SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

LABORATORIJA ZA NAPREDNE PČELAREDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.431

Da kod pčelara postoji želja za stalnim obrazovanjem i usavršavanjem u potpunosti je potvrdila organizacija Kursa za samostalno utvrđivanje prisustva nozemoze, koji je održan 23. marta ove godine u Vlasotincu. Organizatori Kursa, Regionalna asocijacija pčelarskih organizacija jugoistočne Srbije iz Niša i Udruženje pčelara Vlasotince, u potpunosti su opravdali interesovanje 268 prisutnih pčelara, pristiglih iz skoro svih krajeva Srbije, najviše iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Mentor kursa, prof. dr Zoran Stanimirović i asistent dr. vet. med. Predrag Simeunović, sa Katedre za biologiju, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, više od 4 sata držali su budnu pažnju slušaoca, stvaranjem uslova za njihovo aktivno učešće u realizaciji programa.

U teorijskom delu, realizatori kursa su prisutnim pčelarima dali detaljne informacije o uzročniku, patoanatomskim promenama, kliničkoj slici, načinu širenja i dijagnozi nozemoze i ukazali na posledice neblagovremenog prepoznavanja i suzbijanja ove bolesti. Smatramo od izuzetne koristi i poglavlje o suzbijanju nozemoze apitehničkim i drugim merama, bez upotrebe antibiotika. S obzirom na sopstveno višegodišnje pčelarsko iskustvo, instruktori su na lak i razumljiv način dali veoma ubedljive preporuke  u pogledu praktičnih mera i postupaka u sprečavanju pojave i širenja ove bolesti. Jasno je pčelarima stavljeno do znanja da antibiotik fumagilin zaista jako deluje na nozemozu, ali da se posle šest meseci infekcija opet širi, čak dostiže veće razmere, te korišćenje antibiotika predstavlja čisto bacanje para. Da ne govorimo o štetnom uticaju na korisne bakterije u crevima pčela, i o opasnosti zagađenja meda.

U praktičnom delu kursa, koji je sa svojim profesorom vodio asistent dr. vet. med. Predrag Simeunović, demonstrirali su postupak obrade i pripreme uzoraka pčela za posmatranje na elektronskom mikroskopu. Nakon toga, pčelari su uz njihovu asistenciju, pripremali uzorke pčela za uvežbavanje prepoznavanja spora nozemoze na mikroskopu. Iako je sala motela, u kojoj se održavao kurs, tog dana ličila na savremeno opremljenu laboratoriju, sa nekoliko elektronskih mikroskopa i video kamerom, potrebnom pratećom opremom i priborom i sa dovoljnim brojem uzoraka pčela, broj prisutnih, koji je daleko nadmašio sva očekivanja organizatora, nije dozvoljavao da svako učestvuje u pripremi brojnih uzoraka (uglavnom su to radili pčelari koji su doneli uzorke pčela sa svojih pčelinjaka), ali je svako mogao da na mikroskopu lično pogleda kako izgledaju spore nozemoze. Praćenjem praktične demonstracije i velikog broja originalnih slajdova, sa pozitivnim nalazima, kao i ličnim uvidom na mikroskopu, svako je mogao da stekne potpunu sliku o izgledu i obliku spora nozemoze i njihovom pouzdanom prepoznavanju.

Pčelarstvo kao multidisciplinarna delatnost, pred profilom savremenog pčelara, postavlja zahtev da podjednako bude edukovan u svim njegovim segmentima: tehnika pčelarenja, zdravstvena zaštita, agro-ekonomija, agro-meteorologija i dr.

Namera organizatora nije bila da pčelare uputi da ubuduće ne koriste usluge nadležnih veterinarskih ustanova, u pogledu prevencije, dijagnostikovanja i terapije pčelinjih bolesti, već da ih edukuje, da sa visokom pouzdanošću postave sumnju na prisutvo nozemoze kod pčela, kako bi sa opravdanim razlogom, uzorak pčela dostavili nadležnoj veterinarskoj ustanovi, radi kvalitetne analize. Zato su reakcije pojedinaca na pretencioznost organizatora bile potpuno neopravdane, čak neobjašnjive, jer nam nije jasno zašto bi neko mogao biti protiv toga da pčelari odu jednu stepenicu dalje u svom obrazovanju i da se bolje upoznaju sa uzročnikom nozemoze, da mu se približe i da ga bolje razumeju.

 

Ing. Vlastimir Spasić
Predsednik RAPOJS-a

 

 

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien