishrani dece i sportista, na 50 strana. Ovaj Priručnik sadržaće sve potrebne informacije o hranljivoj i lekovitoj vrednosti meda u dečjem i adolescentnom uzrastu, iskustva nekadašnjih i aktivnih sportista, sa velikim brojem podataka trajne vrednosti, koje će stimulisati ciljnu grupu da Priručnik čuva i koristi u dužem periodu (nutritivne tabele, preporuke stručnjaka o ishrani dece i sportista, preporuke o zameni sintetskih preparata određenim kombinacijama pčelinjih proizvoda i slično). Danas sve veći broj mladih redovno trenira neki sport, i ovaj Priručnik će im biti dragocena pomoć. Pored primerka koji će besplatno dobiti za sopstvenu arhivu, svaki član SPOS-a moći će da naruči odgovarajući broj primeraka ovog Priručnika kako bi ga delio svojim potrošačima, deci i mladima u svojoj bližoj okolini i na sajmovima, izložbama, pijacama… Priručnik ćete moći da naručite po povlašćenoj ceni samo za članove SPOS-a od svega 30 dinara. Troškove poštarine za narudžbine od najmanje 100 komada snosi SPOS.

 

Berza meda

Svi članovi SPOS-a koji imaju tržišne viškove meda, mogu besplatno da koriste usluge Berze meda SPOS-a. Potrebno je da na adresu SPOS-a (isključivo poštom, sa naznakom: Za Berzu meda) pošalju dopis sa količinama i vrstama meda kojima raspolažu, cenom koju traže za svaku vrstu meda pojedinačno, svojom adresom i telefonima. Svi podaci biće istaknuti na sajtu SPOS-a i biće dostupni svim kupcima, koji će vas kontaktirati. Pored toga, SPOS ulaže maksimalne napore da pronađe moguće kupce u inostranstvu (kao što je uradio i ove godine), a sa njima nema pregovora dok ne raspolažemo konkretnom ponudom. Pčelari koji nisu članovi SPOS-a ne mogu koristiti usluge Berze meda.

 

Promocija potrošnje pčelinjih proizvoda u medijima

SPOS će, kao i ove godine, i u 2009. nastaviti sa sprovođenjem kompleksne marketinške kampanje na promociji potrošnje pčelinjih proizvoda, koja će osim marketinškim materijalom SPOS-a, biti pokrivena i nastupom u medijima. Medijski nastup će uvek biti propraćen porukom potrošačima da SPOS preporučuje kupovinu meda od članova SPOS-a.

 

Kreiranje ambalaže za članove SPOS-a

SPOS je raspisao konkurs za idejno rešenje tegle za med koju će smeti da koriste samo članovi SPOS-a. Tako će med naših članova biti prepoznatljiv na tržištu i biće adekvatno medijski propraćen, čime će se postići bolja prodaja meda. Nakon izbora dizajna, raspisaće se tender za izbor proizvođača. Na osnovu iskustva slovenačkih pčelara koji su upravo završili postupak stvaranja nove ambalaže, cena nove tegle ne treba da se razlikuje od dosadašnje. Procenjujemo da će nam za realizaciju ovog projekta trebati najmanje godinu dana.

 

Zastupanje interesa članova SPOS-a na Kongresu Apimondije u Francuskoj

Izvršni odbor SPOS-a doneo je odluku da SPOS na svetskom Kongresu pčelara u Francuskoj septembra 2009. godine, konačno ima svoj štand. Tamo će se velikim kupcima meda predstaviti ponuda srpskih pčelara na osnovu Berze meda sa podacima prikupljenim od članova nakon paša u 2009. godini. Srbija će biti predstavljena i kao pčelarsko-turistički atraktivna zemlja, što bi moglo da nam u budućnosti donese značajne prihode koje bi ulagali u promociju potrošnje pčelinjih proizvoda. U svemu tome imaćemo kompletnu pomoć i podršku nadležnih državnih organa.

