SPOS logo
 • Bulgarian
 • Croatian
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Macedonian
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovenian
 • Spanish

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

PROBLEMI U KANADI: PROVINCIJA ALBERTADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 2.569

Prema rečima kolege iz Alberte (Dr Medhat Nasr), svi su pčelari već shvatili da moraju pomno da prate svoje pčele kako bi došli do odgovora šta se to dešava sa pčelarskom industrijom. Jer, postavlja se pitanje kako pčelari mogu opstati, ako nemaju nikakvog izbora i ne znaju kako da spase svoje pčele?

On je 20. juna 2008, posetio sa grupom pčelara Beaverlodge istraživačku stanicu. Istraživački tim iz Edmontona nastavlja da obavlja preglede pčela širom provincije Alberta, i dobija informacije o brojnim pčelinjim gubicima.

Analiza obuhvata 65% društava koja su zimovala na otvorenom u provinciji Alberta i 25% onih koja su zimovala u zimovnicima, ali i 15% onih koja su zimovala u provinciji Britanska Kolumbija.

Zimski gubici još nisu određeni za poslednju zimu, ali Nasr tvrdi da prevazilaze 30%. Paša tokom 2006. i 2007. bila je dobra, ali je ipak praćena velikim zimskim gubicima, uz napomenu da su zimska uginuća u Peace River regionu mnogo veća nego kod pčelara na jugu provincije. Peace River region zapravo predstavlja rečno područje koje se prostire u dve kanadske provincije, Alberti i Britanskoj Kolumbiji, na samom njihovom severu.

Pčele praktično nisu ni imale šansi za razvoj zbog duge zime i nozemoze. Takođe se i razvila rezistencija na hemikalije korišćene protiv nozemoze. Uz sve veći problem sa nozemozom, pčelari se suočavaju i sa povećanim prisustvom varoe.

Nasr i ostali pčelari strašno kritikuju velike farmaceutske kompanije što više nisu zainteresovane da pokrivaju, po profitu, mala tržišta, i nisu zainteresovane da rade na otkrivanju novih lekova za suzbijanje varoe.

Pčelari u Alberti danas insistiraju na tome da je jedini lek, za sada, stalno praćenje dešavanja u košnicama. Kako u šali kažu, kad se otvori košnica, ne treba unutra gledati da li su ušli miševi, već koliko ima varoe. Preporučuje se kontinuirano i detaljno praćenje kod bar 10% društava.

Položaj provincije Alberta u Kanadi

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE