SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

SMS VAGA U MOM PČELINJAKUDatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 5.174

SPOS raspisuje javni poziv za upoređivanje kvaliteta aktuelnih SMS pčelarskih vaga na tržištu.

 

JAVNI POZIV ZA UPOREĐIVANJE KVALITETA PČELARSKIH VAGA

 

SMS VAGA U MOM PČELINJAKU

 

 

POZIV PROIZVOĐAČIMA VAGA DA SE PRIJAVE I DOSTAVE VAGE

 

U poslednje vreme mnogo se priča o prednostima pčelarenja uz korišćenje tehnologije SMS daljinskog nadzora nad prinosima meda. To je jedan od načina za veću produktivnost u pčelarstvu, samim tim i veći profit. Odlučili smo da pokrenemo testiranje postojećih proizvoda na tržištu, a rezultate testiranja objavićemo u časopisu Pčelar, kao i na sajtu SPOS-a, kako bi našim pčelarima ukazali na sve ono o čemu bi trebalo dobro razmisliti kod odluke o kupovini ovog korisnog proizvoda.  

Pozivaju se svi proizvođači SMS vaga koji su zainteresovani za učestvovanje u projektu, da popune prijavu i pošalju je na adresu SPOS-a, kao i na mejl [email protected] Prijava mora da sadrži izjavu o prihvatanju propisanih uslova učešća, kao i izjavu da proizvođač ustupa najmanje dve (ili više) vaga, na korišćenje, pčelarima koje izabere SPOS, a sa njima će direktno uspostaviti pravni odnos koji je obostrano prihvatljiv, o čuvanju i bezbednosti vaga, na način koji on smatra odgovarajućim, SPOS po tom pitanju nema odgovornost. Prijava mora da sadrži sve podatke o firmi proizvođaču vage, visinu maloprodajne cene vage (sa PDV-om), ukupnu masu vage, maksimalne spoljne dimenzije vage, raspon merenja (minimalna masa / maksimalna masa), preciznost vage izražena u gramima (+/- vrednost u gramima), povlašćenu maloprodajnu cenu vaga za učesnike testiranja koji vage dobijaju na testiranje, i druge specifikacije koje proizvođač smatra važnim.

Uslovi učešća:

Proizvođač je dužan da najkasnije do 10. juna 2013. godine u 15 sati, dostavi SPOS-u ispravne SMS (GSM) vage spremne za korišćenje sa ispravnim SIM karticama, i pisanim uputstvima za upotrebu.

Proizvođač pristaje da se vage koriste u ograđenom dvorištu odabranih pčelara u svrhu testiranja GSM vaga prema uslovima objavljenim u pozivu.

Testiranje traje u tri posebno obrađene faze, prva od 15. juna 2013. do 31. avgusta 2013. godine, druga od 1. septembra 2013. do 10. marta 2014. godine, i treća od 11. marta 2014. do 15. juna 2014. godine. Nakon završetka testiranja, testirana vaga se vraća proizvođaču.

Pčelar ima pravo nakon završenog testiranja, da po povlašćenoj ceni otkupi vagu od proizvođača. Proizvođač zajedno sa vagom dostavlja SPOS-u i iznos povlašćene cene, koja ostaje poslovna tajna do kraja testiranja, i predstavljaće prijatno iznenađenje.

 

POZIV PČELARIMA I KRITERIJUMI ZA ODABIR PČELARA

 

Pozivaju se svi pčelari koji su zainteresovani za učešće u projektu, da napišu prijavu i pošalju je na adresu SPOS-a, kao i na mejl [email protected]. Prijava mora da sadrži sve lične podatke pčelara, JMBG, adresu, kontakt telefone, mejl, preciznu lokaciju gde bi se držale vage, izjavu o ispunjenosti zahtevanih uslova, kratku biografiju, naziv udruženja preko kog je pčelar učlanjen u SPOS.

Uslovi učešća:

Pčelar mora biti član SPOS-a. Mora imati ograđeno dvorište za sve pčelinje paše i za zimovanje pčela, kao i druge odgovarajuće uslove za bezbedno korišćenje vage. Pčelar mora svaki dan uredno voditi dnevnik svih dobijenih podataka sa SMS vaga, i vršiti potrebna merenja. Prednost imaju pčelari sa višegodišnjim iskustvom. Tokom perioda testiranja, kao i nakon svake od tri faze testiranja, pčelar je dužan da oceni svaku vagu ocenama od 1 do 10, po svim traženim kriterijumima. Pčelar će dobiti po jednu vagu od svakog od prijavljenih proizvođača na korišćenje i poređenje, u narednih godinu dana. Ako neki proizvođač pošalje više od dve vage, jedan broj izabranih pčelara dobiće manji broj vaga.