 

Odbrana interesa članova SPOS-a pred nadležnim ministarstvima

SPOS će intenzivno braniti interese svojih članova pred nadležnim Ministarstvima i u 2009. godini. Nastojaćemo da argumentovano ubedimo nadležne da promene i preostale propise koji ometaju ubrzani razvoj pčelarstva. Time bi do kraja mandata ovog Izvršnog odbora ispunili data obećanja i stvorili uslove za ravnopravan nastup sa ostalim pčelarima u svetu, na srpskom i inostranom tržištu, kako pčelinjih proizvoda, tako i matica, rojeva, društava…

 

Kalendari

Svaki član SPOS-a dobiće 2 kalendara za 2009. godinu. Jedan će biti stoni kalendar, a drugi džepni.

 

Popust na oglašavanje

SPOS u 2009. godini daje specijalan popust za oglašavanje u Pčelaru u julu i novembru od 20% (za male oglase – samo za članove SPOS-a, a za velike – za sve oglašivače).

 

Besplatni oglasi na internet sajtu SPOS-a

Svi članovi SPOS-a imaće mogućnost da potpuno besplatno i na neograničeno vreme postave svoje oglase na internet sajtu SPOS-a.

 

Učešće na Prvom državnom pčelarskom sajmu 14. i 15. februara 2009. u Beogradu pod povlašćenim uslovima

Članovi SPOS-a imaće mogućnost da na ovom Sajmu učestvuju uz popust od 50% u odnosu na one koji nisu članovi.

 

Unapređenje kvaliteta časopisa Pčelar

IO SPOS-a doneo je odluku o dodatnom unapređenju kvaliteta časopisa Pčelar u 2009. godini i pokrenuo potrebne procedure za realizaciju najviših standarda koje je postavio pred urednika i redakciju. Recimo, u narednoj godini garantuje vam se da će u svakom broju biti objavljena bar 4 kvalitetna teksta o tehnici pčelarenja, i najmanje 2 prevoda iz stranih časopisa. Urednik i redakcija ostaju otvoreni za sve vaše sugestije i predloge do kraja 2008. godine. U 2009. godini časopis Pčelar postaće „svetski, a naš“.

 

Podsticaj za najaktivnije pčelarske organizacije

IO SPOS-a razmatrao je funkcionalnost rada u pčelarskim organizacijama i predvideo dvogodišnji plan pomoći SPOS-a na unapređenju njihovog rada. Osnovni plan je da što pre svakom društvu pčelara obezbedimo plaćeni mobilni telefon za osnovne mesečne aktivnosti, jer je nedostatak komunikacije u društvima pčelara veliki problem.

Svako društvo pčelara koje u 2009. godini (sa uplatama do 20. marta) bude imalo najmanje 50 članova SPOS-a dobiće besplatno mobilni telefon sa plaćenim kreditom u periodu od jedne godine (72 besplatna minuta mesečno prema svim mrežama i 72 besplatne SMS poruke). Ako društvo i u 2010. godini zadrži ovaj broj članova ili ga uveća, dobiće pretplatu na još godinu dana i može trajno zadržati mobilni telefon.

Društva koja imaju bar 25 članova SPOS-a u 2009. godini, kumuliraće svoje članove do cifre od 50 u 2009. i 2010. godini zajedno, te početkom 2010. mogu dobiti telefon pod navedenim uslovima.

Svako društvo koje u 2009. godini bude imalo najmanje 100 članova SPOS-a dobiće besplatno laserski štampač ili 2 mobilna telefona pod gore navedenim uslovima.

Svako društvo koje u 2009. godini bude imalo najmanje 250 članova SPOS-a dobiće besplatno moderan kompjuter sa monitorom, ili mlin za šećer, ili 4 mobilna telefona pod gore navedenim uslovima.

Članovi sa uplaćenom porodičnom članarinom ne ulaze u kvotu za dobijanje ovih pogodnosti. Navedene pogodnosti ne mogu se dobijati po više osnova odjednom. Sva oprema se daje na revers i ne može se otuđiti.

