SPOS logo
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18

SPOS
Savez pčelarskih organizacija Srbije

SPOS Ul. Dr Agostina Neta 30 A, 11070 Novi Beograd [email protected] 011/61-28-071 060/444-0-121 060/444-0-124 060/444-0-287

OBRAĆANJE FIRME MEDINO NAKON JUČERAŠNJEG TEKSTA NA SAJTU SPOS-a O CENI MEDADatum objavljivanja vesti:
Broj pregleda: 10.971

SPOS je danas dobio odgovor firme Medino na jučerašnji tekst na sajtu SPOS-a, koji ovde u celosti objavljujemo.

 

Krnjevo, 30.04.2015.

 

Poštovani,

 

Povodom objave teksta na naslovnoj strani sajta SPOS-a, a pod naslovom „Već poznata otkupna cena meda u 2015. godini?“, kompanija Medino iz Krnjeva saopštava da je reč o pogrešnom tumačenju diskusije učesnika sa skupštine Regionalnog saveza pčelarskih organizacija pomoravskog okruga održane u Despotovcu 25.04.2015. godine kojoj su prisustvovali i predstavnici kompanije Medino.

Cena meda u Srbiji, kao i cena svakog drugog proizvoda se formira na tržištu i proizilazi iz odnosa ponude, pčelara sa jedne strane i tražnje, otkupljivača i potrošača sa druge strane. Cena meda na svetskom tržištu takođe zavisi od ponude i tražnje, ali na globalnom nivou i formira se na robnim berzama širom sveta. Cena meda na domaćem tržištu osim domaće tražnje zavisi i od cena na globalnom nivou, odnosno cena po kojima su kupci iz inostranstva spremni da plate domaći med.

Kompanija Medino ovom prilikom želi da jasno informiše sve zainteresovane za pitanje cene meda da nijedan privredni subjekat ne može unapred znati cenu meda u 2015.godini jer se još uvek nisu susrele ponuđene količine meda sa onima koje tržište traži, pa je formiranje cene u ovom periodu godine nemoguće. To je spomenuto I u predgovoru II broja Medino Magazina koji je izašao u martu I poslat je na adrese 1.500 pčelara.

Svaki vid iznošenja informacija u javnosti vezanih za cenu meda u 2015.godini može biti isključivo vezan za prognoze I pretpostavke na osnovu trenutnih parametara I iskustava iz prethodnih godina, ali nikako na može biti tvrdnja, kako se navodi u tekstu koji je SPOS objavio.

Pogrešno tumačenje je, pretpostavlja se, došlo iz diskusije na skupštini u Despotovcu u kojoj su iznete prognoze o tome da će ova godina biti „godina sa prosečnim prinosima“ jer vremenski uslovi pogoduju razvoju pčelinjih društava, kao i lučenju nektara medonosnog bilja. Sa većim prinosima od prethodne godine, koja je okarakterisana kao katastrofalna za pčelarstvo, porasla bi značajno i ponuda bagremovog meda, a takođe su iznete i prognoze, ali nikako tvrđenja, da bi otkupne cene zbog veće ponude meda mogle biti korigovane na niže. U jednom kraćem delu diskusije je čak pomenuta i moguća situacija ponovnog neuspeha bagremove paše, ali se prognoze, kako za prinose, tako i za cene kod takvog scenarija nisu pominjale. Još jednom napomijnjemo da su prognoze rezultat razmatranja različitih scenarija na tržištu, pa se o njima ni u kom slučaju ne sme govoriti kao o nečemu izvesnom.

Osim diskusija na temu prinosa i cena meda u 2015.godini, kompanija Medino je i na ovom skupu ukazala na potrebu omasovljavanja pčelarstva u Srbiji kao i aktivno učestvovanje pčelarskih udruženja u aktiviranju mladih, a nezaposlenih ljudi koji bi mogli postati stub srpskog pčelarstva u narednom periodu. Kompanija Medino će nastaviti da kroz svoje projekte aktivno učestvuje u smanjenju nezaposlenih kroz programe edukacije i finansiranja novih pčelara kojima ubrzo pčelarstvo može postati profesija.

Takođe, kompanija Medino je prethodnih godina doprinela promociji srpskog meda u inostranstvu, otvorila nova tržišta I na taj način dobrim delom uticala na povećanje tražnje iz inostranstva za srpskim medom što je posledično dovelo do rasta cena meda u zemlji.

S poštovanjem,

Darko Mandić, Direktor

MORATE BITI ULOGOVANI DA BISTE VIDELI KOMENTARE