 

KRITERIJUMI I NAČIN OCENJIVANJA

 

Kriterijumi ocenjivanja (svaki kriterijum ocenjuje se ocenama od 1 do 10 na kraju svake faze testiranja, kao i zbirno nakon godinu dana, i pored se dopisuje lični komentar pčelara):

1)      Jednostavnost puštanja u pogon

(Prilikom ocenjivanja uzeti u obzir: Šta je sve potrebno da pčelar učini nakon dobijanja vage, da je pusti u pogon, koliko tehničkih materijala mora da prouči, koliko predznanja je potrebno da ima, koliko vremena je potrebno da je pusti u pogon da bi počeo da prima prve poruke sa pčelinjaka. Ovaj test se sprovodi na pčelinjaku prilikom prvog puštanja vage u pogon, i odmah se ocenjuje svaka vaga)

2)      Jednostavnost održavanja

(Pčelari u svom poslu moraju razmišljati o puno stvari, pa je jednostavnost održavanja vage jedan od najvažnijih parametara kojim se pčelar treba rukovoditi prilikom izbora vage. Koliko traje akumulator ili baterija, koliko ih često treba puniti ili zameniti, kako se vaga po tom pitanju ponaša tokom zime i niskih, kao i visokih temperatura. Drugim rečima, pčelar koji testira vage, treba sebi da postavi pitanje: Koliko će trošiti vremena na održavanje vage, a koliko će moći da se posveti pčelama?)

3)      Tačnost merenja zavisno od spoljne temperature

(Ovaj test se sprovodi u sve tri faze testiranja, tako da se na vagu postavi fiksni teret, najbolje baždareni teg, i beleže se rezultati merenja kroz period od pet dana, u razno doba dana i noći, pri različitim spoljnim temperaturama. Dobra vaga pokazuje uvek istu vrednost bez obzira na promenu temperature. Jer, lažni podatak o prinosu meda može pčelaru dati netačnu sliku o stanju na pčelinjaku i navesti ga na pogrešno mišljenje da je krenulo medenje, a u stvari je, na primer, samo otoplilo)

4)      Preciznost merenja

(Test se sprovodi tako da se postavlja na vagu više fiksnih tereta, najbolje baždarenih tegova, te se beleži do koje decimale vaga precizno meri. Test sprovodi pčelar, ali i komisija SPOS-a)

5)      Jednostavnost promene podešenja

(Ideja ovog kriterijuma je da pčelar koristi vagu neko vreme, i u jednom trenutku poželi da promeni podešenja, želi da mu vaga češće šalje poruke, ili da ima veću učestalost merenja, da doda novog korisnika na listu brojeva za slanje podataka, da podesi tačno vreme i slično, već zavisno od tipa vage. Ako neka vaga nema neku od mogućnosti koje imaju druge vage u testiranju, ta se mogućnost neće ocenjivati, već će se samo navesti mogućnost koju ta vaga ima. Uzeti u obzir prilikom ocenjivanja koliko je komplikovano za pčelara da izvede promenu podešenja, da li je potrebno da zatraži nečiju stručnu pomoć, ili može sve da uradi sam, i uz koji napor i uloženo vreme?)

6)      Prilagodljivost termina merenja i slanja podataka

(Neki pčelari su zadovoljni da primaju jednom dnevno informaciju sa pčelinjaka, dok drugi žele detaljnije i češće izveštaje, pa treba oceniti mogućnosti vage po tom pitanju)

7)      Kvalitet izrade

(U pčelarstvu su često prisutni teški i nepredvidljivi uslovi rada, vaga je izložena vlazi, hladnoći, visokoj temperaturi, vremenskim nepogodama, udarcima kod seljenja, organskoj i neorganskoj prljavštini i slično. Zato vaga mora biti napravljena od kvalitetnih materijala, da je dugotrajna, i otporna na navedene i nenavedene uslove sredine)

8)      Mogućnosti uključene u cenu standardne vage

(Treba sagledati šta sve ulazi u standardnu opremu vage, šta sve najjeftiniji model vage može da meri, i koje su njene standardne mogućnosti koje nudi osnovna cena vage za najjeftiniji model. Minimumom se smatra masa košnice i temperatura okoline)

9)      Mogućnost ugradnje dodatne opreme

(Razmotriti šta se sve može dokupiti i dograditi vagi, da li je cena dodataka pristupačna ili ne, i slično) 

10)  Pristupačnost cene

(Razmatra se pristupačnost cene vage, kao i odnos cene i kvaliteta koji se dobija)

 

SPOS će formirati svoju komisiju koja će povremeno posećivati pčelare u procesu testiranja vagi, i obavljati spoljašnje ocenjivanje.

Pčelar je dužan da tokom godine dana, dok su vage kod njega, svakodnevno beleži stanje parametara koje vaga meri, najmanje jednom dnevno, a poželjno je, ako ima mogućnosti, i više puta dnevno.

Zajedno sa vagama, pčelari će od SPOS-a dobiti obrazac za ocenjivanje po navedenim i drugim kriterijumima.

Pozivamo pčelare da do 10. juna 2013. godine dostave SPOS-u predloge za uvođenje dodatnih kriterijuma u sistem ocenjivanja, kako bi ocenjivanje bilo što kompleksnije i vrednije za pčelarsku praksu.

SPOS

 

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE

Izrada sajta Tirien