 

Podrška pčelarskim manifestacijama

SPOS je u oktobarskom časopisu Pčelar objavio Konkurs za podršku pčelarskim manifestacijama, po kome će najmanje jednoj izabranoj manifestaciji biti dodeljena finansijska podrška, a ostalima logistička.

 

Besplatno isticanje aktivnosti društava na internet sajtu SPOS-a

Sve aktivnosti, saopštenja za javnost i druge informacije iz rada društava biće besplatno postavljane na sajtu SPOS-a. Društva mogu u okviru sajta da dobiju i svoju stalnu stranicu i da je uređuju kako žele, kao i kompletnu besplatnu internet prezentaciju.

 

Afirmacija apiterapije među lekarima

Svima nam je poznato da lekari veoma slabo poznaju apiterapiju (lečenje pčelinjim proizvodima), i SPOS je odlučio da učini korak ka njihovoj edukaciji, jer bi oni bili najbolji pokretači povećanja potrošnje meda. Svaki region koji delegira jednog člana Izvršnog odbora SPOS-a dobiće od SPOS-a, po posebnom konkursu, pomoć od 20.000 dinara za organizovanje edukativne ekskurzije za lekare regiona (autobusom), koja mora biti dobro osmišljena i prepuna sadržaja na atraktivnim lokacijama, gde će SPOS još i obezbediti stručnu edukaciju za lekare.

 

Brošure protiv prskanja voća u cvetu

Svaki član SPOS-a dobiće u 2009. godini po 10 brošura protiv prskanja biljaka tokom cvetanja koje će podeliti svojim susedima voćarima. Brošure će sadržati kratka stručna uputstva za suzbijanje bolesti i štetočina biljaka tokom cvetanja, bez prskanja sredstvima otrovnim za pčele, a uz predstavljanje koristi od pčela u povećanju prinosa. Brošuru će potpisati predsednici udruženja voćara na nivou Srbije i funkcioner Ministarstva poljoprivrede. Trudićemo se da do proleća dobijemo saglasnost Ministarstva da oni koji budu prskali biljke u cvetanju, trajno izgube pravo na subvencije države i da se to objavi u ovoj brošuri. Pčelari i pčelarske organizacije kojima je potreban veći broj brošura moći će da ih nabave po povlašćenoj ceni od samo 3 dinara po komadu.

 

Marketinške brošure

SPOS će u 2009. štampati 6 brošura koje će promovisati povećanje potrošnje meda. Neke od brošura pokrivaće značajne praznike (Svetski dan zdravlja – 7. april, Svetski dan srca – 21. septembar, Svetski dan zdrave hrane – 16. oktobar, Svetski dan borbe protiv dijabetesa – 14. novembar). Jedna brošura pokriće Mladence (22. mart), a jedna poslovne ljude, IT stručnjake, naučnike, učenike, studente, profesore, tj. sve one koji se značajnije umno iscrpljuju (1. septembar). Sve brošure biće štampane u B5 formatu, po dve za svakog člana SPOS-a (ukupno 12), ali na adresu pčelarskih organizacija – da dele potrošačima kroz određene akcije. Pčelari koji žele da naruče odgovarajući broj za svoje marketinške potrebe, to mogu učiniti po ceni od 3 dinara po komadu. U svim brošurama kupcima će se preporučivati kupovina meda direktno od članova SPOS-a, uz poruku „Kupujte med poreklom iz Srbije, on je najbolji za vaše zdravlje!“. Ova poruka ima za cilj da našim potrošačima do 2012. godine polako prenosimo istinu da je naš med bolji od uvoznog, jer se dobija na području gde i živimo. Jer, 2012. godine ukinuće se zaštitna carina od 30% i prelevman, te će strani medovi sumnjivog kvaliteta i niske cene preplaviti tržište Srbije. Ako potrošače dotle ne edukujemo, ostaćemo bez tržišta, jer će se oni opredeljivati za jeftiniju varijantu, ne znajući šta ona sa sobom može da nosi.


 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien